Undervisning som når ALLA

Magma möjliggör smartare arbetssätt för lärare och elever. Lärare kan enkelt följa elevers progression i realtid, se elevers lösningsförslag och individanpassa undervisningen så att alla elever blir jämnt utmanade och kan nå sin fulla potential!
Students in class with teacher

Matematik är ett handarbete

Elevvyn är centrerad kring vår unika lösningsyta där eleverna räknar för hand och kan låta kreativiteten flöda. Lärare får tillgång till alla elevers lösningar samt individuell elevdata och kan därmed identifiera och bygga vidare på styrkorna hos varje individ.

Tillgång till rikt material

Få tillgång till hela grundskolans matematik med över 60 000 uppgifter uppdelade på bland annat centralt innehåll, årskursböcker, NCMs "Förstå och använda tal", bedömningsstödet, gamla nationella prov och våra egna diagnoser.

Alla uppgifter är kategoriserade efter specifika färdigheter, vilket gör det enkelt för lärare att följa en elevs utveckling över tid och ge individanpassat stöd när det behövs.

Utmana varje elev på dess nivå

Lärare kan enkelt skapa övningar med material som passar varje elev. Elever som behöver utmaning kan utmanas, och elever med kunskapsluckor ges möjligheten att täppa till dem och bygga en positiv trend. Detta gör matteappen till ett utmärkt kompensatoriskt material!

Genom att följa elevers progression i realtid kan läraren ge rätt stöd vid rätt tidpunkt.

Nya arbetssätt i klassrummet

Genom att anonymisera och dela elevlösningar kan lärare öka diskussionen i klassrummet. På detta sätt kan eleverna ge varandra feedback, beröm och ta inspiration från varandra, vilket betyder roligare och mer levande matematik där ALLA elever får höras.

Som en digital matte-tjänst borde fungera

Digitala lärverktyg ska vara enkla att använda. I fem år har vi utvecklat Magma med målet att det ska vara lika enkelt att skapa formativ och individanpassad matematikundervisning som att shoppa online.

Vi lever som vi lär

Likvärdigt

Magma ser och lyfter ALLA elever. Genom att forma undervisningen utifrån individuella behov vill vi ge varje elev samma möjlighet att lyckas i matematiken.

Formativt

Magma möjliggör nya, formativa arbetssätt. Lärare får snabbt och enkelt en överblick av elevers förståelse, kan följa deras tankegångar i realtid och ge rätt support vid rätt tidpunkt.

För hand

Magma revolutionerar matematikundervisningen genom att vara den enda matematik-plattformen som kombinerar fördelarna med digitalisering med handskrivna uträkningar.
Vi hade nyligen nöjet att besöka Enbacksskolan för att prata likvärdig skola och framtidens matematikundervisning. Vi fick även se hur deras målmedvetna och strukturerade arbete kring dessa viktiga frågor påverkat undervisningen i praktiken och uppleva skolans härliga energi och stämning.

Se filmen från vårt besök ovan och skriv till oss om du vill veta mer kring hur matteappen Magma kan bidra till din kommuns eller skolas  likvärdighets- och matematiksatsningar.

Utforska på egen hand

Testa Magma gratis i 30 dagar
av tillfrågade elever tycker att Magma förbättrar deras förståelse av matematik
Students photoStudents photoStudents photoStudents photo
av lärare upplever att Magma ökar elevers engagemang
Teacher's photoTeacher's photoTeacher's photoTeacher's photo