Arbetssätt

Ta din undervisning till nästa nivå. Nedan har vi samlat de vanligaste arbetssätten som Magma används för i klassrummen. Låt dig inspireras och ta del av hur andra lärare använder Magma för att utveckla matematikundervisningen. Eller varför inte undersöka vilka arbetssätt som passar just dig på egen hand? Möjligheterna är oändliga!
Individanpassade övningar
Övning är en hörnsten i lärandet. I Magma har alla tillgång till material för hela grundskolans matematik som följer läroplanen. Lärare kan på egen hand skapa övningar och följa elevernas progression i realtid. Baserat på resultatet från tidigare övningar eller avstämningar, kan lärare individanpassa kommande övningar för att möta varje elev på sin nivå.
Pre-assessments & diagnostics
Kartläggning & diagnoser
Magma stöttar en lång rad skolor och huvudmän med att arbeta mer systematiskt och datadrivet. Med automatiska rapporter och tillgång till beprövade diagnos- och kartläggningsmaterial, underlättar Magma arbetet att identifiera och implementera rätt åtgärder vid rätt tidpunkt.
Läxor och distansundervisning
Under pandemin fick vi ställa om och hantera undervisningen med helt nya förutsättningar. Magma möjliggör matematikundervisning även på distans. Det är enkelt att dela ut övningar, följa elevers progression och ge rätt stöd i rätt tid.
Standardized test preparation
Förberedelser inför Nationella proven
Prov är endast ett verktyg för att mäta kunskaper. Det långsiktiga målet är att lära och utvecklas för livet. Men för att eleverna ska klara de nationella proven behöver både elever och lärare bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
DIstrict building image
Utöver att göra forskningsbaserade arbetssätt i matematik tillgängligt för lärare, förser Magma skolor och huvudmän ett verktyg för att fatta datadrivna beslut.

Med Magma har det aldrig varit enklare att bygga en datadriven infrastruktur som ger insikter om matematikkunskaper på elev-, klass-, skol- och huvudmannanivå. Det ger möjlighet att identifiera och implementera rätt åtgärder i rätt tid, för att systematiskt nå en högre måluppfyllelse.

Kartläggning & diagnoser
Magma stöttar en lång rad skolor och huvudmän i målet att arbeta mer systematiskt och datadrivet. Automatiska rapporter och tillgång till beprövade diagnos- och kartläggningsmaterial, underlättar Magma arbetet att identifiera och implementera rätt åtgärder. Arbetar ni med gemensamma material på skolan eller i kommunen?

Kom igång med Magma

Utforska funktionerna i Magma - ett perfekt sätt att komma igång, eller upptäcka nya arbetssätt, oavsett om du är en helt ny eller en mer erfaren användare.

Funktioner

Här till höger hittar du de viktigaste funktionerna i Magma. Det är allt du behöver för att komma igång!

Skapa en klass
Första steget för att komma igång med Magma
Lägg till elever
Andra steget för att komma igång med Magma
Skapa en övning
Tredje och sista steget för att komma igång med Magma
Resultatmatrisen
Få en överblick av elevernas progression på klass-och individnivå
Handskrivna uträkningar
Håll matematiska diskussioner och djupdyk i elevlösningar
Elevläge
En inblick i hur Magma fungerar för eleverna
Översättning och talsyntes
Två av våra mest kraftfulla funktioner för ökad likvärdighet
Chattsupport
Vi finns alltid nära till hands. Få hjälp när du behöver det

Alla funktioner

Om du vill lära dig allt om Magma så har du hamnat rätt.
Nedan hittar du detaljerade genomgångar av alla plattformens funktioner.