Framtidens matematik

Likvärdig matematikundervisning för hela grundskolan

Möjliggör nya arbetssätt

Digitalisering måste ha ett tydligt syfte.
Matteappens innovativa teknik möjliggör nya arbetssätt.

Matteappen Magma verkar kompensatoriskt och gör det möjligt för både lärare och elever att arbeta smartare. Lärare kan följa elevers progression i realtid, se elevers lösningar och individanpassa undervisningen så att alla elever blir jämnt utmanade och får en lika stor chans att lyckas!

Heltäckande material för grundskolan

Uppfyll elev-specifika behov genom att skapa skräddarsydda övningar från vår problembank på över 40 000 uppgifter som följer läroplanen.

Låt eleverna kommunicera matematik

Ge eleverna utrymme att vara kreativa när de löser matematiska problem och få alla uträkningar tillgänglig ett knapptryck bort.

Uppmuntra till samtal & diskussion

Använd elevexempel i undervisningen och låt eleverna tillsmmans resonera och förklara hur de tänkt. Skapa ett mer levande och engagerande klassrum!

Få ut mer av din lektion

Få både kvalitativa och kvantitativa insikter om elevernas förståelse och möt varje elev på dess nivå.

Som en digital matematik-tjänst borde fungera

Elever lär sig bäst när de får visa hur de tänker.
Lärare kan spendera mindre tid på manuell rättning och mer tid på elevmötet och möjliggöra djupare inlärning.
Lärare kan följa elevers progression i realtid.
Lärare får 24/7-support från ett team av lärare och tekniker. Alla kunder får svar inom 2 minuter under skoltid.
Plattformsoberoende och SSO-system för minskad administration.
Elever får direkt, formativ återkoppling som ökar engagemenag och motivation.

Ladda ned elev-appen

App Store download buttonGoogle Play download buttonMicrosoft Store download button

Använd på webben

Lärare och elever kan använda Matteappen Magma från valfri webbläsare.

15 000+ lärare använder Magma

“Samarbetet lärare-elev är mycket bättre, nu kommer jag till pudelns kärna snabbare! Översikten jag får per klass är oslagbar!”
Lärare, årskurs 5
Stockholm
“Matteappen Magma är min favoritapp. Det är kul för jag kan visa hur jag tänker.”
Elev, årskurs 3
Huddinge
“Mina elever utvecklas varje gång jag använder Magma. Jag är imponerad av resultatet!”
Lärare, årkurs 8
Halmstad

Aktuellt

Utforska på egen hand

Testa matteappen Magma gratis i 30 dagar
Try It Now Device Image