Ett digitalt matematikverktyg som gör skillnad

Magma är ett verktyg för matematiken i grundskola & gymnasium som hjälper lärare fatta mer informerade beslut. Lärare får en snabb förståelse om varje elevs utmaningar och kan differentiera undervisningen.
Boka en demo

Varför Magma?

Följ elevernas tankegång

Flytta fokus från att enbart handla om rätt eller fel svar, till att istället ge eleverna möjligheten att visa vägen fram till svaret och göra sina uträkningar.

Se alla uträkningar

Använd elevlösningar i undervisningen och låt eleverna tillsammans resonera kring hur metoder och strategival. Enkelt att uppmuntra till samtal och diskussion för ett engagerande klassrum.

Identifiera och adressera kunskapsluckor när de uppstår

Magma ger en tydlig överblick över kunskaperna på elev- och klassnivå. Genom att följa elevernas progression i realtid skapas förutsättningar för formativa arbetssätt.

Differentiera din undervisning

Att individanpassa matematiklektionerna har aldrig varit enklare. Välj bland 60 000 uppgifter, i tre olika svårighetsnivåer, på 140 olika språk, för hela grundskolans matematik.

Varför Magma?

Se elevers uträkningar

Flytta fokus från att enbart handla om rätt eller fel svar, till att istället diskutera kring olika metoder och lösningsförslag. I Magma kan eleverna visa vägen fram till svaret och göra uträkningar.

Differentiera din undervisning

Att individanpassa matematiklektionerna har aldrig varit enklare. Välj bland 60 000 uppgifter, i tre olika svårighetsnivåer, för hela grundskolans matematik.

140 olika språk

Språkbarriärer ska inte utgöra ett hinder för en likvärdig matematikundervisning. Elever kan välja uppgifter på 140 olika språk med inbyggd talsyntes.

Identifiera och adressera kunskapsluckor när de uppstår

Magma ger en tydlig överblick över kunskaperna på elev- och klassnivå. Genom att följa elevernas progression i realtid skapas förutsättningar för formativa arbetssätt.

Hur lärare använder Magma

Differentiera undervisningen

Alla elever lär sig på olika sätt. I Magma kan du enkelt differentiera din undervisning och dela ut rätt uppgifter vid rätt tidpunkt.

Arbeta formativt

Med automatiskt rättning och sammanställning av resultaten blir det enkelt att ge formativ återkoppling och planera vidare undervisning utefter elevernas faktiska kunskaper.

Prata matematik

Använd elevernas egna uträkningar för att prata matematik i klassrummet. Eleverna får träna på att utveckla sitt matematiska språk och kommunikationsförmågan.

Som ett digitalt matematik-verktyg borde fungera

Elever lär sig bäst när de får visa hur de tänker
Lärare behöver inte lägga tid på manuell rättning och kan istället fokusera på att möta varje elev
Elever får direkt, formativ återkoppling som ökar engagemang och motivation
Plattformsoberoende och SSO-inloggning för minskad administration

Ladda ned elev-appen

App Store download buttonGoogle Play download buttonMicrosoft Store download button

Använd på webben

Lärare och elever kan använda Magma från valfri webbläsare.

15 000+ lärare använder Magma

“Samarbetet lärare-elev är mycket bättre, nu kommer jag till pudelns kärna snabbare! Översikten jag får per klass är oslagbar!”
Lärare, årskurs 5
Stockholm
“Magma är min favoritapp. Det är kul för jag kan visa hur jag tänker.”
Elev, årskurs 3
Huddinge
“Mina elever utvecklas varje gång jag använder Magma. Jag är imponerad av resultatet!”
Lärare, årkurs 8
Halmstad

Aktuellt

Utforska på egen hand

Testa Magma gratis i 30 dagar

"Show Your Work!"

Mathematics is more than just multiple choice practice.
Each step in a student's process reveals a story.

With Magma Math, ALL students are empowered to see themselves as doers of mathematics.  Teachers are able to facilitate mathematics as a living practice and center students' voices in every lesson.