White papers

På Magma strävar vi efter att bidra till matematikundervisningens utveckling. Nedan hittar du våra white papers där vi går på djupet inom olika områden kopplade till hur Magma bidrar till just detta. Gratis nedladdning!

Forskningen bakom Magma

Magmas pedagogiska filosofi vilar på en gedigen forskningsgrund. I artiklarna nedan får du en detaljerad genomgång av denna - trevlig läsning!