Öppen ansökan

Om Magma

Magma är en startup som snabbt har vuxit till att bli den ledande plattformen för datadriven matematikundervisning.

Genom att utnyttja handskrivna lösningar i ett digitalt format tillåter matteappen Magma lärare att använda nya och formativa arbetssätt samtidigt som de enkelt får viktiga insikter om elevernas progression. Detta skapar en mer engagerande, likvärdig och pedagogisk matematikundervisning för alla elever.

Matematik är fortfarande den största utmaningen för grundskolan och en av fem elever i årskurs 9 får underkänt på nationella proven. Matematik är en av de starkaste inikatorerna av en elevs framtida karriärsmöjligheter, och matematik i grund- och gymnasieskolan representerar en av de största möjligheterna att förbättra utbildningsresultat och därmed ge en ljusare framtidutsikt för barn och unga vuxna.

Magma grundades i Sverige, och har nu lanserats och växer snabbt även i USA. Vi är ett hårt arbetande och ambitiöst team med ett meningsfullt uppdrag att förbättra matematikundervisningen för miljontals barn.

Vi är alltid på jakt efter talang

Skicka ett mail till oss med ditt CV om du känner att du har vad som krävs för att bli framgångsrik i vårt team.