PedagogikArtiklar

Den oväntade makten hos handskrift

I en tid av global digitalisering kan det kanske tyckas onödigt att fortfarande skriva saker för hand, speciellt med tanke på att många av oss i princip alltid har ett teknologiskt verktyg i närheten. Men faktum är att det finns många fördelar med att sätta pennan mot pappret, eller touchpennan mot skärmen, istället. Flertalet studier och många experter inom området varnar för vad som kan gå förlorat tillsammans med digitaliseringen om vi inte anpassar våra verktyg efter hur vår hjärna fungerar, men vad är egentligen fördelarna med handskrift och varför är det så?
Jan 22

Skrivkonsten uppfanns troligtvis i Mesopotamien för ca 6000 år sedan och sen dess har många förändringar skett. Vi skriver inte längre på lerplattor, vi använder inte samma tecken och skriver inte på samma språk som då. Det som dock inte har förändrats är att vi använder våra händer för att teckna ner vad det är som vi tänker på. Så vad är då skillnaden på att skriva på ett tangentbord jämfört med att använda en penna? Borde inte båda sakerna i grund och botten vara desamma?

mesopotamia map.png

Inte enligt de expert The Guardian har pratat med. Edouard Gentaz, professor i utvecklingspsykologi vid Geneves universitet, menar att handskrift är en komplicerad uppgift som kräver år för att bemästra, att skriva på ett tangentbord behöver inte i närheten av lika mycket ansträngning. Dessutom skiljer sig inte rörelsen mellan olika bokstäver om du skriver på en dator, med ett tryck på en knapp kan du printa ner vilken bokstav som helst. Detta påpekar även Roland Jouvent som är chef över vuxenpsykiatrin på ett av sjukhusen i Paris.

Så hur hade skoleleverna påverkats om de inte fick skriva saker för hand? Marieke Longchamp och Jean-Luc Velay, forskare inom kognitiv neuroforskning vid Aix-Marseille Universitetet, kanske har svaret på den frågan. De fann i sina studier att både barn och vuxna lär sig alfabetet bättre om de får skriva bokstäverna för hand. Slutsatsen kan då dras att möjligheten till handskrift verkar vara av stor betydelse för någons inlärning. Även Gentaz påpekar kraftfullheten hos vårt kroppsminne. Ett knep som strokepatienter använder sig av för att minnas alfabetet är just det. De tecknar bokstäverna med fingret och då minns dem hur de ser ut.

Även Anne Mangen från Universitetet i Stavanger säger att vi tar till oss mer användbar information när vi skriver för hand. Detta då andra delar av hjärnan aktiveras vid denna aktivitet jämfört med skrift via tangentbord. Anledningen är i grund och botten kombinationen av fingrarnas finmotorik och känslan av pennans rörelse över ytan.

Jouvent pekar även på att handskrift är ett sätt för människor att uttrycka sin personlighet på och att det låter oss vara mer kreativa då vi inte längre är begränsade av vilka symboler datorn, eller liknande verktyg, kan producera. När vi skriver för hand kan vi skriva exakt var vi vill, hur stort eller litet vi vill och allt detta utan att behöva ändra en enda inställning.

math notebook.png

Den studie från förra året som William Hinkley, Neil Heffernan och Helen Lee Bouygues genomförde visar också på liknande resultat. De elever som använde en penna för att lösa matteuppgifterna presterade betydligt bättre än de som bara skrev på ett tangentbord. Detta då de förmodligen lättare kunde få en överblick över problemet och sedan enklare se vilket som borde bli nästa logiska steg i uträkningen.

Sammanfattningsvis är det alltså tydligt att det finns många fördelar med att skriva för hand. Dels så minns vi det vi skriver ner bättre, men vi har också större frihet och kan uttrycka vår personlighet på ett helt annat sätt. Effekten blir särskilt tydlig när det kommer till att lösa matematiska problem då det är lättare att få en överblick över processen. Om man vill vara modernare, men samtidigt dra fördel av detta, kan man använda en touchpenna istället för penna och papper. Det viktiga är att inte överge handskriften, och de fördelar den för med sig, för gott.

PedagogikArtiklar

Den oväntade makten hos handskrift

I en tid av global digitalisering kan det kanske tyckas onödigt att fortfarande skriva saker för hand, speciellt med tanke på att många av oss i princip alltid har ett teknologiskt verktyg i närheten. Men faktum är att det finns många fördelar med att sätta pennan mot pappret, eller touchpennan mot skärmen, istället. Flertalet studier och många experter inom området varnar för vad som kan gå förlorat tillsammans med digitaliseringen om vi inte anpassar våra verktyg efter hur vår hjärna fungerar, men vad är egentligen fördelarna med handskrift och varför är det så?
Jan 22

Skrivkonsten uppfanns troligtvis i Mesopotamien för ca 6000 år sedan och sen dess har många förändringar skett. Vi skriver inte längre på lerplattor, vi använder inte samma tecken och skriver inte på samma språk som då. Det som dock inte har förändrats är att vi använder våra händer för att teckna ner vad det är som vi tänker på. Så vad är då skillnaden på att skriva på ett tangentbord jämfört med att använda en penna? Borde inte båda sakerna i grund och botten vara desamma?

mesopotamia map.png

Inte enligt de expert The Guardian har pratat med. Edouard Gentaz, professor i utvecklingspsykologi vid Geneves universitet, menar att handskrift är en komplicerad uppgift som kräver år för att bemästra, att skriva på ett tangentbord behöver inte i närheten av lika mycket ansträngning. Dessutom skiljer sig inte rörelsen mellan olika bokstäver om du skriver på en dator, med ett tryck på en knapp kan du printa ner vilken bokstav som helst. Detta påpekar även Roland Jouvent som är chef över vuxenpsykiatrin på ett av sjukhusen i Paris.

Så hur hade skoleleverna påverkats om de inte fick skriva saker för hand? Marieke Longchamp och Jean-Luc Velay, forskare inom kognitiv neuroforskning vid Aix-Marseille Universitetet, kanske har svaret på den frågan. De fann i sina studier att både barn och vuxna lär sig alfabetet bättre om de får skriva bokstäverna för hand. Slutsatsen kan då dras att möjligheten till handskrift verkar vara av stor betydelse för någons inlärning. Även Gentaz påpekar kraftfullheten hos vårt kroppsminne. Ett knep som strokepatienter använder sig av för att minnas alfabetet är just det. De tecknar bokstäverna med fingret och då minns dem hur de ser ut.

Även Anne Mangen från Universitetet i Stavanger säger att vi tar till oss mer användbar information när vi skriver för hand. Detta då andra delar av hjärnan aktiveras vid denna aktivitet jämfört med skrift via tangentbord. Anledningen är i grund och botten kombinationen av fingrarnas finmotorik och känslan av pennans rörelse över ytan.

Jouvent pekar även på att handskrift är ett sätt för människor att uttrycka sin personlighet på och att det låter oss vara mer kreativa då vi inte längre är begränsade av vilka symboler datorn, eller liknande verktyg, kan producera. När vi skriver för hand kan vi skriva exakt var vi vill, hur stort eller litet vi vill och allt detta utan att behöva ändra en enda inställning.

math notebook.png

Den studie från förra året som William Hinkley, Neil Heffernan och Helen Lee Bouygues genomförde visar också på liknande resultat. De elever som använde en penna för att lösa matteuppgifterna presterade betydligt bättre än de som bara skrev på ett tangentbord. Detta då de förmodligen lättare kunde få en överblick över problemet och sedan enklare se vilket som borde bli nästa logiska steg i uträkningen.

Sammanfattningsvis är det alltså tydligt att det finns många fördelar med att skriva för hand. Dels så minns vi det vi skriver ner bättre, men vi har också större frihet och kan uttrycka vår personlighet på ett helt annat sätt. Effekten blir särskilt tydlig när det kommer till att lösa matematiska problem då det är lättare att få en överblick över processen. Om man vill vara modernare, men samtidigt dra fördel av detta, kan man använda en touchpenna istället för penna och papper. Det viktiga är att inte överge handskriften, och de fördelar den för med sig, för gott.

More episodes

No items found.