LärarfokusArtiklar

Jag vill att alla elever ska känna att de kan

Andrey Shupliakov är ämneslärare i matematik och teknik på Nya Elementar i Stockholm.
Cecilia von Schedvin
Jan 22

Andrey är en flitig användare av Magma och använder verktyget som ett komplement till boken i sin undervisning.

– Jag tycker att Magma är ett fantastiskt verktyg för att snabbt kunna utvärdera vad eleven förstått, för att individanpassa uppgifter och för att göra exit tickets. Sådana korta övningar använder jag för att stämma av varje lektion.

I Magma är uppgifterna uppdelade i tre svårighetsnivåer, där varje nivå blir lite svårare. Andrey skapar övningar med olika svårighetsgrad och låter sedan eleverna själva välja vilken övning de vill ta sig an. Han uppmuntrar alltid eleverna till att ta den lite svårare vägen först, att våga försöka, och ser att hans undervisning verkligen har lyft tack vare detta.

Att visa alla elevernas uträkningar samtidigt är helt unikt för Magma, det är så bra. Att med några klick få fram alla olika lösningar, stanna upp och diskutera intressanta likheter och skillnader.


– Att kunna visa att det finns flera sätt att komma fram till rätt svar, det är viktigt för att kunna resonera kring var man gått fel. Ibland har halva klassen fastnat på samma uppgift, då lyfter jag det direkt så att vi kommer framåt fortsätter Andrey.


Att Andrey verkligen älskar att lära ut matte är tydligt, han pratar entusiastiskt kring hur han tänker och vill att alla elever ska känna att de kan.

När en elev inte förstår en uppgift har det oftast att göra med att eleven känner lågt självförtroende för sin egen förmåga. Antingen upplever elever att de kan, då är de benägna att ge sig på att lösa de flesta uppgifter. Men när de upplever att de inte klarar något så fastnar de helt. Det är allt eller inget, inställningen är helt avgörande och det är min uppgift att vända den negativa inställningen, fortsätter han.

En lektion i Andreys klassrum


Hur kan man då ändra en negativ inställning till matte? För Andrey är ens egen inställning som lärare helt avgörande.

– Jag kommer in i klassrummet med gott humör och pratar på ett positivt sätt kring de olika matematiska problemen och hur man kan tänka. Man måste låsa upp själva personen inuti innan man börjar med matten. En aktivitet som eleverna tycker är kul är att jobba med är escape rooms i matematiken. Då skapar jag uppgifter i Magma som eleverna måste låsa upp eller lösa för att kunna komma vidare till nästa uppgift. Det tycker eleverna är jättekul. Man "överlever" tack vare sin kunskap och under en sådan lektion kan även elever med dålig självkänsla i matematik få aha-upplevelser.

– Ett av mina finaste minnen är när en elev som blev så frustrerad att hen började gråta, men efter att vi pratat ett tag och eleven fått chans att tänka lite till så löste hen hela uppdraget och sa högt: ”Jag är ju smart!”. Det var ett så fint ögonblick. En knut knöts upp precis där och då. Det är både det mest utmanande och värdefulla för mig som lärare, att knyta upp elevernas knutar och att få dem att inte kura ihop sig i en boll och ge upp.

Det är alltid lika inspirerande att prata med Andrey om matematikundervisning och hur viktigt det är att få eleverna att tro på sig själva. Tack för att du delar med dig!

LärarfokusArtiklar

Jag vill att alla elever ska känna att de kan

Andrey Shupliakov är ämneslärare i matematik och teknik på Nya Elementar i Stockholm.
Cecilia von Schedvin
Jan 22

Andrey är en flitig användare av Magma och använder verktyget som ett komplement till boken i sin undervisning.

– Jag tycker att Magma är ett fantastiskt verktyg för att snabbt kunna utvärdera vad eleven förstått, för att individanpassa uppgifter och för att göra exit tickets. Sådana korta övningar använder jag för att stämma av varje lektion.

I Magma är uppgifterna uppdelade i tre svårighetsnivåer, där varje nivå blir lite svårare. Andrey skapar övningar med olika svårighetsgrad och låter sedan eleverna själva välja vilken övning de vill ta sig an. Han uppmuntrar alltid eleverna till att ta den lite svårare vägen först, att våga försöka, och ser att hans undervisning verkligen har lyft tack vare detta.

Att visa alla elevernas uträkningar samtidigt är helt unikt för Magma, det är så bra. Att med några klick få fram alla olika lösningar, stanna upp och diskutera intressanta likheter och skillnader.


– Att kunna visa att det finns flera sätt att komma fram till rätt svar, det är viktigt för att kunna resonera kring var man gått fel. Ibland har halva klassen fastnat på samma uppgift, då lyfter jag det direkt så att vi kommer framåt fortsätter Andrey.


Att Andrey verkligen älskar att lära ut matte är tydligt, han pratar entusiastiskt kring hur han tänker och vill att alla elever ska känna att de kan.

När en elev inte förstår en uppgift har det oftast att göra med att eleven känner lågt självförtroende för sin egen förmåga. Antingen upplever elever att de kan, då är de benägna att ge sig på att lösa de flesta uppgifter. Men när de upplever att de inte klarar något så fastnar de helt. Det är allt eller inget, inställningen är helt avgörande och det är min uppgift att vända den negativa inställningen, fortsätter han.

En lektion i Andreys klassrum


Hur kan man då ändra en negativ inställning till matte? För Andrey är ens egen inställning som lärare helt avgörande.

– Jag kommer in i klassrummet med gott humör och pratar på ett positivt sätt kring de olika matematiska problemen och hur man kan tänka. Man måste låsa upp själva personen inuti innan man börjar med matten. En aktivitet som eleverna tycker är kul är att jobba med är escape rooms i matematiken. Då skapar jag uppgifter i Magma som eleverna måste låsa upp eller lösa för att kunna komma vidare till nästa uppgift. Det tycker eleverna är jättekul. Man "överlever" tack vare sin kunskap och under en sådan lektion kan även elever med dålig självkänsla i matematik få aha-upplevelser.

– Ett av mina finaste minnen är när en elev som blev så frustrerad att hen började gråta, men efter att vi pratat ett tag och eleven fått chans att tänka lite till så löste hen hela uppdraget och sa högt: ”Jag är ju smart!”. Det var ett så fint ögonblick. En knut knöts upp precis där och då. Det är både det mest utmanande och värdefulla för mig som lärare, att knyta upp elevernas knutar och att få dem att inte kura ihop sig i en boll och ge upp.

Det är alltid lika inspirerande att prata med Andrey om matematikundervisning och hur viktigt det är att få eleverna att tro på sig själva. Tack för att du delar med dig!

More episodes

No items found.