LärarfokusArtiklar

Arbeta med läsförståelse inför de nationella proven!

Mathilda Norman är lärare i matematik, NO och teknik på Sköndalsskolan i Stockholm. Hon berättar hur hon jobbar i Magma.
Cecilia von Schedvin
Jan 22

Under åren som lärare har Mathilda hittat en bra struktur i sin undervisningen. Numer använder hon också Magma som ett komplement till de läromedlet som hon utgår från. I Magma får eleverna mängdträning genom läxor och nivåanpassade extraövningar sett till det område som man arbetar med.

- Jag delar också andra övningar med repetitioner, t.ex. de fyra räknesätten. Då jag har två årskurs 6:or idag så tränar vi även på de gamla nationella proven genom Magma. Eleverna har också fått göra både screening och prov i verktyget, berättar Mathilda.

Magma kompletterar läroboken på ett bra sätt eftersom det går att anpassa de övningar som finns i Magma med lärobokens innehåll. Nu finns också övningar från flera läromedelsförlag tillgängligt direkt i Magma.

- Vårt läromedel på skolan är uppbyggt på tre nivåer, vilket överensstämmer med Magmas upplägg. Jag kan alltså nivåanpassa uppgifter till elever likväl som jag kan utmana dem med nästa nivå, förklarar Mathilda. De elever jag undervisar har lättare att bli distraherade när de skriver för hand, än om de på liknande sätt arbetar via ett digitalt verktyg. Jag tycker dock det är viktigt att inte utesluta det ena eller det andra, därför varierar jag.

Inför nationella prov så är Magma ett bra stöd genom att man kan öva på alla gamla delprov direkt i tjänsten. Det är lättöverskådligt och hjälper läraren att ta del av elevernas träning och precis som i tjänsten i övrigt går det att välja ut specifika uppgifter för mer ingående träning.

- Jag har hittills delat hela delprov för att eleverna ska få bekanta sig med hur delproven är utformade. Vi gör en del uppgifter tillsammans genom att jag delar min skärm via projektorn i klassrummet, berättar Mathilda vidare.

Att arbeta med läsförståelse när det gäller uppgifter är också viktigt att träna på och det gör hon genom text- och problemlösningsuppgifter. Då diskuterar man i klassen gemensamt kring de värdeord som finns i uppgiften. "Vad får vi reda på?", "Vad är det vi vill komma fram till?" och "Hur kan vi börja?". Mathilda har tillsammans med eleverna arbetat mycket med de olika strategierna för problemlösning, exempelvis prova sig fram, rita en bild, göra en tabell osv.

För att säkerställa att eleverna når rätt kunskapsnivå utgår hon från betygskriterierna och går igenom deras uppgifter för att se vilka nivåer eleverna nått sett till exempelvis matematiska metoder.

- Jag kan enkelt se vilka metoder som vissa elever behöver träna mer på och kan då skapa fler övningar i Magma för dessa elever att repetera. I sammanställningarna över hur elever presterar inom olika områden kan jag även se vad vi på gruppnivå behöver träna mer på, om det är majoriteten av elever som jag ser inte har uppfattat en viss metod går vi igenom det mer. På det hela taget ger Magma mig ett bra stöd, både när det gäller innehåll men också möjligheten till dataanalys och det tycker jag som mattelärare såklart är roligt, avslutar Mathilda!

Exempel på sammanställning - ej från Mathildas klass


LärarfokusArtiklar

Arbeta med läsförståelse inför de nationella proven!

Mathilda Norman är lärare i matematik, NO och teknik på Sköndalsskolan i Stockholm. Hon berättar hur hon jobbar i Magma.
Cecilia von Schedvin
Jan 22

Under åren som lärare har Mathilda hittat en bra struktur i sin undervisningen. Numer använder hon också Magma som ett komplement till de läromedlet som hon utgår från. I Magma får eleverna mängdträning genom läxor och nivåanpassade extraövningar sett till det område som man arbetar med.

- Jag delar också andra övningar med repetitioner, t.ex. de fyra räknesätten. Då jag har två årskurs 6:or idag så tränar vi även på de gamla nationella proven genom Magma. Eleverna har också fått göra både screening och prov i verktyget, berättar Mathilda.

Magma kompletterar läroboken på ett bra sätt eftersom det går att anpassa de övningar som finns i Magma med lärobokens innehåll. Nu finns också övningar från flera läromedelsförlag tillgängligt direkt i Magma.

- Vårt läromedel på skolan är uppbyggt på tre nivåer, vilket överensstämmer med Magmas upplägg. Jag kan alltså nivåanpassa uppgifter till elever likväl som jag kan utmana dem med nästa nivå, förklarar Mathilda. De elever jag undervisar har lättare att bli distraherade när de skriver för hand, än om de på liknande sätt arbetar via ett digitalt verktyg. Jag tycker dock det är viktigt att inte utesluta det ena eller det andra, därför varierar jag.

Inför nationella prov så är Magma ett bra stöd genom att man kan öva på alla gamla delprov direkt i tjänsten. Det är lättöverskådligt och hjälper läraren att ta del av elevernas träning och precis som i tjänsten i övrigt går det att välja ut specifika uppgifter för mer ingående träning.

- Jag har hittills delat hela delprov för att eleverna ska få bekanta sig med hur delproven är utformade. Vi gör en del uppgifter tillsammans genom att jag delar min skärm via projektorn i klassrummet, berättar Mathilda vidare.

Att arbeta med läsförståelse när det gäller uppgifter är också viktigt att träna på och det gör hon genom text- och problemlösningsuppgifter. Då diskuterar man i klassen gemensamt kring de värdeord som finns i uppgiften. "Vad får vi reda på?", "Vad är det vi vill komma fram till?" och "Hur kan vi börja?". Mathilda har tillsammans med eleverna arbetat mycket med de olika strategierna för problemlösning, exempelvis prova sig fram, rita en bild, göra en tabell osv.

För att säkerställa att eleverna når rätt kunskapsnivå utgår hon från betygskriterierna och går igenom deras uppgifter för att se vilka nivåer eleverna nått sett till exempelvis matematiska metoder.

- Jag kan enkelt se vilka metoder som vissa elever behöver träna mer på och kan då skapa fler övningar i Magma för dessa elever att repetera. I sammanställningarna över hur elever presterar inom olika områden kan jag även se vad vi på gruppnivå behöver träna mer på, om det är majoriteten av elever som jag ser inte har uppfattat en viss metod går vi igenom det mer. På det hela taget ger Magma mig ett bra stöd, både när det gäller innehåll men också möjligheten till dataanalys och det tycker jag som mattelärare såklart är roligt, avslutar Mathilda!

Exempel på sammanställning - ej från Mathildas klass


More episodes

No items found.