EdTechArtiklar

Magma lockar besökare från Europa

Arvid Giljam
Nov 29

Magma har fått spridning över Europa och pedagoger reser till Stockholm för att se hur lyckad digitalisering ser ut i klassrummet. Senast besökte den nederländska skolgruppen OPO skolor Stockholm för att lära sig best-practice i matematikundervisning med hjälp av Magma.

Då OPO Hof van Twente sökte efter en digital tjänst för individanpassning inom matematik var Magma det uppenbara valet. För att se hur riktigt duktiga lärare använder teknik i allmänhet och Magma i synnerhet fick ledare från skolgruppen besöka tre fantastiska skolor med otroligt kunniga lärare i Stockholm och Huddinge. Här följer några av de insikter de fick med sig från besöket!

På Sköndalsskolan i Stockholm deltog gästerna på en mattelektion för att bättre förstå hur skolan arbetar med digitala verktyg för att engagera elever. Mattelärarna Mathilda Norman och Johan Svensson visade hur de använder Magma för att individanpassa undervisningen. Mathilda och Johan kartlägger elevers kunskaper digitalt och kan enkelt se vilka utmaningar som finns i klassen, både på grupp- och individnivå. Genom ett enkelt knapptryck har de även tillgång till att dela ut individanpassade repetitionsuppgifter.

På Vistaskolan i Huddinge besöktes läraren Jenny Ohlis. Hon använder sig av entry och exit tickets med sina klasser. Hon börjar lektionen med en startövning som hon skapat i Magma vilket enkelt minskar det stök som annars lätt uppstår i början av en lektion. Genom att hålla en varierad mattelektion med korta övningar får Jenny klassen att vara engagerad och delaktig genom hela passet. De korta övningar som görs i Magma hjälper även Jenny att på ett enkelt sätt få en översikt över vad eleverna lärt sig under lektionen och vad de behöver arbeta mer med.

På Skapaskolan i Huddinge delade lärare Anders Enström och skolans rektor Fredrik Plahn erfarenheter från att bygga upp en digital miljö där de arbetar med iPads i undervisningen. Inom matematiken ser Anders en fördel med att låta eleverna räkna i Magma där handarbetet bevaras och eleverna kan visa sina uträkningar och vägen fram till svaret. När elever redovisar sina svar börjar de tänka mer strukturerat. Med uträkningar får lärare Anders en chans att faktiskt se och dela elevers resonemang i matematik.

Entrén på Skapaskolan


Sammantaget gavs inblick i hur Magma bidrar till att:

  • Individanpassa undervisning
  • Kartlägga elever kunskaper
  • Skapa Entry och Exit Tickets
  • Dela elevers uträkningar och resonemang

Vi tycker det är otroligt kul att se hur Magma lyfts som ett exempel på lyckad digitalisering i internationella sammanhang. Det finns ett otroligt intresse för att lära av hur ledande pedagoger applicerar teknik i sina klassrum. Vi tror vidare att denna typen av utbyte av erfarenheter är en nyckel för en lyckad digitalisering av skolan såväl inom Sverige som i övriga Europa.

EdTechArtiklar

Magma lockar besökare från Europa

Arvid Giljam
Nov 29

Magma har fått spridning över Europa och pedagoger reser till Stockholm för att se hur lyckad digitalisering ser ut i klassrummet. Senast besökte den nederländska skolgruppen OPO skolor Stockholm för att lära sig best-practice i matematikundervisning med hjälp av Magma.

Då OPO Hof van Twente sökte efter en digital tjänst för individanpassning inom matematik var Magma det uppenbara valet. För att se hur riktigt duktiga lärare använder teknik i allmänhet och Magma i synnerhet fick ledare från skolgruppen besöka tre fantastiska skolor med otroligt kunniga lärare i Stockholm och Huddinge. Här följer några av de insikter de fick med sig från besöket!

På Sköndalsskolan i Stockholm deltog gästerna på en mattelektion för att bättre förstå hur skolan arbetar med digitala verktyg för att engagera elever. Mattelärarna Mathilda Norman och Johan Svensson visade hur de använder Magma för att individanpassa undervisningen. Mathilda och Johan kartlägger elevers kunskaper digitalt och kan enkelt se vilka utmaningar som finns i klassen, både på grupp- och individnivå. Genom ett enkelt knapptryck har de även tillgång till att dela ut individanpassade repetitionsuppgifter.

På Vistaskolan i Huddinge besöktes läraren Jenny Ohlis. Hon använder sig av entry och exit tickets med sina klasser. Hon börjar lektionen med en startövning som hon skapat i Magma vilket enkelt minskar det stök som annars lätt uppstår i början av en lektion. Genom att hålla en varierad mattelektion med korta övningar får Jenny klassen att vara engagerad och delaktig genom hela passet. De korta övningar som görs i Magma hjälper även Jenny att på ett enkelt sätt få en översikt över vad eleverna lärt sig under lektionen och vad de behöver arbeta mer med.

På Skapaskolan i Huddinge delade lärare Anders Enström och skolans rektor Fredrik Plahn erfarenheter från att bygga upp en digital miljö där de arbetar med iPads i undervisningen. Inom matematiken ser Anders en fördel med att låta eleverna räkna i Magma där handarbetet bevaras och eleverna kan visa sina uträkningar och vägen fram till svaret. När elever redovisar sina svar börjar de tänka mer strukturerat. Med uträkningar får lärare Anders en chans att faktiskt se och dela elevers resonemang i matematik.

Entrén på Skapaskolan


Sammantaget gavs inblick i hur Magma bidrar till att:

  • Individanpassa undervisning
  • Kartlägga elever kunskaper
  • Skapa Entry och Exit Tickets
  • Dela elevers uträkningar och resonemang

Vi tycker det är otroligt kul att se hur Magma lyfts som ett exempel på lyckad digitalisering i internationella sammanhang. Det finns ett otroligt intresse för att lära av hur ledande pedagoger applicerar teknik i sina klassrum. Vi tror vidare att denna typen av utbyte av erfarenheter är en nyckel för en lyckad digitalisering av skolan såväl inom Sverige som i övriga Europa.

More episodes

No items found.