NyheterArtiklar

Borås satsar stort på matematiken med Magma

Joakim Lövgren är verksamhetsutvecklare på Grundskoleförvaltningen i Borås.
Cecilia von Schedvin
Jan 22

Borås satsar stort på matematikundervisningen. Förvaltningen har identifierat utvecklingsområden och i samverkan utformat insatser som kan äga rum på enskilda skolor i rektors regi eller som vänder sig till samtliga skolor och nyckelpersoner. Joakim Lövgren som jobbar som verksamhetsutvecklare berättar att man vill göra en satsning som hänger ihop under alla stadier.

Att valet för utveckling föll på just matematik tycker Joakim låg nära till hands.

- Matematik är unikt för skolan. Elever behöver få undervisning i matematik för att utvecklas. Matematik hjälper eleven att utveckla förmågan att se samband. Samhället idag och de utmaningar vi möter behöver matematiskt kunniga medborgare och yrkesverksamma. När eleven lyckas i matematik ökar elevens tilltro till sin förmåga och motiveras att satsa på utbildning. Där har Magma den bästa lösningen för att stödja matematiklärarnas undervisning, säger Joakim.

Han fortsätter med att berätta att det för honom handlar om att alla elever ska få en undervisning som hjälper dem att utvecklas. Att Grundskoleförvaltningen ska erbjuda verktyg och kompetens för att möta eleverna så att de får hopp och tilltro till sin egen förmåga. Förvaltningen ska också erbjuda lärare förutsättningar att lära och utvecklas i sin profession och i förlängningen höja kvaliteten på undervisningen.

Hela satsningen är nu igång och Magma har varit ute på alla grundskolor i Borås Stad och hjälpt till med screening och utbildning. I Borås har screening varit en rutin i matematikundervisningen sedan 2014, men nu kan man enklare göra den i Magma och dessutom få ut resultaten fortare. 

- Jag hade en genomgång för specialpedagoger för ett tag sedan, säger Joakim. De var oerhört taggade på sammanställningen av resultat. Nu blir det mycket lättare att efterleva de rutiner vi har kring screening med Skolverkets bedömningsstöd och ”Förstå och använda tal”.

Utöver arbetet med att implementera Magma har man startat nätverk med träffar för alla F-9 skolor, och lärdomar därifrån blir en återkommande punkt på rektorsmötena och är en del av SKA, det systematiska kvalitetsarbetet. Nu har man ett sätt att även kunna följa upp resultaten centralt på förvaltningsnivå.

- Det känns lyxigt med Magma, man får hjälp att hitta uppgifter och övningar utifrån de problem eleven har. Det kräver att läraren är aktiv och blir medveten om elevens behov, fortsätter Joakim. En annan fördel är att det går snabbt att få reda på hur undervisningen fungerar och vad som behöver förstärkas. Det är lätt att designa uppgifter och innehåll utifrån elevers nivå. Jag vill igen trycka på vikten av matematik, känner en elev att den inte klarar av matten kommer det att prägla hela dennes uppfattning om skolan. Man känner sig dum. Vi har elever med matematikångest, det är ju något som skolan själv skapat, så där måste vi bli bättre. Nu känns det som att vi äntligen är på rätt spår, fortsätter Joakim. 

Som verksamhetsutvecklare ser Joakim tydliga fördelar med att man nu kan få ut resultat på alla nivåer. Förändring och innovation har inte alltid varit en fördel för lärare och elever, men att enkelt kunna samla en bild av kunskapsläget i en elevgrupp för att rikta undervisningen mot rätt innehåll och förmågor är en stor fördel. Undervisningen kräver att lärare är kompetenta och det är viktigt att innovationer i skolan är ett stöd för att utveckla och utforma undervisningen, menar Joakim, som också tror att det i framtiden kommer finnas mycket fler innovativa lärmiljöer. Detta är bara början, säger han.

- Att lärarna tycker om Magma har Joakim redan märkt av. Han har fått mycket positiv återkoppling kring de möjligheter tjänsten öppnar upp för, som att enklare kunna prata om matematik, resultat och att identifiera åtgärder. Jag märker att det har breddat lärares undervisning. De som kommit igång tycker mer om sin undervisning och säger att eleverna blir mer positiva under lektionerna, och det är ju jätteroligt att få höra, berättar han vidare.

När vi pratar om framtiden tror Joakim att mycket kommer att vara sig likt. Undervisningen kännetecknas av traditionella klassrumssituationer men med allt mer inslag av digitala resurser. Resultat och segregation kommer kanske fortsatt att vara på agendan, men säkerligen har man kommit längre med att individanpassa undervisningen. Med det sagt så måste jag säga att det kändes som att ni kom med en present, vi i Borås har verkligen längtat efter detta, avslutar Joakim.

NyheterArtiklar

Borås satsar stort på matematiken med Magma

Joakim Lövgren är verksamhetsutvecklare på Grundskoleförvaltningen i Borås.
Cecilia von Schedvin
Jan 22

Borås satsar stort på matematikundervisningen. Förvaltningen har identifierat utvecklingsområden och i samverkan utformat insatser som kan äga rum på enskilda skolor i rektors regi eller som vänder sig till samtliga skolor och nyckelpersoner. Joakim Lövgren som jobbar som verksamhetsutvecklare berättar att man vill göra en satsning som hänger ihop under alla stadier.

Att valet för utveckling föll på just matematik tycker Joakim låg nära till hands.

- Matematik är unikt för skolan. Elever behöver få undervisning i matematik för att utvecklas. Matematik hjälper eleven att utveckla förmågan att se samband. Samhället idag och de utmaningar vi möter behöver matematiskt kunniga medborgare och yrkesverksamma. När eleven lyckas i matematik ökar elevens tilltro till sin förmåga och motiveras att satsa på utbildning. Där har Magma den bästa lösningen för att stödja matematiklärarnas undervisning, säger Joakim.

Han fortsätter med att berätta att det för honom handlar om att alla elever ska få en undervisning som hjälper dem att utvecklas. Att Grundskoleförvaltningen ska erbjuda verktyg och kompetens för att möta eleverna så att de får hopp och tilltro till sin egen förmåga. Förvaltningen ska också erbjuda lärare förutsättningar att lära och utvecklas i sin profession och i förlängningen höja kvaliteten på undervisningen.

Hela satsningen är nu igång och Magma har varit ute på alla grundskolor i Borås Stad och hjälpt till med screening och utbildning. I Borås har screening varit en rutin i matematikundervisningen sedan 2014, men nu kan man enklare göra den i Magma och dessutom få ut resultaten fortare. 

- Jag hade en genomgång för specialpedagoger för ett tag sedan, säger Joakim. De var oerhört taggade på sammanställningen av resultat. Nu blir det mycket lättare att efterleva de rutiner vi har kring screening med Skolverkets bedömningsstöd och ”Förstå och använda tal”.

Utöver arbetet med att implementera Magma har man startat nätverk med träffar för alla F-9 skolor, och lärdomar därifrån blir en återkommande punkt på rektorsmötena och är en del av SKA, det systematiska kvalitetsarbetet. Nu har man ett sätt att även kunna följa upp resultaten centralt på förvaltningsnivå.

- Det känns lyxigt med Magma, man får hjälp att hitta uppgifter och övningar utifrån de problem eleven har. Det kräver att läraren är aktiv och blir medveten om elevens behov, fortsätter Joakim. En annan fördel är att det går snabbt att få reda på hur undervisningen fungerar och vad som behöver förstärkas. Det är lätt att designa uppgifter och innehåll utifrån elevers nivå. Jag vill igen trycka på vikten av matematik, känner en elev att den inte klarar av matten kommer det att prägla hela dennes uppfattning om skolan. Man känner sig dum. Vi har elever med matematikångest, det är ju något som skolan själv skapat, så där måste vi bli bättre. Nu känns det som att vi äntligen är på rätt spår, fortsätter Joakim. 

Som verksamhetsutvecklare ser Joakim tydliga fördelar med att man nu kan få ut resultat på alla nivåer. Förändring och innovation har inte alltid varit en fördel för lärare och elever, men att enkelt kunna samla en bild av kunskapsläget i en elevgrupp för att rikta undervisningen mot rätt innehåll och förmågor är en stor fördel. Undervisningen kräver att lärare är kompetenta och det är viktigt att innovationer i skolan är ett stöd för att utveckla och utforma undervisningen, menar Joakim, som också tror att det i framtiden kommer finnas mycket fler innovativa lärmiljöer. Detta är bara början, säger han.

- Att lärarna tycker om Magma har Joakim redan märkt av. Han har fått mycket positiv återkoppling kring de möjligheter tjänsten öppnar upp för, som att enklare kunna prata om matematik, resultat och att identifiera åtgärder. Jag märker att det har breddat lärares undervisning. De som kommit igång tycker mer om sin undervisning och säger att eleverna blir mer positiva under lektionerna, och det är ju jätteroligt att få höra, berättar han vidare.

När vi pratar om framtiden tror Joakim att mycket kommer att vara sig likt. Undervisningen kännetecknas av traditionella klassrumssituationer men med allt mer inslag av digitala resurser. Resultat och segregation kommer kanske fortsatt att vara på agendan, men säkerligen har man kommit längre med att individanpassa undervisningen. Med det sagt så måste jag säga att det kändes som att ni kom med en present, vi i Borås har verkligen längtat efter detta, avslutar Joakim.

More episodes

No items found.