PedagogikArtiklar

Dags för PROV-säsong!

Då var det dags igen! Tiden på året då den stora snackisen stavas PROV - något som inte alltid möts av jubel från eleverna. Trots skepticismen, har det visat sig att prov faktiskt kan fylla en nyckelfunktion i elevernas utveckling. Så, hur kan man som lärare jobba för att vända den skeptiska inställningen till det positiva? Och vad finns det för formativa knep som gör att provet kan bidra till elevernas lärande?
Kristoffer Brown
Jan 22

De summativa målen för prov råder det sällan tvivel om – eleven strävar efter högsta möjliga resultat, och läraren hoppas att deras kunskaper ska räcka till för att uppnå det. Men betyder det att lägre resultat bör undvikas till varje pris? Eleven som uppnått lägre resultat har ju tagit sig an en svår utmaning, vilket i sig är positivt för lärandet! Även forskning stärker detta. De elever som tränats i att se på utmaningar som någonting önskvärt, uppnår på sikt högre resultat än de som inte gör det. Studier från 2010 och 2014 visar vidare att det aktiva sökandet i minnet som utförs under prov, bidrar till att kunskapen sätter sig starkare i långtidsminnet. Till och med för de elever som inte lyckats få till rätt svar, har det visat sig att prov har en positiv effekt på lärandet. Vid valda tillfällen kan det alltså vara en effektivare pluggstrategi att utföra ett övningsprov, än att mängdträna eller repetera material från tidigare lektioner! 


Hur kan ni jobba med prov i matteappen Magma?

  1. Skapa din övning

I Magma hittar ni allt ifrån tidigare nationella prov, Bedömningsstöd 1-3 till Förstå och använda tal och Diamantdiagnoser. Är du ute efter något specifikt material? Välj det! Vet du inte var du ska börja kan du pröva våra egna årskurs-screeningar, som skapats utifrån styrdokumentens centrala innehåll och tidigare nationella prov. 

  1. Provläge

Genom att slå på provläge får eleverna inte direkt återkoppling på om svaret är rätt eller fel. De kan heller inte titta efter rätt svar i facit. Om du vill skapa en provliknande situation där eleverna tränas i att gräva fram kunskapen ur minnet, se till att slå på provläget!

  1. Återkoppling av resultaten

När provet är genomfört kan eleverna få tillgång till resultaten direkt i matteappen Magma. De får därmed en chans att jämföra sina lösningar med det rätta svaret. Att få återkoppling på om svaren är rätt, har visat sig ha en ytterligare stärkande effekt på elevernas lärande. Så när provet är genomfört, kom ihåg att ge eleverna tillgång till resultaten genom att klicka på kugghjulet och sedan “Rätta”. 

  1. Dela ut uppgifter baserat på elevernas resultat

När provet är rättat har både läraren och elever fått sig en bild av det aktuella kunskapsläget. Någon elev kanske behöver träna extra på något som varit utmanande, medan en annan har visat sig rustad för mer komplexa uppgifter. Här blir lärarens expertis och elevkännedom avgörande. Att individanpassa åtgärder kan samtidigt vara en tidskrävande aktivitet. Vill du som lärare få hjälp på traven med förslag, så finns det möjlighet att automatiskt dela ut repetitionsövningar till de elever som behöver träna mer.

Vill du veta mer om matteappen Magma?

Här kan du höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar och här kan du ett skapa ett konto gratis och testa matteappen Magma med dina elever.

PedagogikArtiklar

Dags för PROV-säsong!

Då var det dags igen! Tiden på året då den stora snackisen stavas PROV - något som inte alltid möts av jubel från eleverna. Trots skepticismen, har det visat sig att prov faktiskt kan fylla en nyckelfunktion i elevernas utveckling. Så, hur kan man som lärare jobba för att vända den skeptiska inställningen till det positiva? Och vad finns det för formativa knep som gör att provet kan bidra till elevernas lärande?
Kristoffer Brown
Jan 22

De summativa målen för prov råder det sällan tvivel om – eleven strävar efter högsta möjliga resultat, och läraren hoppas att deras kunskaper ska räcka till för att uppnå det. Men betyder det att lägre resultat bör undvikas till varje pris? Eleven som uppnått lägre resultat har ju tagit sig an en svår utmaning, vilket i sig är positivt för lärandet! Även forskning stärker detta. De elever som tränats i att se på utmaningar som någonting önskvärt, uppnår på sikt högre resultat än de som inte gör det. Studier från 2010 och 2014 visar vidare att det aktiva sökandet i minnet som utförs under prov, bidrar till att kunskapen sätter sig starkare i långtidsminnet. Till och med för de elever som inte lyckats få till rätt svar, har det visat sig att prov har en positiv effekt på lärandet. Vid valda tillfällen kan det alltså vara en effektivare pluggstrategi att utföra ett övningsprov, än att mängdträna eller repetera material från tidigare lektioner! 


Hur kan ni jobba med prov i matteappen Magma?

  1. Skapa din övning

I Magma hittar ni allt ifrån tidigare nationella prov, Bedömningsstöd 1-3 till Förstå och använda tal och Diamantdiagnoser. Är du ute efter något specifikt material? Välj det! Vet du inte var du ska börja kan du pröva våra egna årskurs-screeningar, som skapats utifrån styrdokumentens centrala innehåll och tidigare nationella prov. 

  1. Provläge

Genom att slå på provläge får eleverna inte direkt återkoppling på om svaret är rätt eller fel. De kan heller inte titta efter rätt svar i facit. Om du vill skapa en provliknande situation där eleverna tränas i att gräva fram kunskapen ur minnet, se till att slå på provläget!

  1. Återkoppling av resultaten

När provet är genomfört kan eleverna få tillgång till resultaten direkt i matteappen Magma. De får därmed en chans att jämföra sina lösningar med det rätta svaret. Att få återkoppling på om svaren är rätt, har visat sig ha en ytterligare stärkande effekt på elevernas lärande. Så när provet är genomfört, kom ihåg att ge eleverna tillgång till resultaten genom att klicka på kugghjulet och sedan “Rätta”. 

  1. Dela ut uppgifter baserat på elevernas resultat

När provet är rättat har både läraren och elever fått sig en bild av det aktuella kunskapsläget. Någon elev kanske behöver träna extra på något som varit utmanande, medan en annan har visat sig rustad för mer komplexa uppgifter. Här blir lärarens expertis och elevkännedom avgörande. Att individanpassa åtgärder kan samtidigt vara en tidskrävande aktivitet. Vill du som lärare få hjälp på traven med förslag, så finns det möjlighet att automatiskt dela ut repetitionsövningar till de elever som behöver träna mer.

Vill du veta mer om matteappen Magma?

Här kan du höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar och här kan du ett skapa ett konto gratis och testa matteappen Magma med dina elever.

More episodes

No items found.