LärarfokusArtiklar

Det är vägen till lösningen som är det viktigaste

Sofie Herbertson är matematiklärare och förstelärare inom digitalisering på Sandsbro skola i Växjö. Sofie kommer att prata under Digitala kompetensdagen i Växjö den första november.
Cecilia von Schedvin
Oct 6

Sofie har sedan 1,5 år tillbaka arbetat med Magma i sin undervisning på lågstadiet. Just nu jobbar hon med Magma för att utveckla elevernas förmåga att formulera och lösa problem samt föra och följa matematiska resonemang

- Tillsammans med eleverna genomför vi varje vecka “Veckans kluring”. Vi läser uppgiften tillsammans och går igenom vad vi får reda på och vad det är vi ska lösa, säger Sofie och fortsätter. Under två dagar kan eleverna prata med varandra om kluringen, den sitter även uppsatt i klassrummet och på fritids. Vi pratar mycket om att det inte gör något om någon säger vad svaret är, för svaret är inte det som vi fokuserar på under veckan utan det är själva vägen till lösningen som är det primära, fortsätter hon.                                                                                

Därefter får eleverna “Veckans kluring” i verktyget Magma. Oftast är det tre frågor i samma uppgift med olika svårighetsgrader. Eleverna bestämmer själva hur många uppgifter de ska göra men alla ska alltid försöka med första. Behöver eleverna ledtrådar får de det av mig eller en kompis under lektionen.

I slutet av varje vecka tittar Sofie på alla lösningar tillsammans med sina elever.

- På första uppgiften, plockar jag med hjälp av funktionen “knappnålen” i Magma alltid fram några av lösningarna och tillsammans med eleverna undersöker vi om alla fått fram samma svar. Vi tittar på olika lösningar och eleverna får diskutera sig fram till vilka likheter och skillnader de olika lösningarna har, och vilken lösning de tycker är tydligast. Vi tittar även på olika tillvägagångssätt som t ex att rita eller räkna med mattespråk och även hur de använder olika begrepp, räknesätt och metoder som vi behöver förstå för att kunna lösa uppgiften, förklarar Sofie vidare. 

-  Att arbeta på detta sätt med Magma som en del av undervisningen har dels gett mig engagerade elever som är motiverade för att lösa “Veckans kluring” men framförallt att de tycker det är lika viktigt och spännande att titta på olika varianter av lösningar och att vi diskuterar tillsammans, säger hon och ler. Sofie ser också en tydlig utveckling i elevernas sätt att uttrycka sig och resonera. 

- Jag ser fram emot att under läsåret fortsätta arbetet tillsammans med mina elever och följa deras utveckling kring strategier för att lösa matematiska problem, avslutar hon.

Det kommer bli väldigt roligt att få fortsätta följa utvecklingen för Sofies elever och självklart är det roligt att se hur kul det är att lösa uppgifter i Magma. 

LärarfokusArtiklar

Det är vägen till lösningen som är det viktigaste

Sofie Herbertson är matematiklärare och förstelärare inom digitalisering på Sandsbro skola i Växjö. Sofie kommer att prata under Digitala kompetensdagen i Växjö den första november.
Cecilia von Schedvin
Oct 6

Sofie har sedan 1,5 år tillbaka arbetat med Magma i sin undervisning på lågstadiet. Just nu jobbar hon med Magma för att utveckla elevernas förmåga att formulera och lösa problem samt föra och följa matematiska resonemang

- Tillsammans med eleverna genomför vi varje vecka “Veckans kluring”. Vi läser uppgiften tillsammans och går igenom vad vi får reda på och vad det är vi ska lösa, säger Sofie och fortsätter. Under två dagar kan eleverna prata med varandra om kluringen, den sitter även uppsatt i klassrummet och på fritids. Vi pratar mycket om att det inte gör något om någon säger vad svaret är, för svaret är inte det som vi fokuserar på under veckan utan det är själva vägen till lösningen som är det primära, fortsätter hon.                                                                                

Därefter får eleverna “Veckans kluring” i verktyget Magma. Oftast är det tre frågor i samma uppgift med olika svårighetsgrader. Eleverna bestämmer själva hur många uppgifter de ska göra men alla ska alltid försöka med första. Behöver eleverna ledtrådar får de det av mig eller en kompis under lektionen.

I slutet av varje vecka tittar Sofie på alla lösningar tillsammans med sina elever.

- På första uppgiften, plockar jag med hjälp av funktionen “knappnålen” i Magma alltid fram några av lösningarna och tillsammans med eleverna undersöker vi om alla fått fram samma svar. Vi tittar på olika lösningar och eleverna får diskutera sig fram till vilka likheter och skillnader de olika lösningarna har, och vilken lösning de tycker är tydligast. Vi tittar även på olika tillvägagångssätt som t ex att rita eller räkna med mattespråk och även hur de använder olika begrepp, räknesätt och metoder som vi behöver förstå för att kunna lösa uppgiften, förklarar Sofie vidare. 

-  Att arbeta på detta sätt med Magma som en del av undervisningen har dels gett mig engagerade elever som är motiverade för att lösa “Veckans kluring” men framförallt att de tycker det är lika viktigt och spännande att titta på olika varianter av lösningar och att vi diskuterar tillsammans, säger hon och ler. Sofie ser också en tydlig utveckling i elevernas sätt att uttrycka sig och resonera. 

- Jag ser fram emot att under läsåret fortsätta arbetet tillsammans med mina elever och följa deras utveckling kring strategier för att lösa matematiska problem, avslutar hon.

Det kommer bli väldigt roligt att få fortsätta följa utvecklingen för Sofies elever och självklart är det roligt att se hur kul det är att lösa uppgifter i Magma. 

More episodes

No items found.