LärarfokusArtiklar

Det går att ändra elevers inställningen till matematik!

Vi träffade Guldäpplets vinnare Anders Enström för att få reda på hur han jobbar med matte. Anders undervisar i årskurs 7 på Skapaskolan i Huddinge, som är en del av Lärande Grundskola.
Cecilia von Schedvin
Nov 17

För Anders är den största utmaningen med att vara mattelärare den tråkiga stämpeln som ämnet matematik har. ”Att räkna i matteboken - prov om fyra veckor - omprov om du inte klarar provet”. Det är en känsla som eleverna tar med sig in på mattelektionen och att ändra den känslan, det är en utmaning, säger Anders men skrattar och fortsätter säga att det absolut går att ändra den känslan, det tar bara lite tid.

Lektionsplanering är viktigt och Anders lektionsstruktur utgår från tre rubriker: Aktivera, Utforska och Utförande.

Först aktiveras eleverna, oftast genom en uppgift som går ut på att hitta matematiken i vardagen/omgivningen. Det kan vara att fota och sedan rita. Utforska kan vara att använda mattespråket i den uppgiften som gjordes i Aktivera-uppgiften. Ibland skapar Anders även AR-upplevelser i Reality Composer. Då kan eleverna gå runt objekt i klassrummet, mäta dem, rita av och fundera över hur uppgiften ska lösas under Utförande-delen. Då börjar de räkna ut i Magma. Anders ser enkelt hur de räknar och om de förstår i lärarvyn.

AR i klassrummet


- Färdighetsträningen kommer som sista steg, när eleverna har skaffat sig en större och bättre förståelse för uppgiften. Vi måste prata matematik och få eleverna att förstå att matematik finns överallt - hela tiden, fortsätter Anders entusiastiskt.

Räta linjens ekvation, bråk och enhetsomvandlingar brukar vara svårt att greppa och för att hjälpa sina elever på traven låter Anders dem lösa problem tillsammans.

- Jag ger små ledtrådar under resans gång, och när de har löst det första problemet presenterar jag ett liknande problem, men nu löser eleverna det i par och slutligen får de ett problem som ska lösas enskilt.

Med tiden ändras även inställningen till matematiken och Anders tycker att Magma hjälpt till med det, det är bra att man får snabb feedback både som elev och lärare, det gör att man kan ta tag i rätt saker så alla kommer vidare, avslutar Anders som ska skynda in till nästa lektion. 

LärarfokusArtiklar

Det går att ändra elevers inställningen till matematik!

Vi träffade Guldäpplets vinnare Anders Enström för att få reda på hur han jobbar med matte. Anders undervisar i årskurs 7 på Skapaskolan i Huddinge, som är en del av Lärande Grundskola.
Cecilia von Schedvin
Nov 17

För Anders är den största utmaningen med att vara mattelärare den tråkiga stämpeln som ämnet matematik har. ”Att räkna i matteboken - prov om fyra veckor - omprov om du inte klarar provet”. Det är en känsla som eleverna tar med sig in på mattelektionen och att ändra den känslan, det är en utmaning, säger Anders men skrattar och fortsätter säga att det absolut går att ändra den känslan, det tar bara lite tid.

Lektionsplanering är viktigt och Anders lektionsstruktur utgår från tre rubriker: Aktivera, Utforska och Utförande.

Först aktiveras eleverna, oftast genom en uppgift som går ut på att hitta matematiken i vardagen/omgivningen. Det kan vara att fota och sedan rita. Utforska kan vara att använda mattespråket i den uppgiften som gjordes i Aktivera-uppgiften. Ibland skapar Anders även AR-upplevelser i Reality Composer. Då kan eleverna gå runt objekt i klassrummet, mäta dem, rita av och fundera över hur uppgiften ska lösas under Utförande-delen. Då börjar de räkna ut i Magma. Anders ser enkelt hur de räknar och om de förstår i lärarvyn.

AR i klassrummet


- Färdighetsträningen kommer som sista steg, när eleverna har skaffat sig en större och bättre förståelse för uppgiften. Vi måste prata matematik och få eleverna att förstå att matematik finns överallt - hela tiden, fortsätter Anders entusiastiskt.

Räta linjens ekvation, bråk och enhetsomvandlingar brukar vara svårt att greppa och för att hjälpa sina elever på traven låter Anders dem lösa problem tillsammans.

- Jag ger små ledtrådar under resans gång, och när de har löst det första problemet presenterar jag ett liknande problem, men nu löser eleverna det i par och slutligen får de ett problem som ska lösas enskilt.

Med tiden ändras även inställningen till matematiken och Anders tycker att Magma hjälpt till med det, det är bra att man får snabb feedback både som elev och lärare, det gör att man kan ta tag i rätt saker så alla kommer vidare, avslutar Anders som ska skynda in till nästa lektion. 

More episodes

No items found.