PedagogikArtiklar

Distansundervisning behöver inte vara en kompromiss i kvalitet

Jan 22

Ingen lärare var nog förberedd på vad Coronautbrottet skulle föra med sig och få var beredda på att behöva ändra på hela sin undervisning på någon vecka. Epidemin medför att vi blir tvungna att söka efter nya sätt att undervisa på när gamla metoder inte fungerar.

I vissa fall kan detta sökandet leda till spännande nya arbetssätt, medan det i andra fall kan det leda till desperata lösningar för att hantera situationen kortsiktigt.

Den stora utmaningen är att bevara pedagogiken när undervisningen flyttas från klassrummet. Vår övertygelse är att undervisning på distans inte behöver vara en kompromiss i kvalitet.

De lärare som var mest förberedda på denna situationen var till stor del de som redan före utbrottet tagit sig tid att prova nya arbetssätt, och experimentera kring vad som fungerar såväl i, som utanför klassrummet.

Magma ser vi det som en stor utmaning att hantera ändrade förutsättningar, men också en möjlighet att lära oss om nya spännande arbetssätt. Vi tar oss nu chansen att testa sådant som det tidigare inte funnits tid eller möjlighet till. Vi blir tvungna att titta på lösningar som vi hört talas om, men inte vågat prova.

Då har vi upptäckt att arbetssätt som vi länge förespråkat fungerar lika bra på distans som i klassrummet. Detta inkluderar:

  1. Identifiera kunskapsgap för att se vad elever behöver fokusera på i sin utveckling. Gör regelbundna avstämningar på vad elever lärt sig.
  2. Kvalitativa bedömningar av vad elever lärt sig. Då vi arbetar med matematik så lägger vi fokus på elevers uträkningar och hur de bearbetar matematiska problem, såväl som om det blir rätt eller fel.

Vår förhoppning är att fler känner som vi gör, och ser detta som en stor chans att utmana gamla vanor. Kanske lär vi oss något som vi kan föra med oss till den vanliga undervisningen?

Vi hoppas dessutom på att fler utforskar lösningar där vi slipper göra en distinktion mellan distans- och klassrumsundervisning, med arbetssätt som bibehåller kvalitet oberoende av plats.

PedagogikArtiklar

Distansundervisning behöver inte vara en kompromiss i kvalitet

Jan 22

Ingen lärare var nog förberedd på vad Coronautbrottet skulle föra med sig och få var beredda på att behöva ändra på hela sin undervisning på någon vecka. Epidemin medför att vi blir tvungna att söka efter nya sätt att undervisa på när gamla metoder inte fungerar.

I vissa fall kan detta sökandet leda till spännande nya arbetssätt, medan det i andra fall kan det leda till desperata lösningar för att hantera situationen kortsiktigt.

Den stora utmaningen är att bevara pedagogiken när undervisningen flyttas från klassrummet. Vår övertygelse är att undervisning på distans inte behöver vara en kompromiss i kvalitet.

De lärare som var mest förberedda på denna situationen var till stor del de som redan före utbrottet tagit sig tid att prova nya arbetssätt, och experimentera kring vad som fungerar såväl i, som utanför klassrummet.

Magma ser vi det som en stor utmaning att hantera ändrade förutsättningar, men också en möjlighet att lära oss om nya spännande arbetssätt. Vi tar oss nu chansen att testa sådant som det tidigare inte funnits tid eller möjlighet till. Vi blir tvungna att titta på lösningar som vi hört talas om, men inte vågat prova.

Då har vi upptäckt att arbetssätt som vi länge förespråkat fungerar lika bra på distans som i klassrummet. Detta inkluderar:

  1. Identifiera kunskapsgap för att se vad elever behöver fokusera på i sin utveckling. Gör regelbundna avstämningar på vad elever lärt sig.
  2. Kvalitativa bedömningar av vad elever lärt sig. Då vi arbetar med matematik så lägger vi fokus på elevers uträkningar och hur de bearbetar matematiska problem, såväl som om det blir rätt eller fel.

Vår förhoppning är att fler känner som vi gör, och ser detta som en stor chans att utmana gamla vanor. Kanske lär vi oss något som vi kan föra med oss till den vanliga undervisningen?

Vi hoppas dessutom på att fler utforskar lösningar där vi slipper göra en distinktion mellan distans- och klassrumsundervisning, med arbetssätt som bibehåller kvalitet oberoende av plats.

More episodes

No items found.