ResearchArtiklar

Elever som använder Magma presterar bättre på Nationella Proven!

Vi har utvärderat resultat från Nationella Proven för årskurs 6-elever där lärare använt matteappen Magma. Studien visar att resultaten förbättrats markant från tidigare nationella prov då andelen elever som blev underkända (fick betyg F) sjönk med 25%. Vidare säger lärare att Magma har hjälpt elever att träna inför och förbättra sina resultat på Nationella Proven.
Arvid Giljam
Jan 22

För att utvärdera effekten av Magma i klassrummet gjorde vi en enkätstudie bland lärare som använt matteappen Magma mycket i sin undervisning och som genomfört Nationella Provet med en årskurs 6-klass under våren 2022. Enkäten besvarades av 73 lärare som undervisar totalt 2 111 elever, vilket gav ett brett urval med svar från hela landet och skolor i olika socioekonomiska områden. Genom att jämföra resultaten med tidigare resultat på NP kunde vi se att andelen elever som fått underkänt var 25% lägre än tidigare. Även när vi viktade resultaten mot socioekonomiskt index för respektive skola, såg vi en sänkning med 20% i andelen underkända elever.

För att vidare göra en kvalitativ bedömning frågade vi lärare om Magma hjälpt deras elever att träna inför och prestera bättre på NP. I denna undersökning svarade 97% av lärarna "Ja" eller "Kanske". Denna typ av kvalitativ data ger stöd åt att Magma är ett effektivt verktyg för lärare i klassrummet.

Sammantaget ser vi att resultatet av utvärderingen ger ett kraftigt stöd för att Magma hjälper elever att höja sina resultat på NP. Vi stöttar ytterligare forskning i vilka stödinsatser som hjälper elever och bidrar till att höja behörigheten i matematik.

Intresserad av att veta mer? Läs vårt white paper kring studien här.

ResearchArtiklar

Elever som använder Magma presterar bättre på Nationella Proven!

Vi har utvärderat resultat från Nationella Proven för årskurs 6-elever där lärare använt matteappen Magma. Studien visar att resultaten förbättrats markant från tidigare nationella prov då andelen elever som blev underkända (fick betyg F) sjönk med 25%. Vidare säger lärare att Magma har hjälpt elever att träna inför och förbättra sina resultat på Nationella Proven.
Arvid Giljam
Jan 22

För att utvärdera effekten av Magma i klassrummet gjorde vi en enkätstudie bland lärare som använt matteappen Magma mycket i sin undervisning och som genomfört Nationella Provet med en årskurs 6-klass under våren 2022. Enkäten besvarades av 73 lärare som undervisar totalt 2 111 elever, vilket gav ett brett urval med svar från hela landet och skolor i olika socioekonomiska områden. Genom att jämföra resultaten med tidigare resultat på NP kunde vi se att andelen elever som fått underkänt var 25% lägre än tidigare. Även när vi viktade resultaten mot socioekonomiskt index för respektive skola, såg vi en sänkning med 20% i andelen underkända elever.

För att vidare göra en kvalitativ bedömning frågade vi lärare om Magma hjälpt deras elever att träna inför och prestera bättre på NP. I denna undersökning svarade 97% av lärarna "Ja" eller "Kanske". Denna typ av kvalitativ data ger stöd åt att Magma är ett effektivt verktyg för lärare i klassrummet.

Sammantaget ser vi att resultatet av utvärderingen ger ett kraftigt stöd för att Magma hjälper elever att höja sina resultat på NP. Vi stöttar ytterligare forskning i vilka stödinsatser som hjälper elever och bidrar till att höja behörigheten i matematik.

Intresserad av att veta mer? Läs vårt white paper kring studien här.

More episodes

No items found.