PedagogikArtiklar

Exit tickets och korta avstämningar

I den här artikeln får du veta mer om hur man kan arbeta med korta avstämningar och varför matteappen Magma fungerar så bra för just detta arbetssätt.
Jan 22

Exit tickets eller korta avstämningar är ett arbetssätt där en lektion eller vecka avslutas med att ta reda på vilken kunskap eleverna tar med sig. Alla elever får ett par uppgifter de ska lösa och får chansen visa vad de lärt sig. Samtidigt får du som lärare en tydlig överblick över hur väl lektionen eller veckans område tagits emot av klassen.

Vanligt är att man genomför detta i slutet av en lektion eller i slutet av veckan. Det ska inte vara mer än 2-5 uppgifter och ska ta max 5-10 minuter för eleverna att genomföra. Syftet är inte att det ska vara svårt, utan att alla elever ska visa att de hängt med och ge bekräftelse till både sig själva och dig som lärare att de tagit till sig ny kunskap.

I matteappen Magma kan du enkelt skapa dessa typer av korta avstämningar. Det går snabbt och kräver minimalt med förberedelser. Enklast är att använda uppgifter från våra böcker men du kan också skapa helt egna frågor. Alla uppgifter rättas automatiskt.

Det här är ett arbetssätt som engagerar och motiverar eleverna och genom resultatmatrisen får du direkt och tydlig feedback på hur de tagit emot undervisningen. Vi vet att många använder matteappen Magma för just detta och vi kan rekommendera att testa på det som ett första steg för att komma igång och använda plattformen i klassrummet.


Tre steg för att göra exit ticket/veckoavstämning i matteappen Magma:

 1. Skapa en kort övning, 2-5 uppgifter, som täcker av lektionens eller veckans område. Det ska inte ta mer än 5-10 minuter för eleverna att genomföra. Glöm inte att stänga av facit!

 2. Be gärna eleverna att visa sina uträkningar och lösningsmetoder så tydligt de kan när de gör uppgifterna.

 3. Använd resultatmatrisen för att överblicka hur det gick för eleverna på respektive uppgift. Finns det någon uppgift flera elever tycker är svår? Vilka elever behöver träna mer eller utmanas inom just detta område? Här kommer du tydligt se hur du kan individanpassa kommande övningsuppgifter.


  Tips! Använd elevernas egna uträkningar som underlag för att samtala kring matematiken och uppgifterna i avstämningen. Välj några uträkningar att visa i helklass och ta hjälp av det anonyma läget. Här skapas förutsättningar för att du tillsammans med eleverna kan diskutera kring metodval och lösningsstrategier. Finns det några gemensamma missuppfattningar? Kan eleverna hjälpa varandra att förklara olika metoder och samband?

Anmäl dig till ett gratis webbinarium för att lära dig mer och komma igång med matteappen Magma.

Formativ bedömning och exit tickets

Formativ bedömning ämnar att synliggöra elevers lärande, och forskning på ämnet visar att formativ bedömning även har en starkt positiv inverkan på lärandet. Den engelska forskaren Dylan Wiliam beskriver några nyckelstrategier för att lyckas med formativ bedömning:

 • Skapa effektiva klassrumsdiskussioner
 • Ge återkoppling som leder lärandet framåt

 • Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra genom kollaborativt lärande

Att göra exit tickets eller korta veckosavstämningar i matteappen Magma skapar förutsättningar för att arbeta formativt just som Wiliam beskriver. Titta gärna på vår korta video nedan om just detta:

Mer forskning på ämnet

Högpresterande elever ger draghjälp åt resten av klassen. Nivågruppering, där elever delas upp efter sin kunskapsnivå, har en negativ effekt på elevers lärande och har en tydligt negativ effekt på likvärdigheten. Att behålla eleverna i samma klassrum påverkar resultaten positivt. Genom att lyssna på andra och själv få sätta ord på sina kunskaper och förståelse kan man öka inlärningseffekten. Språket har en viktig betydelse inom undervisningen, även i matematiken.

 • Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i den svenska grundskolan: Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer.
 • Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare.
 • Barton, C. (2018). How I wish I’d taught maths.
 • Giota, J. & Emanuelsson, I. (2011). Specialpedagogiskt stöd, till vem och hur? Rektors hantering av policyfrågor kring stödet i kommunala och fristående skolor.
 • Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning.
 • Göransson, K. m.fl. (2011). Inclusive education in Sweden? A critical analysis.
 • Nilholm, C. (2012). Barn och elever i svårigheter – en pedagogisk utmaning.  
 • Lundgren, U.P., Säljö, R., Liberg, C. (red.), (2010). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare.
PedagogikArtiklar

Exit tickets och korta avstämningar

I den här artikeln får du veta mer om hur man kan arbeta med korta avstämningar och varför matteappen Magma fungerar så bra för just detta arbetssätt.
Jan 22

Exit tickets eller korta avstämningar är ett arbetssätt där en lektion eller vecka avslutas med att ta reda på vilken kunskap eleverna tar med sig. Alla elever får ett par uppgifter de ska lösa och får chansen visa vad de lärt sig. Samtidigt får du som lärare en tydlig överblick över hur väl lektionen eller veckans område tagits emot av klassen.

Vanligt är att man genomför detta i slutet av en lektion eller i slutet av veckan. Det ska inte vara mer än 2-5 uppgifter och ska ta max 5-10 minuter för eleverna att genomföra. Syftet är inte att det ska vara svårt, utan att alla elever ska visa att de hängt med och ge bekräftelse till både sig själva och dig som lärare att de tagit till sig ny kunskap.

I matteappen Magma kan du enkelt skapa dessa typer av korta avstämningar. Det går snabbt och kräver minimalt med förberedelser. Enklast är att använda uppgifter från våra böcker men du kan också skapa helt egna frågor. Alla uppgifter rättas automatiskt.

Det här är ett arbetssätt som engagerar och motiverar eleverna och genom resultatmatrisen får du direkt och tydlig feedback på hur de tagit emot undervisningen. Vi vet att många använder matteappen Magma för just detta och vi kan rekommendera att testa på det som ett första steg för att komma igång och använda plattformen i klassrummet.


Tre steg för att göra exit ticket/veckoavstämning i matteappen Magma:

 1. Skapa en kort övning, 2-5 uppgifter, som täcker av lektionens eller veckans område. Det ska inte ta mer än 5-10 minuter för eleverna att genomföra. Glöm inte att stänga av facit!

 2. Be gärna eleverna att visa sina uträkningar och lösningsmetoder så tydligt de kan när de gör uppgifterna.

 3. Använd resultatmatrisen för att överblicka hur det gick för eleverna på respektive uppgift. Finns det någon uppgift flera elever tycker är svår? Vilka elever behöver träna mer eller utmanas inom just detta område? Här kommer du tydligt se hur du kan individanpassa kommande övningsuppgifter.


  Tips! Använd elevernas egna uträkningar som underlag för att samtala kring matematiken och uppgifterna i avstämningen. Välj några uträkningar att visa i helklass och ta hjälp av det anonyma läget. Här skapas förutsättningar för att du tillsammans med eleverna kan diskutera kring metodval och lösningsstrategier. Finns det några gemensamma missuppfattningar? Kan eleverna hjälpa varandra att förklara olika metoder och samband?

Anmäl dig till ett gratis webbinarium för att lära dig mer och komma igång med matteappen Magma.

Formativ bedömning och exit tickets

Formativ bedömning ämnar att synliggöra elevers lärande, och forskning på ämnet visar att formativ bedömning även har en starkt positiv inverkan på lärandet. Den engelska forskaren Dylan Wiliam beskriver några nyckelstrategier för att lyckas med formativ bedömning:

 • Skapa effektiva klassrumsdiskussioner
 • Ge återkoppling som leder lärandet framåt

 • Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra genom kollaborativt lärande

Att göra exit tickets eller korta veckosavstämningar i matteappen Magma skapar förutsättningar för att arbeta formativt just som Wiliam beskriver. Titta gärna på vår korta video nedan om just detta:

Mer forskning på ämnet

Högpresterande elever ger draghjälp åt resten av klassen. Nivågruppering, där elever delas upp efter sin kunskapsnivå, har en negativ effekt på elevers lärande och har en tydligt negativ effekt på likvärdigheten. Att behålla eleverna i samma klassrum påverkar resultaten positivt. Genom att lyssna på andra och själv få sätta ord på sina kunskaper och förståelse kan man öka inlärningseffekten. Språket har en viktig betydelse inom undervisningen, även i matematiken.

 • Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i den svenska grundskolan: Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer.
 • Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare.
 • Barton, C. (2018). How I wish I’d taught maths.
 • Giota, J. & Emanuelsson, I. (2011). Specialpedagogiskt stöd, till vem och hur? Rektors hantering av policyfrågor kring stödet i kommunala och fristående skolor.
 • Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning.
 • Göransson, K. m.fl. (2011). Inclusive education in Sweden? A critical analysis.
 • Nilholm, C. (2012). Barn och elever i svårigheter – en pedagogisk utmaning.  
 • Lundgren, U.P., Säljö, R., Liberg, C. (red.), (2010). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare.

More episodes

No items found.