ResearchArtiklar

Forskningen bakom Magma - handskrivna uträkningar i matematiken

Vår utgångspunkt i arbetet med matteappen Magma har alltid varit att höja kunskapsnivån i matematik. Lärande är en komplex process med många parametrar som påverkar utfallet och vi har därför genomgående följt vad forskningen visar och hur detta kan appliceras på bästa sätt i praktiken. Vi har tidigare lyft hur forskning visat på fördelarna med att skriva och räkna för hand, och i den här artikeln gräver vi djupare i detta.
Björn Runow
Jan 22

Matematik är ett kreativt ämne. Det handlar ofta mer om hur elever löst en matematisk uppgift  än om de svarat rätt eller fel. För elever är det därför ofta bättre att arbeta med handskrivna uträkningar där de lär sig att härleda de svar som de kommer fram till. En metastudie kring skriva-sig-till-lärande visade att utförliga förklaringar och skrivna uträkningar signifikant ökade inlärning hos elever. Anmärkningsvärt är att denna slutsats sträcker sig från samhällsvetenskapliga ämnen till matematik och fysik, samt från tidiga grundskolan till gymnasiet.

Den teoretiska bakgrunden till varför skrivandet är så viktigt för lärandet är att när en idé omformas i text så tvingar språkets syntax och semantik denna idé att kondenseras och förfinas, vilket formar lärandet. När en elev skriver avlastas även arbetsminnet, vilket möjliggör för eleven att processa mer komplexa resonemang för att på så sätt stärka sin förståelse av dessa. De sociala och kulturella aspekterna av hur skrivande används i klassrummet är dock avgörande för hur det påverkar lärandet. För att få effekt bör skrivande vara något som uppmuntras och aktivt tillämpas i lärandet. När detta tillämpas kring förståelse, analys och argumentation inom olika ämnen och åldrar visar forskning alltså att elever lär sig mer effektivt.


Denna slutsats styrks av studier som tittat på hur elever reflekterar över sitt eget lärande i vad som kallas metakognition. När elever aktivt arbetar med problemlösning och redovisar sina tankar skriftligt, demonstrerar de sina resonemang och påvisar tydliga metakognitiva beteenden. Detta kan ses i hur de orienterar, organiserar och löser problem, där skrivandet är en avgörande del i att följa dessa beteenden hos elever.

The findings of this study underscore the importance of implementing writing as an integral part of the mathematics


En spännande implikation av detta är att skrivande därmed utgör en portal för lärare att bättre förstå hur elever tänker och resonerar. Genom skrivandet kan lärare följa hur elever resonerar och på så sätt stötta dem mer effektivt. Detta belyses här genom: 

The findings support the premise that students' writing can provide a source of information for teachers to assess how their students learn and think about mathematics


Vi ser en tydlig styrka i att bevara matematik som ett handarbete, även när lärare väljer att börja arbeta digitalt. Därför har elever i matteappen Magma möjlighet att skriva utförliga beräkningar, härleda sina svar och avlasta arbetsminnet. Vidare vill vi förstärka denna positiva effekt genom att möjliggöra för lärare att se hur elever resonerar. Därför tillgängliggör vi alla uträkningar för lärare direkt när elever svarar, för en mer effektiv, engagerande och inkluderande matematiklektion.


Håller du med oss om vikten av att skriva för hand i matte? Hör gärna av dig till oss om du har idéer, funderingar eller frågor kring matteappen Magma :)

Vill du veta mer om hur du kan använda matteappen Magma för utveckla din undervisning? Kontakta oss!

ResearchArtiklar

Forskningen bakom Magma - handskrivna uträkningar i matematiken

Vår utgångspunkt i arbetet med matteappen Magma har alltid varit att höja kunskapsnivån i matematik. Lärande är en komplex process med många parametrar som påverkar utfallet och vi har därför genomgående följt vad forskningen visar och hur detta kan appliceras på bästa sätt i praktiken. Vi har tidigare lyft hur forskning visat på fördelarna med att skriva och räkna för hand, och i den här artikeln gräver vi djupare i detta.
Björn Runow
Jan 22

Matematik är ett kreativt ämne. Det handlar ofta mer om hur elever löst en matematisk uppgift  än om de svarat rätt eller fel. För elever är det därför ofta bättre att arbeta med handskrivna uträkningar där de lär sig att härleda de svar som de kommer fram till. En metastudie kring skriva-sig-till-lärande visade att utförliga förklaringar och skrivna uträkningar signifikant ökade inlärning hos elever. Anmärkningsvärt är att denna slutsats sträcker sig från samhällsvetenskapliga ämnen till matematik och fysik, samt från tidiga grundskolan till gymnasiet.

Den teoretiska bakgrunden till varför skrivandet är så viktigt för lärandet är att när en idé omformas i text så tvingar språkets syntax och semantik denna idé att kondenseras och förfinas, vilket formar lärandet. När en elev skriver avlastas även arbetsminnet, vilket möjliggör för eleven att processa mer komplexa resonemang för att på så sätt stärka sin förståelse av dessa. De sociala och kulturella aspekterna av hur skrivande används i klassrummet är dock avgörande för hur det påverkar lärandet. För att få effekt bör skrivande vara något som uppmuntras och aktivt tillämpas i lärandet. När detta tillämpas kring förståelse, analys och argumentation inom olika ämnen och åldrar visar forskning alltså att elever lär sig mer effektivt.


Denna slutsats styrks av studier som tittat på hur elever reflekterar över sitt eget lärande i vad som kallas metakognition. När elever aktivt arbetar med problemlösning och redovisar sina tankar skriftligt, demonstrerar de sina resonemang och påvisar tydliga metakognitiva beteenden. Detta kan ses i hur de orienterar, organiserar och löser problem, där skrivandet är en avgörande del i att följa dessa beteenden hos elever.

The findings of this study underscore the importance of implementing writing as an integral part of the mathematics


En spännande implikation av detta är att skrivande därmed utgör en portal för lärare att bättre förstå hur elever tänker och resonerar. Genom skrivandet kan lärare följa hur elever resonerar och på så sätt stötta dem mer effektivt. Detta belyses här genom: 

The findings support the premise that students' writing can provide a source of information for teachers to assess how their students learn and think about mathematics


Vi ser en tydlig styrka i att bevara matematik som ett handarbete, även när lärare väljer att börja arbeta digitalt. Därför har elever i matteappen Magma möjlighet att skriva utförliga beräkningar, härleda sina svar och avlasta arbetsminnet. Vidare vill vi förstärka denna positiva effekt genom att möjliggöra för lärare att se hur elever resonerar. Därför tillgängliggör vi alla uträkningar för lärare direkt när elever svarar, för en mer effektiv, engagerande och inkluderande matematiklektion.


Håller du med oss om vikten av att skriva för hand i matte? Hör gärna av dig till oss om du har idéer, funderingar eller frågor kring matteappen Magma :)

Vill du veta mer om hur du kan använda matteappen Magma för utveckla din undervisning? Kontakta oss!

More episodes

No items found.