LärarfokusArtiklar

Jobba med Escape room i Magma

Jennifer Moudi Granberg undervisar i matematik och de naturorienterande ämnena samt teknik i årskurs 4 på Vasaskolan i Danderyds kommun.
Cecilia von Schedvin
Jan 22

Escape rooms är ett arbetssätt som med ett kreativt upplägg får eleverna att samarbeta och motiveras lite extra, det används inte enbart i matematikundervisningen utan också t.ex. inom NO-ämnena. Matematikundervisning ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem. Dessutom ska de ges möjlighet att reflektera över och värdera valda strategier, modeller och resultat. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt för att kunna beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Det krävs mycket av varje enskild lärare för att möta kraven för det matematikundervisningen ska innehålla och som lärare behöver man testa flera olika vägar för att nå målen. Vi har pratat med Jennifer Moudi Granberg som berättar hur hon arbetar med Magma och Escape rooms, där plattformen verkligen hjälper henne i arbetet med att utveckla elevernas kunskaper kring just problemlösning.

Magma är verkligen lätt att förstå och arbeta med både för mig som lärare men också för eleverna. Jag kan ge eleverna tydlig feedback och jag får en tydlig överblick över vad eleverna kan och inte kan. Det här gör att jag lätt kan anpassa uppgifterna till eleverna, förklarar Jennifer.

När Jennifer började med Magma gjorde hon mest extrauppgifter men efter att ha deltagit på Lärkraft 2021, och lyssnat på Camilla Askebäck Diaz fick hon inspiration till att börja arbeta med Escape rooms. Hon började arbeta mer digilogt med mer individanpassade uppgifter och varva matteboken med Magma. Hon använder sig av Escape rooms under lektionerna på fredagarna när eleverna arbetar med problemlösningsuppgifter. Då lägger Jennifer upp uppgifter i Magma som hon kopplar till problemet i Escape room- berättelsen.

– Eleverna jag arbetade med under förra året fick ett Escape room som handlade om att de skulle hjälpa “Doktor Procent” att hitta rätt bland procenten. Då hade jag plockat ut uppgifter i Magma som var på 3 olika nivåer för att utmana eleverna. De procent de fick fram skulle de sedan addera och subtrahera för att slutligen hitta den rätta procenten som var nyckeln till kodlåset, förklarar hon vidare.

Escape rooms kan man göra både analogt och digitalt men Jennifer har hittat en bra lösning för hur Magma blir en naturlig del av upplägget. Det krävs lite förberedelsemoment gällande hur själva innehållet (berättelsen) ska byggas upp men engagemanget och responsen från eleverna är slående.

– Eleverna fullkomligt älskar det! De ville inte sluta och tjatade om att vi skulle göra det oftare, avslutar Jennifer.

Det ska bli väldigt roligt att följa Jennifers utveckling, både med Escape rooms och med Magma. 😊

Vill ni ser mer av hur Jennifer arbetar så kan ni spana in hennes Instagram @froken.granberg

LärarfokusArtiklar

Jobba med Escape room i Magma

Jennifer Moudi Granberg undervisar i matematik och de naturorienterande ämnena samt teknik i årskurs 4 på Vasaskolan i Danderyds kommun.
Cecilia von Schedvin
Jan 22

Escape rooms är ett arbetssätt som med ett kreativt upplägg får eleverna att samarbeta och motiveras lite extra, det används inte enbart i matematikundervisningen utan också t.ex. inom NO-ämnena. Matematikundervisning ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem. Dessutom ska de ges möjlighet att reflektera över och värdera valda strategier, modeller och resultat. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt för att kunna beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Det krävs mycket av varje enskild lärare för att möta kraven för det matematikundervisningen ska innehålla och som lärare behöver man testa flera olika vägar för att nå målen. Vi har pratat med Jennifer Moudi Granberg som berättar hur hon arbetar med Magma och Escape rooms, där plattformen verkligen hjälper henne i arbetet med att utveckla elevernas kunskaper kring just problemlösning.

Magma är verkligen lätt att förstå och arbeta med både för mig som lärare men också för eleverna. Jag kan ge eleverna tydlig feedback och jag får en tydlig överblick över vad eleverna kan och inte kan. Det här gör att jag lätt kan anpassa uppgifterna till eleverna, förklarar Jennifer.

När Jennifer började med Magma gjorde hon mest extrauppgifter men efter att ha deltagit på Lärkraft 2021, och lyssnat på Camilla Askebäck Diaz fick hon inspiration till att börja arbeta med Escape rooms. Hon började arbeta mer digilogt med mer individanpassade uppgifter och varva matteboken med Magma. Hon använder sig av Escape rooms under lektionerna på fredagarna när eleverna arbetar med problemlösningsuppgifter. Då lägger Jennifer upp uppgifter i Magma som hon kopplar till problemet i Escape room- berättelsen.

– Eleverna jag arbetade med under förra året fick ett Escape room som handlade om att de skulle hjälpa “Doktor Procent” att hitta rätt bland procenten. Då hade jag plockat ut uppgifter i Magma som var på 3 olika nivåer för att utmana eleverna. De procent de fick fram skulle de sedan addera och subtrahera för att slutligen hitta den rätta procenten som var nyckeln till kodlåset, förklarar hon vidare.

Escape rooms kan man göra både analogt och digitalt men Jennifer har hittat en bra lösning för hur Magma blir en naturlig del av upplägget. Det krävs lite förberedelsemoment gällande hur själva innehållet (berättelsen) ska byggas upp men engagemanget och responsen från eleverna är slående.

– Eleverna fullkomligt älskar det! De ville inte sluta och tjatade om att vi skulle göra det oftare, avslutar Jennifer.

Det ska bli väldigt roligt att följa Jennifers utveckling, både med Escape rooms och med Magma. 😊

Vill ni ser mer av hur Jennifer arbetar så kan ni spana in hennes Instagram @froken.granberg

More episodes

No items found.