NyheterArtiklar

Jönköping inleder samarbete med Magma för att lyfta matematikresultaten

Julia Trost
Jan 22

Jönköpings kommun har sedan läsårets start valt att inleda ett samarbete med Magma som en del i kommunens satsning för att höja matematikresultaten. Detta innebär att alla kommunens ca 15 000 grundskoleelever har tillgång till det digitala verktyget.

Jönköping vill med satsningen hålla sig i framkant inom digitaliseringen av skolan samtidigt som kommunen gör en riktad insats mot just matematik. Charlotte Olsson, verksamhetschef för grundskolan i Jönköpings kommun, berättar mer:

Jönköpings kommuns elever ska ges de bästa förutsättningar att få goda kunskaper i matematik. Rätt digitalt stöd i lärmiljön ska vara en självklar förutsättning för alla elever i Jönköpings kommuns skolor.


Innan man tog beslutet att köpa in Magma gjordes en gedigen utvärdering av flera digitala verktyg som pågick under nästan ett års tid.

– Det är svårt att hitta digitala läromedel som använder kraften i digitaliseringen. Att använda digitaliseringen som stöd i lärandet för att skapa motivation, att få saker förklarade, att färdighetsträna och att förankra sin kunskap, fortsätter Charlotte.

Detta tycker man uppfylls av Magma och man beslutade därför att teckna en treårig kommunlicens, något man ser som en nyckelfaktor för att skapa långsiktighet och ge satsningen så goda förutsättningar som möjligt.

– Det är fantastiskt roligt att se att allt fler skolledare ser möjligheter att lyfta resultaten i matematik genom riktade insatser med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och likvärdighetsfrågor. Vi ser det som ett riktigt lyxproblem att behöva välja vilka kommuner vi fördjupar vårt samarbete med och är glada över att Jönköping är en av dem. Vi haft en jättebra dialog och ser ett stort engagemang för de här frågorna i kommunen, säger Henrik Appert, VD på Magma.

Madelene Jonsson, speciallärare i matematik och matematikutvecklare i Jönköping, är en av personerna som driver satsningen från Jönköpings kommun och har under implementeringsfasen märkt ett stort engagemang från skolorna.

– Vi har fått väldigt positiv respons från de lärare som kommit igång med Magma. Jag ser stora möjligheter att utveckla undervisningen med ett digitalt verktyg som fokuserar på elevens uträkningar och hjälper läraren arbeta mer datadrivet.

Under våren fortsätter implementeringsarbetet, både med fortbildningsinsatser och skolbesök från Magma.

Samarbetet med Jönköpings kommun innebär att mer än var fjärde grundskoleelev i Sverige har tillgång till tjänsten. Magma har växt snabbt under de senaste åren och över 70 av Sveriges 290 kommuner har även tecknat heltäckande kommunavtal.

NyheterArtiklar

Jönköping inleder samarbete med Magma för att lyfta matematikresultaten

Julia Trost
Jan 22

Jönköpings kommun har sedan läsårets start valt att inleda ett samarbete med Magma som en del i kommunens satsning för att höja matematikresultaten. Detta innebär att alla kommunens ca 15 000 grundskoleelever har tillgång till det digitala verktyget.

Jönköping vill med satsningen hålla sig i framkant inom digitaliseringen av skolan samtidigt som kommunen gör en riktad insats mot just matematik. Charlotte Olsson, verksamhetschef för grundskolan i Jönköpings kommun, berättar mer:

Jönköpings kommuns elever ska ges de bästa förutsättningar att få goda kunskaper i matematik. Rätt digitalt stöd i lärmiljön ska vara en självklar förutsättning för alla elever i Jönköpings kommuns skolor.


Innan man tog beslutet att köpa in Magma gjordes en gedigen utvärdering av flera digitala verktyg som pågick under nästan ett års tid.

– Det är svårt att hitta digitala läromedel som använder kraften i digitaliseringen. Att använda digitaliseringen som stöd i lärandet för att skapa motivation, att få saker förklarade, att färdighetsträna och att förankra sin kunskap, fortsätter Charlotte.

Detta tycker man uppfylls av Magma och man beslutade därför att teckna en treårig kommunlicens, något man ser som en nyckelfaktor för att skapa långsiktighet och ge satsningen så goda förutsättningar som möjligt.

– Det är fantastiskt roligt att se att allt fler skolledare ser möjligheter att lyfta resultaten i matematik genom riktade insatser med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och likvärdighetsfrågor. Vi ser det som ett riktigt lyxproblem att behöva välja vilka kommuner vi fördjupar vårt samarbete med och är glada över att Jönköping är en av dem. Vi haft en jättebra dialog och ser ett stort engagemang för de här frågorna i kommunen, säger Henrik Appert, VD på Magma.

Madelene Jonsson, speciallärare i matematik och matematikutvecklare i Jönköping, är en av personerna som driver satsningen från Jönköpings kommun och har under implementeringsfasen märkt ett stort engagemang från skolorna.

– Vi har fått väldigt positiv respons från de lärare som kommit igång med Magma. Jag ser stora möjligheter att utveckla undervisningen med ett digitalt verktyg som fokuserar på elevens uträkningar och hjälper läraren arbeta mer datadrivet.

Under våren fortsätter implementeringsarbetet, både med fortbildningsinsatser och skolbesök från Magma.

Samarbetet med Jönköpings kommun innebär att mer än var fjärde grundskoleelev i Sverige har tillgång till tjänsten. Magma har växt snabbt under de senaste åren och över 70 av Sveriges 290 kommuner har även tecknat heltäckande kommunavtal.

More episodes

No items found.