LärarfokusArtiklar

Magma för Formativ Bedömning

Här berättar Ewa Färnstrand, lärare i matematik på Lillhagsskolan i Gävle, om hur hon arbetar med formativ bedömning.
Björn Runow
Jan 22

Ewa Färnstrand jobbar som lärare i matematik för åk 7–9 på Lillhagsskolan i Gävle och har arbetat i Magma sedan mitten av VT23. I sin undervisning fokuserar hon på att synliggöra lärandet i matematik, skapa ett öppet klassrumsklimat samt arbeta formativt. Allt detta gör hon genom att utgå från Dylan Williams fem nyckelstrategier för formativ bedömning, och i det här inlägget ska vi dels fördjupa oss i vilka Dylans nyckelstrategier är, samt hur Ewa integrerar dessa och Magma i sin undervisning.

Wiliams fem nycklar
Dylan Williams fem nyckelstrategier, som Ewa planerar sin undervisning utifrån, är: 

 1. ”Klargör och dela lärandemål och framgångskriterier.” Det är av stor betydelse att eleverna är införstådda med målen i undervisningen.
 2. ”Skapa och led effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för lärande.” På så vis synliggörs elevernas lärande och lärare och elever vet var eleverna befinner sig.
 3. ”Ge feedback som för eleverna framåt.” Feedback i form av kommentarer som ”superbra jobbat” ska undvikas, feedbacken ska snarare tydliggöra vad eleven är i behov av att utveckla.
 4. ”Aktivera eleverna som ägare till sitt eget lärande.” Få eleverna att förstå att de själva har ansvar för sitt lärande, inte bara läraren.
 5. ”Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra.” Låt dem utvecklas genom att hjälpa varandra.

För att få med alla fem nyckelstrategier har Ewa definierat 4 olika typer av pass: genomgångspass, aktivitetspass, nötapass och redovisningspass. Utöver detta låter hon även eleverna skriva loggbok. Nedan får vi höra från Ewa själv hur hon arbetar med Magma under respektive pass, och vilka strategier som är i fokus.

Genomgångspass
Här använder vi Magma direkt efter min genomgång av veckomålets metoder. Eleverna får jobba med utplockade uppgifter utifrån samma mål,  i grupp (två och två eller tre och tre). Här får vi in flera av Dylan Wiliams strategier, att elever ska vara resurser åt varandra, använda feedback, öppna klassrummet till diskussion, tydligt mål.

 • Klargör och dela lärandemål: Genomgången och de utvalda uppgifterna gör målen tydliga för eleverna.
 • Effektiva diskussioner: Genom gruppformatet stimuleras diskussioner där eleverna kan visa belägg för sitt lärande.
 • Feedback och framåtanda: Jag kan observera och ge specifik feedback som driver lärandet framåt.
 • Elever som läranderesurser: Eleverna jobbar tillsammans och lär av varandra.

Aktivitetspass
Aktivitetspasset är ett pass under vilket vi arbetar i grupp efter strukturer från kooperativt lärande. Vi använder ibland strukturen karusellen där eleverna får jobba i stationer i Magma. Här är också uppgifterna utifrån den veckans veckomål.

 • Effektiva diskussioner: Karusellstruktur och gruppaktiviteter uppmuntrar till diskussion.
 • Feedback och framåtanda: Genom att gå runt och observera kan jag ge omedelbar feedback.
 • Elever som läranderesurser: Grupparbetet gör att eleverna hjälper varandra i lärandeprocessen.

Nötapass
Under Nötapasset tränar eleverna på veckans metoder, och ibland inkluderas Magma där eleverna då jobbar med uppgifter som är i linje med veckans mål.

 • Klargör och dela lärandemål: Uppgifterna i Magma är direkt kopplade till veckans mål.
 • Feedback och framåtanda: Magma ger omedelbar feedback, vilket motiverar många elever.

Redovisningspass
Redovisningspasset används framför allt för att synliggöra vilka E-metoder som vi arbetat färdigt med i ett område. Jag använder även detta pass då vi arbetat färdigt med uppgifter som är på C-A nivå. Elever får lösa uppgifter i grupp i Magma, och sedan redovisa för varandra i helgrupp. Ett otroligt bra pass där det blir så tydligt för alla vad vårt område består i i samtliga nivåer i förhållande till betygskriterierna.

 • Klargör och dela lärandemål: Genom redovisningen blir det tydligt för eleverna vad de har uppnått och vad området innebär på olika nivåer.
 • Elever som läranderesurser: Eleverna får möjlighet att lära av varandra genom att redovisa lösningar i helgrupp.

Loggbok
Efter en veckas arbete i bl.a. Magma och mina arbetspass så skriver eleverna loggbok där vi kan följa lärandet tillsammans. Från E-metoder till C-A metoder. Allt som allt tar hela resan genom ett område/kapitel ca 6 v.

 • Elever som ägare av sitt eget lärande: Loggboken hjälper eleverna att bli mer medvetna om och ansvariga för sitt eget lärande.

Sammanfattningsvis… Ewa Färnstrand lyckas väva samman användningen av Magma med Dylan Williams fem nyckelstrategier på ett inspirerande sätt, och genom en kombination av genomtänkta arbetspass och digitala resurser skapas en dynamisk och engagerande undervisningsmiljö där eleverna får mycket goda förutsättningar för att lyckas med matematiken.

LärarfokusArtiklar

Magma för Formativ Bedömning

Här berättar Ewa Färnstrand, lärare i matematik på Lillhagsskolan i Gävle, om hur hon arbetar med formativ bedömning.
Björn Runow
Jan 22

Ewa Färnstrand jobbar som lärare i matematik för åk 7–9 på Lillhagsskolan i Gävle och har arbetat i Magma sedan mitten av VT23. I sin undervisning fokuserar hon på att synliggöra lärandet i matematik, skapa ett öppet klassrumsklimat samt arbeta formativt. Allt detta gör hon genom att utgå från Dylan Williams fem nyckelstrategier för formativ bedömning, och i det här inlägget ska vi dels fördjupa oss i vilka Dylans nyckelstrategier är, samt hur Ewa integrerar dessa och Magma i sin undervisning.

Wiliams fem nycklar
Dylan Williams fem nyckelstrategier, som Ewa planerar sin undervisning utifrån, är: 

 1. ”Klargör och dela lärandemål och framgångskriterier.” Det är av stor betydelse att eleverna är införstådda med målen i undervisningen.
 2. ”Skapa och led effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för lärande.” På så vis synliggörs elevernas lärande och lärare och elever vet var eleverna befinner sig.
 3. ”Ge feedback som för eleverna framåt.” Feedback i form av kommentarer som ”superbra jobbat” ska undvikas, feedbacken ska snarare tydliggöra vad eleven är i behov av att utveckla.
 4. ”Aktivera eleverna som ägare till sitt eget lärande.” Få eleverna att förstå att de själva har ansvar för sitt lärande, inte bara läraren.
 5. ”Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra.” Låt dem utvecklas genom att hjälpa varandra.

För att få med alla fem nyckelstrategier har Ewa definierat 4 olika typer av pass: genomgångspass, aktivitetspass, nötapass och redovisningspass. Utöver detta låter hon även eleverna skriva loggbok. Nedan får vi höra från Ewa själv hur hon arbetar med Magma under respektive pass, och vilka strategier som är i fokus.

Genomgångspass
Här använder vi Magma direkt efter min genomgång av veckomålets metoder. Eleverna får jobba med utplockade uppgifter utifrån samma mål,  i grupp (två och två eller tre och tre). Här får vi in flera av Dylan Wiliams strategier, att elever ska vara resurser åt varandra, använda feedback, öppna klassrummet till diskussion, tydligt mål.

 • Klargör och dela lärandemål: Genomgången och de utvalda uppgifterna gör målen tydliga för eleverna.
 • Effektiva diskussioner: Genom gruppformatet stimuleras diskussioner där eleverna kan visa belägg för sitt lärande.
 • Feedback och framåtanda: Jag kan observera och ge specifik feedback som driver lärandet framåt.
 • Elever som läranderesurser: Eleverna jobbar tillsammans och lär av varandra.

Aktivitetspass
Aktivitetspasset är ett pass under vilket vi arbetar i grupp efter strukturer från kooperativt lärande. Vi använder ibland strukturen karusellen där eleverna får jobba i stationer i Magma. Här är också uppgifterna utifrån den veckans veckomål.

 • Effektiva diskussioner: Karusellstruktur och gruppaktiviteter uppmuntrar till diskussion.
 • Feedback och framåtanda: Genom att gå runt och observera kan jag ge omedelbar feedback.
 • Elever som läranderesurser: Grupparbetet gör att eleverna hjälper varandra i lärandeprocessen.

Nötapass
Under Nötapasset tränar eleverna på veckans metoder, och ibland inkluderas Magma där eleverna då jobbar med uppgifter som är i linje med veckans mål.

 • Klargör och dela lärandemål: Uppgifterna i Magma är direkt kopplade till veckans mål.
 • Feedback och framåtanda: Magma ger omedelbar feedback, vilket motiverar många elever.

Redovisningspass
Redovisningspasset används framför allt för att synliggöra vilka E-metoder som vi arbetat färdigt med i ett område. Jag använder även detta pass då vi arbetat färdigt med uppgifter som är på C-A nivå. Elever får lösa uppgifter i grupp i Magma, och sedan redovisa för varandra i helgrupp. Ett otroligt bra pass där det blir så tydligt för alla vad vårt område består i i samtliga nivåer i förhållande till betygskriterierna.

 • Klargör och dela lärandemål: Genom redovisningen blir det tydligt för eleverna vad de har uppnått och vad området innebär på olika nivåer.
 • Elever som läranderesurser: Eleverna får möjlighet att lära av varandra genom att redovisa lösningar i helgrupp.

Loggbok
Efter en veckas arbete i bl.a. Magma och mina arbetspass så skriver eleverna loggbok där vi kan följa lärandet tillsammans. Från E-metoder till C-A metoder. Allt som allt tar hela resan genom ett område/kapitel ca 6 v.

 • Elever som ägare av sitt eget lärande: Loggboken hjälper eleverna att bli mer medvetna om och ansvariga för sitt eget lärande.

Sammanfattningsvis… Ewa Färnstrand lyckas väva samman användningen av Magma med Dylan Williams fem nyckelstrategier på ett inspirerande sätt, och genom en kombination av genomtänkta arbetspass och digitala resurser skapas en dynamisk och engagerande undervisningsmiljö där eleverna får mycket goda förutsättningar för att lyckas med matematiken.

More episodes

No items found.