NyheterArtiklar

Magma inleder samarbete med Sanoma Utbildning och stärker Sveriges ledande erbjudande i blended learning för matematik

Julia Trost
Jan 22

Samarbetet mellan Magma och läromedelsföretaget Sanoma inleds med start i januari 2023. Det innebär att väl utvalt innehåll från Sanomas två populära läromedelsserier för högstadiet, Matte Direkt och Prio Matematik, kommer utgöra en del av innehållet som Magma erbjuder. Det här skapar ytterligare förutsättningar för att förstärka en redan pedagogisk, intuitiv och engagerande upplevelse för både lärare och elever.

Samarbetet innebär ännu ett steg i att tillgängliggöra blended learning, mix av tryckta och digitala läromedel, i matematikundervisningen. Att varje enskild lärare på ett enklare sätt ska kunna differentiera sin undervisning är en avgörande faktor för att tillgodose samtliga barn och ungdomars behov och kunskapsutveckling. Samarbetet tar avstamp i den utmaning som är gemensam för många skolor i landet, att fler elever ska klara kunskapskraven i matematik.

– Att våra uppskattade läromedelsserier nu finns tillgängliga i Magmas lösning kommer att utgör en viktig byggsten i arbetet med att alla elever ska klara matten. Samtidigt adresseras elevers rätt till en likvärdig och engagerande matematikundervisning, säger Amanda Schött Franzén, Director SE Publishing Nordic på Sanoma.

Amanda Schött Franzén, Director SE Publishing Nordic på Sanoma

– Vi är otroligt glada att Sanoma valt att samarbeta med oss för att tillgodose behoven hos tusentals elever över hela landet. Tillsammans fortsätter vi det viktiga arbetet med att alla ska klara matten. Att kunna erbjuda innehållet digitalt på Magma innebär att lärare på ett enkelt sätt kan arbeta med den tryckta boken och samtidigt hitta stöd och omväxling i undervisningen säger Arvid Gilljam, grundare av Magma.

Materialet från Sanoma släpps 10 januari och kommer finnas tillgängligt för alla Magmas hundratusentals användare över hela Sverige.

NyheterArtiklar

Magma inleder samarbete med Sanoma Utbildning och stärker Sveriges ledande erbjudande i blended learning för matematik

Julia Trost
Jan 22

Samarbetet mellan Magma och läromedelsföretaget Sanoma inleds med start i januari 2023. Det innebär att väl utvalt innehåll från Sanomas två populära läromedelsserier för högstadiet, Matte Direkt och Prio Matematik, kommer utgöra en del av innehållet som Magma erbjuder. Det här skapar ytterligare förutsättningar för att förstärka en redan pedagogisk, intuitiv och engagerande upplevelse för både lärare och elever.

Samarbetet innebär ännu ett steg i att tillgängliggöra blended learning, mix av tryckta och digitala läromedel, i matematikundervisningen. Att varje enskild lärare på ett enklare sätt ska kunna differentiera sin undervisning är en avgörande faktor för att tillgodose samtliga barn och ungdomars behov och kunskapsutveckling. Samarbetet tar avstamp i den utmaning som är gemensam för många skolor i landet, att fler elever ska klara kunskapskraven i matematik.

– Att våra uppskattade läromedelsserier nu finns tillgängliga i Magmas lösning kommer att utgör en viktig byggsten i arbetet med att alla elever ska klara matten. Samtidigt adresseras elevers rätt till en likvärdig och engagerande matematikundervisning, säger Amanda Schött Franzén, Director SE Publishing Nordic på Sanoma.

Amanda Schött Franzén, Director SE Publishing Nordic på Sanoma

– Vi är otroligt glada att Sanoma valt att samarbeta med oss för att tillgodose behoven hos tusentals elever över hela landet. Tillsammans fortsätter vi det viktiga arbetet med att alla ska klara matten. Att kunna erbjuda innehållet digitalt på Magma innebär att lärare på ett enkelt sätt kan arbeta med den tryckta boken och samtidigt hitta stöd och omväxling i undervisningen säger Arvid Gilljam, grundare av Magma.

Materialet från Sanoma släpps 10 januari och kommer finnas tillgängligt för alla Magmas hundratusentals användare över hela Sverige.

More episodes

No items found.