NyheterArtiklar

Magma och Lunds kommun inleder samarbete för att öka likvärdigheten och matematikresultaten

Julia Trost
Jan 22

Magma och Lunds kommun har inlett ett samarbete som en del i kommunens satsning för att höja matematikresultaten. Det här innebär att alla kommunens ca 13 000 grundskoleelever har tillgång till det digitala verktyget från årsskiftet.

Lund vill med satsningen hålla sig i framkant inom digitaliseringen av skolan och öka likvärdigheten. Viveca Dahl, utbildningschef i Lunds kommun, berättar mer om samarbetet.

Lunds elever ska ges de bästa förutsättningarna att få goda kunskaper i matematik. Rätt digitalt stöd i lärmiljön ska vara en självklar förutsättning för alla elever i Lunds kommuns skolor, säger Viveca.


Innan man tog beslutet att köpa in Magma hade man följt bolaget under flera år och låtit skolor i kommunen få utvärdera tjänsten.

– Det är svårt att hitta digitala läromedel som använder kraften i digitaliseringen. Vi har i flera år haft kompensatoriska tjänster för läs och skriv, men inte hittat något för matematiken förrän nu. Att kunna erbjuda matematikundervisning på över 100 språk och ge skolorna ytterligare ett verktyg i sitt systematiska kvalitetsarbete kommer göra det enklare att möta varje elev, fortsätter Viveca.

– Det är fantastiskt roligt att se att allt fler skolledare ser möjligheter att lyfta resultaten i matematik genom riktade insatser med fokus på systematiskt kvalitetsarbete, säger Henrik Appert, VD på Magma.

Rickard Wester, Kommunlektor i matematik, är med och håller i satsningen från Lunds kommun.

– Magma ger pedagoger möjligheter att variera sin undervisning genom att arbeta med olika typer av representationer och lyfta det matematiska arbetssättet. Det ska bli väldigt roligt att följa arbetet ännu närmre när det nu rullas ut i Lunds kommun.

Rickard Wester


Kontaktpersoner:

Daniel Hagstedt
Kundansvarig, Magma
Telefon: 070 924 74 32
E-post: daniel@magma.se


Viveca Dahl
Utbildningschef grundskola, Lunds kommun
Telefon: +46 46 359 7406
E-post: viveca.stenkuladahl@lund.se

Rickard Wester
Kommun lektor, Lunds kommun
Telefon: +46 46 359 4750
E-post: rickard.wester@lund.se

Henrik Appert
Grundare och VD, Magma
Telefon: 073 322 10 55
E-post: henrik@magma.se

NyheterArtiklar

Magma och Lunds kommun inleder samarbete för att öka likvärdigheten och matematikresultaten

Julia Trost
Jan 22

Magma och Lunds kommun har inlett ett samarbete som en del i kommunens satsning för att höja matematikresultaten. Det här innebär att alla kommunens ca 13 000 grundskoleelever har tillgång till det digitala verktyget från årsskiftet.

Lund vill med satsningen hålla sig i framkant inom digitaliseringen av skolan och öka likvärdigheten. Viveca Dahl, utbildningschef i Lunds kommun, berättar mer om samarbetet.

Lunds elever ska ges de bästa förutsättningarna att få goda kunskaper i matematik. Rätt digitalt stöd i lärmiljön ska vara en självklar förutsättning för alla elever i Lunds kommuns skolor, säger Viveca.


Innan man tog beslutet att köpa in Magma hade man följt bolaget under flera år och låtit skolor i kommunen få utvärdera tjänsten.

– Det är svårt att hitta digitala läromedel som använder kraften i digitaliseringen. Vi har i flera år haft kompensatoriska tjänster för läs och skriv, men inte hittat något för matematiken förrän nu. Att kunna erbjuda matematikundervisning på över 100 språk och ge skolorna ytterligare ett verktyg i sitt systematiska kvalitetsarbete kommer göra det enklare att möta varje elev, fortsätter Viveca.

– Det är fantastiskt roligt att se att allt fler skolledare ser möjligheter att lyfta resultaten i matematik genom riktade insatser med fokus på systematiskt kvalitetsarbete, säger Henrik Appert, VD på Magma.

Rickard Wester, Kommunlektor i matematik, är med och håller i satsningen från Lunds kommun.

– Magma ger pedagoger möjligheter att variera sin undervisning genom att arbeta med olika typer av representationer och lyfta det matematiska arbetssättet. Det ska bli väldigt roligt att följa arbetet ännu närmre när det nu rullas ut i Lunds kommun.

Rickard Wester


Kontaktpersoner:

Daniel Hagstedt
Kundansvarig, Magma
Telefon: 070 924 74 32
E-post: daniel@magma.se


Viveca Dahl
Utbildningschef grundskola, Lunds kommun
Telefon: +46 46 359 7406
E-post: viveca.stenkuladahl@lund.se

Rickard Wester
Kommun lektor, Lunds kommun
Telefon: +46 46 359 4750
E-post: rickard.wester@lund.se

Henrik Appert
Grundare och VD, Magma
Telefon: 073 322 10 55
E-post: henrik@magma.se

More episodes

No items found.