EdTechArtiklar

Matematik riskerar vara ett tyst ämne — men digitala läromedel kan stimulera samtal

Nyligen har Skolinspektionen granskat matematikundervisningen i årskurserna 4–6 på 30 skolor. I 27 av skolorna bedömde man att interaktionen behövde utvecklas för att eleverna utifrån förutsättningar och behov får utmaningar i utforskande samtal. Digitala skrivytor öppnar möjligheter för samarbete och samtal i ämnet.
Jan 22

I Skolverkets satsning, Matematiklyftet, är interaktion ett av de fyra didaktiska perspektiv som belyses. Forskning visar att interaktion i ämnet är centralt för att kunna höja elevernas matematiska kunnande och därmed resultaten i matematik.

I undervisningen bör det ske kommunikation med och om matematik med hjälp av matematikens uttrycksformer. Läraren bör också motivera elever till att utveckla idéer och engagera sig i andras resonemang genom utforskande samtal menar Skolinspektionen. Lösningen kanske är digitala läromedel där elever kan uttrycka sig och skriva sina lösningar.

Rickard Wester är kommunlektor i matematikundervisning på Barn och skolförvaltningen i Lunds kommun. Under en försöksperiod har han tillsammans med elever utvärderat hur användningen av matteappen Magma påverkat undervisningen.

– Det finns en digital lösningsyta i matteappen Magma som vi tyckte var unik och intressant. Vi hoppades kunna lära oss mer om vad det finns för potential för elevernas lärande kring matematik tack vare den ytan, det var utgångspunkten, förklarar Rickard Wester.

Rickard Wester, kommunlektor i matematikundervisning på Barn och skolförvaltningen i Lunds kommun
Rickard Wester, kommunlektor i matematikundervisning på Barn och skolförvaltningen i Lunds kommun

Rickard och hans lärarkollegor i Lund har rent praktiskt tittat närmare på hur man kan hjälpa eleverna att arbeta matematiskt med hjälp av att rita och beskriva sina uträkningar, vad som ofta kallas representationer.

– Vi har jobbat med olika representationer enligt forskning som bland annat tagits fram av matematikforskaren Raymond Duval. Genom att försöka representera matematik på olika sätt har vi tränat eleverna på det och i slutfasen stoppat in det i matteappen Magma. Vi har också fått eleverna att diskutera de här representationerna i klassrummet.

Enligt Rickard Wester tycker eleverna att de lärt sig hur man kan använda ritytan och representationer.

– Vi fick en väldigt stark respons att de tycker att det blir lättare att både tänka och förstå matematik. Det blir enklare att förklara för någon annan hur man tänker genom att använda digitala läromedel på detta vis.

Samtidigt finns det fortfarande starka sociomatematiska normer i klassrummet säger Rickard Wester. Normer som får eleverna att tro att man måste kunna räkna ut uppgifter på traditionellt vis för att verkligen “kunna” matematik.

– Forskningen stöder att man arbetar med representationer så det behövs etableras sociomatematiska normer som omfattar den delen också. Matematik går ut på både att få rätt på uppgifter men också att man ska kunna få en djupare förståelse för innebörden av matematiken. Då kan man föra samtal och att man kan tänka tillsammans och tänka själv.

Rickard Wester tror att vi kommer att arbeta mer med representationer i klassrummet i framtiden.

– Forskningen de senaste tjugo åren domineras fullständigt av sociala perspektiv. Då är det inte ensamarbetet utan i interaktion med lärresurs och varandra. Där du kan föra samtal. För genom samtalen bär du kunskapen och kan samtidigt utveckla gemensam kunskap tillsammans.

EdTechArtiklar

Matematik riskerar vara ett tyst ämne — men digitala läromedel kan stimulera samtal

Nyligen har Skolinspektionen granskat matematikundervisningen i årskurserna 4–6 på 30 skolor. I 27 av skolorna bedömde man att interaktionen behövde utvecklas för att eleverna utifrån förutsättningar och behov får utmaningar i utforskande samtal. Digitala skrivytor öppnar möjligheter för samarbete och samtal i ämnet.
Jan 22

I Skolverkets satsning, Matematiklyftet, är interaktion ett av de fyra didaktiska perspektiv som belyses. Forskning visar att interaktion i ämnet är centralt för att kunna höja elevernas matematiska kunnande och därmed resultaten i matematik.

I undervisningen bör det ske kommunikation med och om matematik med hjälp av matematikens uttrycksformer. Läraren bör också motivera elever till att utveckla idéer och engagera sig i andras resonemang genom utforskande samtal menar Skolinspektionen. Lösningen kanske är digitala läromedel där elever kan uttrycka sig och skriva sina lösningar.

Rickard Wester är kommunlektor i matematikundervisning på Barn och skolförvaltningen i Lunds kommun. Under en försöksperiod har han tillsammans med elever utvärderat hur användningen av matteappen Magma påverkat undervisningen.

– Det finns en digital lösningsyta i matteappen Magma som vi tyckte var unik och intressant. Vi hoppades kunna lära oss mer om vad det finns för potential för elevernas lärande kring matematik tack vare den ytan, det var utgångspunkten, förklarar Rickard Wester.

Rickard Wester, kommunlektor i matematikundervisning på Barn och skolförvaltningen i Lunds kommun
Rickard Wester, kommunlektor i matematikundervisning på Barn och skolförvaltningen i Lunds kommun

Rickard och hans lärarkollegor i Lund har rent praktiskt tittat närmare på hur man kan hjälpa eleverna att arbeta matematiskt med hjälp av att rita och beskriva sina uträkningar, vad som ofta kallas representationer.

– Vi har jobbat med olika representationer enligt forskning som bland annat tagits fram av matematikforskaren Raymond Duval. Genom att försöka representera matematik på olika sätt har vi tränat eleverna på det och i slutfasen stoppat in det i matteappen Magma. Vi har också fått eleverna att diskutera de här representationerna i klassrummet.

Enligt Rickard Wester tycker eleverna att de lärt sig hur man kan använda ritytan och representationer.

– Vi fick en väldigt stark respons att de tycker att det blir lättare att både tänka och förstå matematik. Det blir enklare att förklara för någon annan hur man tänker genom att använda digitala läromedel på detta vis.

Samtidigt finns det fortfarande starka sociomatematiska normer i klassrummet säger Rickard Wester. Normer som får eleverna att tro att man måste kunna räkna ut uppgifter på traditionellt vis för att verkligen “kunna” matematik.

– Forskningen stöder att man arbetar med representationer så det behövs etableras sociomatematiska normer som omfattar den delen också. Matematik går ut på både att få rätt på uppgifter men också att man ska kunna få en djupare förståelse för innebörden av matematiken. Då kan man föra samtal och att man kan tänka tillsammans och tänka själv.

Rickard Wester tror att vi kommer att arbeta mer med representationer i klassrummet i framtiden.

– Forskningen de senaste tjugo åren domineras fullständigt av sociala perspektiv. Då är det inte ensamarbetet utan i interaktion med lärresurs och varandra. Där du kan föra samtal. För genom samtalen bär du kunskapen och kan samtidigt utveckla gemensam kunskap tillsammans.

More episodes

No items found.