PedagogikArtiklar

Matematikens Hopp i matteappen Magma

Kängurun är en matematiktävling som genomförs i över 60 länder och i Sverige är det Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) som står som arrangör. Avsikten med Kängurun är enligt NCM att stimulera intresset för matematik genom bra problem* som är tänkta att väcka nyfikenhet och lusten att lära sig matematik. Tävlingen genomförs en gång per år, typiskt sett under andra halvan av vårterminen, och den är ett utmärkt tillfälle att ge de elever som gillar att tävla en liten extra morot samtidigt som de arbetar med matematik.
Björn Runow
Jan 22

I matteappen Magmas problemlösningsbok finns det cirka 300 känguruproblem som är kategoriserade utifrån: centralt innehåll för matematik i grundskolan, svårighetsnivå, samt årskurser som problemen är särskilt passande för.

bild.png

Bland matematikdidaktiker finns det många förespråkare för att problemlösning bör spela en central roll i matematikundervisningen. Skolverket lyfter här fram att problemlösning kan vara ett medel för att:

 • Lära nya matematiska begrepp och färdigheter.
 • Utveckla och tillämpa andra matematiska kompetenser och att det kan användas för att relatera den abstrakta matematiken till elevens vardagserfarenheter.
 • Engagera elever i mer kognitivt krävande uppgifter än vad de annars skulle gjort.

Vi tror att det är viktigt för elever att det finns inslag av problemlösning i matematikundervisningen och här är tre förslag på hur du kan arbeta med problemlösning i matteappen Magma:

 1. Välj ut ett större problem (kanske nivå 2–3?) och låt eleverna arbeta med det – först enskilt, sen i par och avslutningsvis genom en helklassdiskussion. Detta arbetssätt ger alla elever möjlighet att tänka själva samt diskutera utmaningar/lösningar, samtidigt som du som lärare får en bra möjlighet att knyta ihop säcken i slutet av arbetet med problemet.  
 2. Förbered inför lektionen en övning med problem från problemlösningsboken som kan användas som utfyllnad om elever blir klara med det övriga material som du planerat för lektionen.
 3. Dela ut en frivillig övning med problemlösningsuppgifter till antingen hela klassen eller till särskilt intresserade elever, som de har möjlighet att arbeta med om/när de känner för det. Från egen erfarenhet av att hjälpa elever som är understimulerade i matematik finns det de som älskar att sitta hemma själva och klura på problem av t.ex. den typen som finns i Kängurun.  

Vi hoppas att du kan ha någon nytta av dessa Känguruproblem i matteappen Magma, samt tillhörande tips relaterade till hur man kan arbeta med problemlösning. Vill du läsa mer om kängurutävlingen kan du klicka här. För att anmäla dig årets kängurutävling, klicka här. Sista anmälningsdag är söndag 13e mars.


* Skolverket lyfter här att om en elev söker lösningen till en uppgift och till en början inte har en given metod att använda, och om uppgiften dessutom förutsätter eller stimulerar ett engagemang från elevens sida, då kan man säga att eleven arbetar med ett problem.  

PedagogikArtiklar

Matematikens Hopp i matteappen Magma

Kängurun är en matematiktävling som genomförs i över 60 länder och i Sverige är det Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) som står som arrangör. Avsikten med Kängurun är enligt NCM att stimulera intresset för matematik genom bra problem* som är tänkta att väcka nyfikenhet och lusten att lära sig matematik. Tävlingen genomförs en gång per år, typiskt sett under andra halvan av vårterminen, och den är ett utmärkt tillfälle att ge de elever som gillar att tävla en liten extra morot samtidigt som de arbetar med matematik.
Björn Runow
Jan 22

I matteappen Magmas problemlösningsbok finns det cirka 300 känguruproblem som är kategoriserade utifrån: centralt innehåll för matematik i grundskolan, svårighetsnivå, samt årskurser som problemen är särskilt passande för.

bild.png

Bland matematikdidaktiker finns det många förespråkare för att problemlösning bör spela en central roll i matematikundervisningen. Skolverket lyfter här fram att problemlösning kan vara ett medel för att:

 • Lära nya matematiska begrepp och färdigheter.
 • Utveckla och tillämpa andra matematiska kompetenser och att det kan användas för att relatera den abstrakta matematiken till elevens vardagserfarenheter.
 • Engagera elever i mer kognitivt krävande uppgifter än vad de annars skulle gjort.

Vi tror att det är viktigt för elever att det finns inslag av problemlösning i matematikundervisningen och här är tre förslag på hur du kan arbeta med problemlösning i matteappen Magma:

 1. Välj ut ett större problem (kanske nivå 2–3?) och låt eleverna arbeta med det – först enskilt, sen i par och avslutningsvis genom en helklassdiskussion. Detta arbetssätt ger alla elever möjlighet att tänka själva samt diskutera utmaningar/lösningar, samtidigt som du som lärare får en bra möjlighet att knyta ihop säcken i slutet av arbetet med problemet.  
 2. Förbered inför lektionen en övning med problem från problemlösningsboken som kan användas som utfyllnad om elever blir klara med det övriga material som du planerat för lektionen.
 3. Dela ut en frivillig övning med problemlösningsuppgifter till antingen hela klassen eller till särskilt intresserade elever, som de har möjlighet att arbeta med om/när de känner för det. Från egen erfarenhet av att hjälpa elever som är understimulerade i matematik finns det de som älskar att sitta hemma själva och klura på problem av t.ex. den typen som finns i Kängurun.  

Vi hoppas att du kan ha någon nytta av dessa Känguruproblem i matteappen Magma, samt tillhörande tips relaterade till hur man kan arbeta med problemlösning. Vill du läsa mer om kängurutävlingen kan du klicka här. För att anmäla dig årets kängurutävling, klicka här. Sista anmälningsdag är söndag 13e mars.


* Skolverket lyfter här att om en elev söker lösningen till en uppgift och till en början inte har en given metod att använda, och om uppgiften dessutom förutsätter eller stimulerar ett engagemang från elevens sida, då kan man säga att eleven arbetar med ett problem.  

More episodes

No items found.