LärarfokusArtiklar

Matematikundervisning på distans med hjälp av Magma

Helena Pekkala jobbar som lärare i matematik, teknik och NO-ämnena i en Återskolningsgrupp år 7-9 på Vintertullsskolan i Stockholm. Hon undervisar en stor del av sina elever på distans, där Magma har blivit en viktig plattform i hennes matematikundervisning.‍
Julia Trost
Jan 22

Helena började arbeta som lärare 2011 och för tre år sedan började hon på heltid att undervisa elever med problematisk skolfrånvaro. Det innefattar barn och ungdomar som har en nödvändig ofrivillig frånvaro och av olika anledningar får hela eller delar av sin undervisning på distans. I Helenas skola har alla elever NPF-diagnoser och majoriteten har även autism. Några har även multidiagnoser, där ADHD och depression är vanligast. 

Många av eleverna som går i skolan har en historia av traumatiserande delar av sin tidigare skolgång och inte så sällan har det lett till att eleverna blivit hemmasittande. Eleverna får istället undervisning på flera olika sätt, bland annat genom handledning via dator. Helena berättar att hon för tre år sedan började leta efter ett verktyg och material som hon kunde använda för att undervisa de elever som studerar hemifrån på heltid och som får all handledning via dator. Under två år använde hon Magma som enda läromedel vilket hon tyckte fungerade superbra.

Magma hade de kvalifikationer som jag letade efter. Färdigt material och enkelt att individanpassa övningar för att möta alla eleverna på deras nivå. Att eleverna även kan redogöra för sina svar är fantastiskt.


Helena skapar och delar ut övningar som eleven löser i Magma i realtid med henne uppkopplad över Teams/Meets med delad skärm. Helena kan då genast se hur eleven tänker och heja på, eller diskutera med eleven kring tillvägagångssätt för att locka fram nya strategier och utveckla deras eget tänkande. De elever som får lärarledd undervisning över dator kan ibland också tycka att det är obehagligt att ha kamera på, så upplägget med att hon kan se deras redovisning live men inte deras ansikten brukar vara till fördel för deras prestation. 

Helena använder sig också av Magmas funktion att räkna igenom en övning som elev och förbereder sina lektioner på det sättet. När hon sedan träffar eleverna över Teams/Meets så kan hon dela skärm och ha genomgångar, antingen med de förberedda uträkningarna eller så gör hon dem live på ritytan i Magma. Då befinner sig både hon och eleverna i samma miljö, eleverna känner igen sig i plattformen.

De elever som är på plats och får undervisning i klassrummet får också använda sig av Magma. Här delar Helena ut extrauppgifter att träna på utöver boken. Hon upplever att dessa elever ibland har dålig handmotorik så de vill inte skriva för hand och i Magma känner eleverna att de orkar räkna för att de kan använda tangentbordet för att göra sina uträkningar. Dessutom upplever hon ökat engagemang när eleverna får individanpassade övningar utifrån det som var och en behöver träna på.

Helena berättar att eleverna är positiva till att räkna i Magma och att det är befriande för dem att ha ett läromedel som inte består av böcker i vanlig mening. Att eleverna dessutom får feedback direkt på sina svar uppskattar både hon och dem. Hon gillar också supporten hon får från Magma, att det går snabbt och enkelt att få hjälp när problem uppstår.

När Helena beskriver det roligaste med hennes arbete så berättar hon om den ständiga utvecklingen med att tänka ut passande lösningar till ungdomarnas skolsituation. Lösningar som skapar förutsättningar för elevernas rätt till kunskap och utbildning och hur de kan träna för att klara av vidare studier.

Hon avslutar:

“Min roll som lärare alltid behöver vara formbar och öppen för nya sätt att arbeta.”

LärarfokusArtiklar

Matematikundervisning på distans med hjälp av Magma

Helena Pekkala jobbar som lärare i matematik, teknik och NO-ämnena i en Återskolningsgrupp år 7-9 på Vintertullsskolan i Stockholm. Hon undervisar en stor del av sina elever på distans, där Magma har blivit en viktig plattform i hennes matematikundervisning.‍
Julia Trost
Jan 22

Helena började arbeta som lärare 2011 och för tre år sedan började hon på heltid att undervisa elever med problematisk skolfrånvaro. Det innefattar barn och ungdomar som har en nödvändig ofrivillig frånvaro och av olika anledningar får hela eller delar av sin undervisning på distans. I Helenas skola har alla elever NPF-diagnoser och majoriteten har även autism. Några har även multidiagnoser, där ADHD och depression är vanligast. 

Många av eleverna som går i skolan har en historia av traumatiserande delar av sin tidigare skolgång och inte så sällan har det lett till att eleverna blivit hemmasittande. Eleverna får istället undervisning på flera olika sätt, bland annat genom handledning via dator. Helena berättar att hon för tre år sedan började leta efter ett verktyg och material som hon kunde använda för att undervisa de elever som studerar hemifrån på heltid och som får all handledning via dator. Under två år använde hon Magma som enda läromedel vilket hon tyckte fungerade superbra.

Magma hade de kvalifikationer som jag letade efter. Färdigt material och enkelt att individanpassa övningar för att möta alla eleverna på deras nivå. Att eleverna även kan redogöra för sina svar är fantastiskt.


Helena skapar och delar ut övningar som eleven löser i Magma i realtid med henne uppkopplad över Teams/Meets med delad skärm. Helena kan då genast se hur eleven tänker och heja på, eller diskutera med eleven kring tillvägagångssätt för att locka fram nya strategier och utveckla deras eget tänkande. De elever som får lärarledd undervisning över dator kan ibland också tycka att det är obehagligt att ha kamera på, så upplägget med att hon kan se deras redovisning live men inte deras ansikten brukar vara till fördel för deras prestation. 

Helena använder sig också av Magmas funktion att räkna igenom en övning som elev och förbereder sina lektioner på det sättet. När hon sedan träffar eleverna över Teams/Meets så kan hon dela skärm och ha genomgångar, antingen med de förberedda uträkningarna eller så gör hon dem live på ritytan i Magma. Då befinner sig både hon och eleverna i samma miljö, eleverna känner igen sig i plattformen.

De elever som är på plats och får undervisning i klassrummet får också använda sig av Magma. Här delar Helena ut extrauppgifter att träna på utöver boken. Hon upplever att dessa elever ibland har dålig handmotorik så de vill inte skriva för hand och i Magma känner eleverna att de orkar räkna för att de kan använda tangentbordet för att göra sina uträkningar. Dessutom upplever hon ökat engagemang när eleverna får individanpassade övningar utifrån det som var och en behöver träna på.

Helena berättar att eleverna är positiva till att räkna i Magma och att det är befriande för dem att ha ett läromedel som inte består av böcker i vanlig mening. Att eleverna dessutom får feedback direkt på sina svar uppskattar både hon och dem. Hon gillar också supporten hon får från Magma, att det går snabbt och enkelt att få hjälp när problem uppstår.

När Helena beskriver det roligaste med hennes arbete så berättar hon om den ständiga utvecklingen med att tänka ut passande lösningar till ungdomarnas skolsituation. Lösningar som skapar förutsättningar för elevernas rätt till kunskap och utbildning och hur de kan träna för att klara av vidare studier.

Hon avslutar:

“Min roll som lärare alltid behöver vara formbar och öppen för nya sätt att arbeta.”

More episodes

No items found.