LärarfokusArtiklar

Mellanstadielärare på Husbygårdsskolan

Intervju med Tom som snart varit lärare i 20 år, och som nu är mellanstadielärare på Husbygårdsskolan.
Henrik Appert
Aug 26
6 min

Hur kommer det sig att du blev mellanstadie-lärare?

Jag tror att jag blivit mellanstadielärare dels för att jag själv tycker det är en spännande och utmanande ålder att jobba med, och dels för att jag nog har vissa förmågor som lärare som är bra att som mellanstadielärare.

Spännande, vad tänker du är bra förmågor för en mellanstadielärare att ha?

Som lärare inser man snabbt att ingen dag är den andra lik. En bra lärare behöver därför vara flexibel och kunna hantera många olika sorters situationer, utan att för den delen tappa den röda tråden i sin undervisning. Jag försöker även vara tydlig med att mina elever förstår målen som vi arbetar mot — då kan vi tillsammans se till att vi håller den röda tråden. Då får vi bra skoldagar!

Så hur ser en bra skoldag ut?

För mig handlar det om att utgå från hur eleverna upplever och engagerar sig i sitt lärande — en process som de inte vill se något slut på. Det är viktigt att få dem att känna tillfredsställelse och väcka deras nyfikenhet — jag strävar mot att eleverna ska förstå vad de har lärt sig, vilket jag försöker stärka genom de själva visar vad de lärt sig.

Och hur uppnår man bra lektioner?

Jag öppnar gärna lektionerna med en gemensam frågeställning för klassen, gärna upp med den på tavlan. Så får eleverna först fundera enskilt, därefter tillsammans i grupp, och därefter gärna presentera vad de kommit fram till. En nyckel är att ha mycket interaktion i klassrummet. I matematik varierar undervisning mycket, jag tycker det är viktigt att eleverna får prata matematik, och så arbetar vi varierat med digital verktyg och såklart även traditionella läromedel.

1*wstYo-2d0sxRRunbIDzJ4Q.jpeg

Finns det några ämnen som du helst undervisar i?

På vår skola är vi lärare placerade i olika ämneslag efter kompetens och intresse. Jag är med i Matte & NO-laget, där vi tillsammans i laget utvecklar hur vi arbetar. Jag brinner extra mycket för de ämnena, eftersom det är så viktigt att eleverna förstår hur vi som biologiska varelser fungerar i vår värld — där blir ju NO och matte så viktigt i att beskriva det. Matten behöver man ju till allt — ta bara en så enkel sak som att gå till affären!

Och när trivs du som bäst som lärare?

Jag tycker det är som bäst när samarbetet i hela ekosystemet — hela familjen fungerar riktigt bra! Alltså när elever, lärare och föräldrar drar åt samma håll — det är riktigt kul. Ta som exempel i nästa vecka, då har vi familjeknytis på skolgården. Då samlar vi hela skolan med föräldrar, elever och syskon för fika, lekar och shower — kombinerat med samtal om terminen som kommer! Mycket uppskattat av alla. Vi har till och med en liten scen där — men det blir ingen sång från mig!

Vilken superkraft skulle alla lärare ha?

Theory of mind — kunna gå in i elevernas tankar och verkligen förstå hur de tänker — tänk om man kunde rätta till de där små felen eleverna gör — utan att de visste om att man hade gjort det!

Och privat?

Osynlighet!

Någon kändis som du tror skulle vara en bra lärare?

Den får jag passa på!

Hur tror du undervisningen ser ut om 10 år?

Ännu mer digital interaktion — men det är viktigt att tekniken stöttar syftet, så att man behåller den röda tråden!

Tusen tack för pratstunden!

LärarfokusArtiklar

Mellanstadielärare på Husbygårdsskolan

Intervju med Tom som snart varit lärare i 20 år, och som nu är mellanstadielärare på Husbygårdsskolan.
Henrik Appert
Aug 26

Hur kommer det sig att du blev mellanstadie-lärare?

Jag tror att jag blivit mellanstadielärare dels för att jag själv tycker det är en spännande och utmanande ålder att jobba med, och dels för att jag nog har vissa förmågor som lärare som är bra att som mellanstadielärare.

Spännande, vad tänker du är bra förmågor för en mellanstadielärare att ha?

Som lärare inser man snabbt att ingen dag är den andra lik. En bra lärare behöver därför vara flexibel och kunna hantera många olika sorters situationer, utan att för den delen tappa den röda tråden i sin undervisning. Jag försöker även vara tydlig med att mina elever förstår målen som vi arbetar mot — då kan vi tillsammans se till att vi håller den röda tråden. Då får vi bra skoldagar!

Så hur ser en bra skoldag ut?

För mig handlar det om att utgå från hur eleverna upplever och engagerar sig i sitt lärande — en process som de inte vill se något slut på. Det är viktigt att få dem att känna tillfredsställelse och väcka deras nyfikenhet — jag strävar mot att eleverna ska förstå vad de har lärt sig, vilket jag försöker stärka genom de själva visar vad de lärt sig.

Och hur uppnår man bra lektioner?

Jag öppnar gärna lektionerna med en gemensam frågeställning för klassen, gärna upp med den på tavlan. Så får eleverna först fundera enskilt, därefter tillsammans i grupp, och därefter gärna presentera vad de kommit fram till. En nyckel är att ha mycket interaktion i klassrummet. I matematik varierar undervisning mycket, jag tycker det är viktigt att eleverna får prata matematik, och så arbetar vi varierat med digital verktyg och såklart även traditionella läromedel.

1*wstYo-2d0sxRRunbIDzJ4Q.jpeg

Finns det några ämnen som du helst undervisar i?

På vår skola är vi lärare placerade i olika ämneslag efter kompetens och intresse. Jag är med i Matte & NO-laget, där vi tillsammans i laget utvecklar hur vi arbetar. Jag brinner extra mycket för de ämnena, eftersom det är så viktigt att eleverna förstår hur vi som biologiska varelser fungerar i vår värld — där blir ju NO och matte så viktigt i att beskriva det. Matten behöver man ju till allt — ta bara en så enkel sak som att gå till affären!

Och när trivs du som bäst som lärare?

Jag tycker det är som bäst när samarbetet i hela ekosystemet — hela familjen fungerar riktigt bra! Alltså när elever, lärare och föräldrar drar åt samma håll — det är riktigt kul. Ta som exempel i nästa vecka, då har vi familjeknytis på skolgården. Då samlar vi hela skolan med föräldrar, elever och syskon för fika, lekar och shower — kombinerat med samtal om terminen som kommer! Mycket uppskattat av alla. Vi har till och med en liten scen där — men det blir ingen sång från mig!

Vilken superkraft skulle alla lärare ha?

Theory of mind — kunna gå in i elevernas tankar och verkligen förstå hur de tänker — tänk om man kunde rätta till de där små felen eleverna gör — utan att de visste om att man hade gjort det!

Och privat?

Osynlighet!

Någon kändis som du tror skulle vara en bra lärare?

Den får jag passa på!

Hur tror du undervisningen ser ut om 10 år?

Ännu mer digital interaktion — men det är viktigt att tekniken stöttar syftet, så att man behåller den röda tråden!

Tusen tack för pratstunden!

More episodes

No items found.