LärarfokusArtiklar

Mini-whiteboards i Magma

Mini-whiteboards har länge varit ett välanvänt verktyg inom matematikundervisningen, och lärare vi pratat med beskriver hur det fungerar utmärkt för att snabbt synliggöra elevers förståelse, och aktivera alla i klassen. De används i flera olika sammanhang, under genomgångar, vid problemlösning i grupp, för entry- och exit-tickets, och gemensamt för alla dessa tillfällen är att mini-whiteboardsen kan hjälpa till att stödja repetition och förstärkning av kunskaper, samtidigt som de uppmuntrar till delning av tankar på ett enkelt och tillgängligt sätt. Med andra ord: Mini-whiteboards är grymma!
Björn Runow
Feb 21

Med det ovan sagt så finns det också en del utmaningar med fysiska mini-whiteboards. Hur stort eleverna skriver kan påverka hur lätt det är för läraren (och klasskompisar) att läsa, och det faktum att eleverna måste sudda ut sina svar för att skriva nya innebär att tidigare arbete inte kan tittas på igen. Mini-whiteboards kan också bli repiga och börja lukta över tid, och de kräver speciella pennor för att kunna skrivas på, vilket lägger till en extra logistisk aspekt. Men, trots dessa utmaningar är det tydligt att mini-whiteboards spelar en tillräckligt värdefull roll i att främja interaktiv och engagerande matematikundervisning för att det ska vara värt att överkomma dessa.

På senare tid har det blivit allt vanligare att lärare använder Magma för att arbeta med en form av digitala mini-whiteboards. De delar då ut “tomma uppgifter” till sina elever på Magma, ger en muntlig eller skriftlig instruktion i klassrummet, och använder sedan Magmas smidiga funktioner för att samla in och lyfta upp det eleverna skrivit på uträkningsytan.

Exempel på hur det ser ut för en elev i Magma när läraren delat ut en “tom uppgift”. Elever skriver som vanligt på uträkningsytan, och klickar sedan på “Klar” för att lämna in sitt bidrag till helklassdiskussionen. För att få mer skrivplats kan elever trycka bort den tomma frågeytan till vänster.

Exempel på hur det kan se ut från lärarvyn. I detta fall när elever fått i uppgift att rita de tvådimensionella geometriska former som de kan.

En lärare som nyligen börjat experimentera med detta är Mathilda Norman, mellanstadielärare på Sköndalsskolan i Stockholm. Nedan kan du läsa en kort intervju med henne.

Hej Mathilda!

1. Till att börja med är vi nyfikna på att höra om hur och när du vanligtvis använder fysiska mini-whiteboards i din undervisning?

Jag använder fysiska mini-whiteboards med mina elever i årskurs 4 framförallt när vi arbetar med begreppsträning och problemlösning. Då brukar jag visa en uppgift på tavlan via projektorn, sedan kör vi enligt EPA-modellen. Först provar de att lösa uppgiften enskilt, sen diskuterar de med sin axelkompis och därefter går vi igenom tillsammans, alternativt att eleverna själva kommer fram och visar hur de har gjort.

2. Vad är det som nu har lockat med att börja använda digitala mini-whiteboards i Magma?

Det som fångade mig med digitala mini-whiteboards är att det är mycket lättare för eleverna att ta del av varandras metoder och lösningar då jag delar deras mini-whiteboards via projektorn. Då har vi valt ut några elevexempel att titta närmre på och i vissa fall tittat igenom allas olika förslag till lösning. Eleverna tycker det är väldigt kul att få visa varandra! Jag ser det också som ett mycket bra lärtillfälle för att utveckla sin egen redovisning av lösningen. Med digital mini-whiteboard går ju även elevernas lösningar att spara, jämfört med en fysisk.

3. Har du något tips till den som vill testa mini-whiteboards i Magma för första gången?

Börja i liten skala. Prova att du på något sätt delar en uppstart/exit-uppgift som du vill att eleverna ska lösa på den digitala mini-whiteboarden. Dela elevernas lösningar på tavlan så de får se varandras exempel. Det bidrar till väldigt bra diskussion i klassrummet!

Tack Mathilda!

Avslutningsvis, här kommer instruktioner för hur man lägger till en “mini-whiteboard”-bok i Magma, med “tomma uppgifter”, för den som vill testa! Behöver du hjälp med detta, skriv till oss i chatten 😊

Hur man lägger till mini-whiteboard-boken i sin boklista

  1. Från startsidan i Magma, klicka på “Ny övning”
  2. Scrolla längst ner i din boklista och klicka på “Fler böcker”
  3. Markera boken “Mini-whiteboard” så att den blir blå, klicka sedan på “Spara”
  4. Välj det antal “tomma uppgifter” från denna bok som du vill använda i övningen med dina elever
LärarfokusArtiklar

Mini-whiteboards i Magma

Mini-whiteboards har länge varit ett välanvänt verktyg inom matematikundervisningen, och lärare vi pratat med beskriver hur det fungerar utmärkt för att snabbt synliggöra elevers förståelse, och aktivera alla i klassen. De används i flera olika sammanhang, under genomgångar, vid problemlösning i grupp, för entry- och exit-tickets, och gemensamt för alla dessa tillfällen är att mini-whiteboardsen kan hjälpa till att stödja repetition och förstärkning av kunskaper, samtidigt som de uppmuntrar till delning av tankar på ett enkelt och tillgängligt sätt. Med andra ord: Mini-whiteboards är grymma!
Björn Runow
Feb 21

Med det ovan sagt så finns det också en del utmaningar med fysiska mini-whiteboards. Hur stort eleverna skriver kan påverka hur lätt det är för läraren (och klasskompisar) att läsa, och det faktum att eleverna måste sudda ut sina svar för att skriva nya innebär att tidigare arbete inte kan tittas på igen. Mini-whiteboards kan också bli repiga och börja lukta över tid, och de kräver speciella pennor för att kunna skrivas på, vilket lägger till en extra logistisk aspekt. Men, trots dessa utmaningar är det tydligt att mini-whiteboards spelar en tillräckligt värdefull roll i att främja interaktiv och engagerande matematikundervisning för att det ska vara värt att överkomma dessa.

På senare tid har det blivit allt vanligare att lärare använder Magma för att arbeta med en form av digitala mini-whiteboards. De delar då ut “tomma uppgifter” till sina elever på Magma, ger en muntlig eller skriftlig instruktion i klassrummet, och använder sedan Magmas smidiga funktioner för att samla in och lyfta upp det eleverna skrivit på uträkningsytan.

Exempel på hur det ser ut för en elev i Magma när läraren delat ut en “tom uppgift”. Elever skriver som vanligt på uträkningsytan, och klickar sedan på “Klar” för att lämna in sitt bidrag till helklassdiskussionen. För att få mer skrivplats kan elever trycka bort den tomma frågeytan till vänster.

Exempel på hur det kan se ut från lärarvyn. I detta fall när elever fått i uppgift att rita de tvådimensionella geometriska former som de kan.

En lärare som nyligen börjat experimentera med detta är Mathilda Norman, mellanstadielärare på Sköndalsskolan i Stockholm. Nedan kan du läsa en kort intervju med henne.

Hej Mathilda!

1. Till att börja med är vi nyfikna på att höra om hur och när du vanligtvis använder fysiska mini-whiteboards i din undervisning?

Jag använder fysiska mini-whiteboards med mina elever i årskurs 4 framförallt när vi arbetar med begreppsträning och problemlösning. Då brukar jag visa en uppgift på tavlan via projektorn, sedan kör vi enligt EPA-modellen. Först provar de att lösa uppgiften enskilt, sen diskuterar de med sin axelkompis och därefter går vi igenom tillsammans, alternativt att eleverna själva kommer fram och visar hur de har gjort.

2. Vad är det som nu har lockat med att börja använda digitala mini-whiteboards i Magma?

Det som fångade mig med digitala mini-whiteboards är att det är mycket lättare för eleverna att ta del av varandras metoder och lösningar då jag delar deras mini-whiteboards via projektorn. Då har vi valt ut några elevexempel att titta närmre på och i vissa fall tittat igenom allas olika förslag till lösning. Eleverna tycker det är väldigt kul att få visa varandra! Jag ser det också som ett mycket bra lärtillfälle för att utveckla sin egen redovisning av lösningen. Med digital mini-whiteboard går ju även elevernas lösningar att spara, jämfört med en fysisk.

3. Har du något tips till den som vill testa mini-whiteboards i Magma för första gången?

Börja i liten skala. Prova att du på något sätt delar en uppstart/exit-uppgift som du vill att eleverna ska lösa på den digitala mini-whiteboarden. Dela elevernas lösningar på tavlan så de får se varandras exempel. Det bidrar till väldigt bra diskussion i klassrummet!

Tack Mathilda!

Avslutningsvis, här kommer instruktioner för hur man lägger till en “mini-whiteboard”-bok i Magma, med “tomma uppgifter”, för den som vill testa! Behöver du hjälp med detta, skriv till oss i chatten 😊

Hur man lägger till mini-whiteboard-boken i sin boklista

  1. Från startsidan i Magma, klicka på “Ny övning”
  2. Scrolla längst ner i din boklista och klicka på “Fler böcker”
  3. Markera boken “Mini-whiteboard” så att den blir blå, klicka sedan på “Spara”
  4. Välj det antal “tomma uppgifter” från denna bok som du vill använda i övningen med dina elever

More episodes

No items found.