LärarfokusArtiklar

När man kan och förstår är det inte svårt

Jonna Rådegård jobbar som digital utvecklare på Lärandegruppen i Sverige AB, där man använder Magma i sin matematikundervisning. 
Cecilia von Schedvin
Sep 29


Matematik behöver inte vara svårt men tyvärr tycker många det. När samtalet i klassrummet utgår från elevernas egna lösningar och utmaningar kan man se ett större elevengagemang och undervisningen känns plötsligt relevant. Att prata matematik ser jag som grundläggande för att skapa förståelse och intresse för ämnet. Matte är ju kul, säger Jonna och skrattar.

- Våra matematikresultat är, som hos många andra, för låga. Efter en pilot med Magma på en av våra skolor ser vi möjligheter att utveckla matematikundervisningen. Våra mattelärare har vid två tillfällen introducerats till tjänsten. De och alla våra drygt 2000 elever på grundskolan har enkelt åtkomst till Magma via Skolon. Där kan jag se att över hälften av eleverna redan, några veckor in på terminen, kommit i gång ordentligt med över 150.000 uträkningar och nästan 1400 elever som räknat i Magma sedan terminsstarten i augusti och nu är det mitten av september. Detta är jättekul och lovande, säger Jonna glatt.

I Magmas översiktliga och färgkodade vy kan läraren snabbt se elevernas svar och vilka uppgifter som upplevts som svåra och var fokus i både genomgångar och samtal bör ligga. I och med att du som lärare i realtid kan se hur elever svarar på en uppgift, vilka som klarat av en uträkning på första försöket, andra försöket eller vilka som har behövt använda facit, får man en direkt uppfattning av kunskapsnivån i klassen både på individ- och gruppnivå. 

- Om alla i klassen redan kan allt om triangeln men missar det om cirkeln så läggs kraften där. Magma blir verkligen ett verktyg för läraren som stöd i planerings- och uppföljningsarbetet. Det är enkelt att differentiera tilldelningen av kommande uppgifter för att låta eleverna träna och utmanas utifrån sin egen nivå, fortsätter Jonna.

Med Magma kan läraren välja ut en eller flera elevlösningar att projicera på tavlan som utgångspunkt för diskussioner. Med t.ex. EPA- modellen (ensam, par, alla) kan eleverna fundera och resonera kring olika sätt att lösa samma uppgift. De kan upptäcka sina egna styrkor och svagheter, se mönster, sammanhang och generalisera utifrån kompisarnas lösningar, för att därefter landa i vilka metoder som är att föredra. Alla kan vara med och bidra utifrån sin egen förmåga. De elever som inte själva lyckas fullt ut med sina lösningsförsök kan följa med i kamraternas tankegångar och med stöd av dem och läraren komma vidare.

I slutet av lektionen kan läraren snabbt skapa en" exit ticket" för att fånga upp var fokus för nästa lektion ska vara.

- Jag ser fram emot rapporterna som kan genereras på olika nivåer för att följa elevernas utveckling. En del klasser har börjat med att göra testerna från ”Förstå och använda tal" som finns i Magma. Andra har börjat med uppgifter som passar in i planeringen, där har läraren plockat uppgifter med olika svårighetsgrad, anpassat för elever.  Jag har hört många positiva ord kring  Magmas funktionalitet både från våra lärare och elever. 

- Våra elever använder mestadels Chromebooks med touch-skärm och stylyspenna men att skriva med fingret funkar också bra, avslutar Jonna. 

Hur använder du Magma? Skriv gärna till oss och berätta!


LärarfokusArtiklar

När man kan och förstår är det inte svårt

Jonna Rådegård jobbar som digital utvecklare på Lärandegruppen i Sverige AB, där man använder Magma i sin matematikundervisning. 
Cecilia von Schedvin
Sep 29


Matematik behöver inte vara svårt men tyvärr tycker många det. När samtalet i klassrummet utgår från elevernas egna lösningar och utmaningar kan man se ett större elevengagemang och undervisningen känns plötsligt relevant. Att prata matematik ser jag som grundläggande för att skapa förståelse och intresse för ämnet. Matte är ju kul, säger Jonna och skrattar.

- Våra matematikresultat är, som hos många andra, för låga. Efter en pilot med Magma på en av våra skolor ser vi möjligheter att utveckla matematikundervisningen. Våra mattelärare har vid två tillfällen introducerats till tjänsten. De och alla våra drygt 2000 elever på grundskolan har enkelt åtkomst till Magma via Skolon. Där kan jag se att över hälften av eleverna redan, några veckor in på terminen, kommit i gång ordentligt med över 150.000 uträkningar och nästan 1400 elever som räknat i Magma sedan terminsstarten i augusti och nu är det mitten av september. Detta är jättekul och lovande, säger Jonna glatt.

I Magmas översiktliga och färgkodade vy kan läraren snabbt se elevernas svar och vilka uppgifter som upplevts som svåra och var fokus i både genomgångar och samtal bör ligga. I och med att du som lärare i realtid kan se hur elever svarar på en uppgift, vilka som klarat av en uträkning på första försöket, andra försöket eller vilka som har behövt använda facit, får man en direkt uppfattning av kunskapsnivån i klassen både på individ- och gruppnivå. 

- Om alla i klassen redan kan allt om triangeln men missar det om cirkeln så läggs kraften där. Magma blir verkligen ett verktyg för läraren som stöd i planerings- och uppföljningsarbetet. Det är enkelt att differentiera tilldelningen av kommande uppgifter för att låta eleverna träna och utmanas utifrån sin egen nivå, fortsätter Jonna.

Med Magma kan läraren välja ut en eller flera elevlösningar att projicera på tavlan som utgångspunkt för diskussioner. Med t.ex. EPA- modellen (ensam, par, alla) kan eleverna fundera och resonera kring olika sätt att lösa samma uppgift. De kan upptäcka sina egna styrkor och svagheter, se mönster, sammanhang och generalisera utifrån kompisarnas lösningar, för att därefter landa i vilka metoder som är att föredra. Alla kan vara med och bidra utifrån sin egen förmåga. De elever som inte själva lyckas fullt ut med sina lösningsförsök kan följa med i kamraternas tankegångar och med stöd av dem och läraren komma vidare.

I slutet av lektionen kan läraren snabbt skapa en" exit ticket" för att fånga upp var fokus för nästa lektion ska vara.

- Jag ser fram emot rapporterna som kan genereras på olika nivåer för att följa elevernas utveckling. En del klasser har börjat med att göra testerna från ”Förstå och använda tal" som finns i Magma. Andra har börjat med uppgifter som passar in i planeringen, där har läraren plockat uppgifter med olika svårighetsgrad, anpassat för elever.  Jag har hört många positiva ord kring  Magmas funktionalitet både från våra lärare och elever. 

- Våra elever använder mestadels Chromebooks med touch-skärm och stylyspenna men att skriva med fingret funkar också bra, avslutar Jonna. 

Hur använder du Magma? Skriv gärna till oss och berätta!


More episodes

No items found.