EdTechArtiklar

Programmering med Pythonlabbet

De nationella proven i matematik är snart avklarade och nu finns det eventuellt lite lektionstid att fylla! Ett tips från oss är att testa på programmering. Sedan ett par år tillbaka finns programmering som en del av kursplanen för matematikämnet, och här ska du få läsa om hur man enkelt kommer igång med textprogrammering i Pythonlabbet.
Aug 26
Om Pythonlabbet

Pythonlabbet är ett digitalt läromedel där teori varvas med interaktiva uppgifter som i många fall är självrättande. Allt görs i webbläsaren så ingen installation krävs. Som namnet indikerar – Pythonlabbet – är programmeringsspråket som används Python. Python är ett av världen mest populära språk och bra för nybörjare då det har enkel syntax. Att det också används professionellt av både mjukvaruutvecklare och forskare skadar ju inte heller.

På Pythonlabbet finns just nu två ingångar för nybörjare. Det går att göra kursen "Rita med turtle", där elever får lära sig om variabler, repetitioner, funktioner och slumptal på ett lekfullt sätt genom att rita med sköldpaddan. En annan ingång är "Grundkurs 1", där de centrala begreppen inom programmering behandlas en aning mer formellt och utdata är text.

När eleven lärt sig grunderna finns "större" projekt att ge sig på. Från enkla problem som att beräkna medelvärdet av indata till svårare problem som att beräkna den största primfaktorn i ett stort tal.

Det är naturligtvis fritt fram för lärare som inte känner sig 100% säkra på sin programmeringskompetens att gå igenom kurserna först, innan elverna ges tillgång till dem :)

Use -> Modify -> Create

Att skriva kod själv är helt nödvändigt för att lära sig programmering, men det är inte alltid lätt att komma igång och skriva egna program. Med modellen UMC (Use -> Modify -> Create) blir förhoppningsvis tröskeln lägre. I de flesta avsnitt får eleven först prova att köra kod och försöka svara på någon fråga om vad som kommer att hända. Därefter får eleven prova att ändra i befintlig kod för att slutligen prova att skriva något.

För lärare


Med ett lärarkonto kan en lärare följa hur det går för klassen. Läraren kan dessutom se all kod eleverna skrivit och kommentera dem. Om en elve kör fast finns det en "Begär hjälp"-knapp vid varje uppgift som gör att läraren ser vilka elever som behöver hjälp, och med vad.

Särbegåvade elever

Slutligen ett tips till er lärare som har särbegåvade elever i klassen - dessa uppskattar ofta programmering. Om de är klara med vad de ska göra i den ordinarie undervisningen kan ett bra komplement vara att sätta några programmeringsprojekt i händerna på dem!

Pythonlabbet har skapats av Emil Gunnarsson är gratis för lärare att använda.

EdTechArtiklar

Programmering med Pythonlabbet

De nationella proven i matematik är snart avklarade och nu finns det eventuellt lite lektionstid att fylla! Ett tips från oss är att testa på programmering. Sedan ett par år tillbaka finns programmering som en del av kursplanen för matematikämnet, och här ska du få läsa om hur man enkelt kommer igång med textprogrammering i Pythonlabbet.
Aug 26
Om Pythonlabbet

Pythonlabbet är ett digitalt läromedel där teori varvas med interaktiva uppgifter som i många fall är självrättande. Allt görs i webbläsaren så ingen installation krävs. Som namnet indikerar – Pythonlabbet – är programmeringsspråket som används Python. Python är ett av världen mest populära språk och bra för nybörjare då det har enkel syntax. Att det också används professionellt av både mjukvaruutvecklare och forskare skadar ju inte heller.

På Pythonlabbet finns just nu två ingångar för nybörjare. Det går att göra kursen "Rita med turtle", där elever får lära sig om variabler, repetitioner, funktioner och slumptal på ett lekfullt sätt genom att rita med sköldpaddan. En annan ingång är "Grundkurs 1", där de centrala begreppen inom programmering behandlas en aning mer formellt och utdata är text.

När eleven lärt sig grunderna finns "större" projekt att ge sig på. Från enkla problem som att beräkna medelvärdet av indata till svårare problem som att beräkna den största primfaktorn i ett stort tal.

Det är naturligtvis fritt fram för lärare som inte känner sig 100% säkra på sin programmeringskompetens att gå igenom kurserna först, innan elverna ges tillgång till dem :)

Use -> Modify -> Create

Att skriva kod själv är helt nödvändigt för att lära sig programmering, men det är inte alltid lätt att komma igång och skriva egna program. Med modellen UMC (Use -> Modify -> Create) blir förhoppningsvis tröskeln lägre. I de flesta avsnitt får eleven först prova att köra kod och försöka svara på någon fråga om vad som kommer att hända. Därefter får eleven prova att ändra i befintlig kod för att slutligen prova att skriva något.

För lärare


Med ett lärarkonto kan en lärare följa hur det går för klassen. Läraren kan dessutom se all kod eleverna skrivit och kommentera dem. Om en elve kör fast finns det en "Begär hjälp"-knapp vid varje uppgift som gör att läraren ser vilka elever som behöver hjälp, och med vad.

Särbegåvade elever

Slutligen ett tips till er lärare som har särbegåvade elever i klassen - dessa uppskattar ofta programmering. Om de är klara med vad de ska göra i den ordinarie undervisningen kan ett bra komplement vara att sätta några programmeringsprojekt i händerna på dem!

Pythonlabbet har skapats av Emil Gunnarsson är gratis för lärare att använda.

More episodes

No items found.