NyheterArtiklar

Stockholm Skolområde 3 satsar på Magma för att höja måluppfyllelsen

Julia Trost
Jan 22

Skolområdet, som innefattar 16 grundskolor i södra Stockholm, gör en särskild satsning på matematiken för att höja resultaten och stärka likvärdigheten. Som en del av denna satsning har Skolområdet valt att inleda ett samarbete med det digitala verktyget Magma.

Från och med höstterminens start har alla ca 9 000 grundskoleelever i Stockholm Skolområde 3 tillgång till Magma, ett digitalt verktyg för hela grundskolans matematik. Skolområdet vill med den här satsningen förenkla arbetet med att kartlägga elevers kunskaper samt skapa bättre förståelse för vilka utmaningar som elever har.

Det här är en ordentlig satsning på matematiken där vårt fokus ligger på att höja måluppfyllelsen i våra skolor. Samarbetet innebär även en insats för ökad likvärdighet ute på våra enheter säger Peter Bragner, grundskolechef för Skolområde 3.


Något som uppskattats av lärarna i Område 3 som använt Magma redan innan samarbetet inleddes, är att uppgifterna rättas automatiskt och att de med minskad administration kan identifiera utmaningar för hela klassen och för enskilda elever. I verktyget kan uppgifterna även översättas till över 100 olika språk, där språkbarriärer tidigare utgjort ett hinder blir Magma nu en del i att stärka likvärdigheten i klassrummet.

– När våra lärare kan använda digitala verktyg som stöd i undervisningen på ett meningsfullt sätt så gör det skillnad. Då frigörs tid för lärarna och de kan fokusera på att planera undervisningen inom de områden där faktiska insatser behövs. Som vi ser det är Magma den mest kostnadseffektiva insatsen vi kan göra för höjda resultat och stärkt likvärdighet. säger Peter Bragner, grundskolechef för Skolområde 3.

Höstterminen började med att Magma höll introduktionsutbildningar för alla lärare och satsningen är nu i full gång. Det kommer även att hållas fler workshops där lärare från samtliga skolor frivilligt får delta. Det blir en chans för att utbyta erfarenheter och lära av varandra över skolgränser, vilket även är en del i satsningen för att höja resultaten.

Magma har växt snabbt under de senaste åren och när vårterminen drar igång kommer mer än var 4:e grundskoleelev i Sverige ha tillgång till verktyget.

– Vi är oerhört glada över att fördjupa samarbetet och att Magma utgör en del av en riktad insats för för eleverna i Stockholm. Vi har redan ett så stort engagemang bland lärare över hela staden, och det känns fantastiskt att kunna göra en samlad insats på detta sättet säger Arvid Gilljam, grundare av Magma.


Samarbetet med Stockholm Område 3 innebär nu att mer än var fjärde grundskoleelev i Sverige har tillgång till tjänsten. Över 65 av Sveriges 290 kommuner har även tecknat heltäckande kommunavtal.

NyheterArtiklar

Stockholm Skolområde 3 satsar på Magma för att höja måluppfyllelsen

Julia Trost
Jan 22

Skolområdet, som innefattar 16 grundskolor i södra Stockholm, gör en särskild satsning på matematiken för att höja resultaten och stärka likvärdigheten. Som en del av denna satsning har Skolområdet valt att inleda ett samarbete med det digitala verktyget Magma.

Från och med höstterminens start har alla ca 9 000 grundskoleelever i Stockholm Skolområde 3 tillgång till Magma, ett digitalt verktyg för hela grundskolans matematik. Skolområdet vill med den här satsningen förenkla arbetet med att kartlägga elevers kunskaper samt skapa bättre förståelse för vilka utmaningar som elever har.

Det här är en ordentlig satsning på matematiken där vårt fokus ligger på att höja måluppfyllelsen i våra skolor. Samarbetet innebär även en insats för ökad likvärdighet ute på våra enheter säger Peter Bragner, grundskolechef för Skolområde 3.


Något som uppskattats av lärarna i Område 3 som använt Magma redan innan samarbetet inleddes, är att uppgifterna rättas automatiskt och att de med minskad administration kan identifiera utmaningar för hela klassen och för enskilda elever. I verktyget kan uppgifterna även översättas till över 100 olika språk, där språkbarriärer tidigare utgjort ett hinder blir Magma nu en del i att stärka likvärdigheten i klassrummet.

– När våra lärare kan använda digitala verktyg som stöd i undervisningen på ett meningsfullt sätt så gör det skillnad. Då frigörs tid för lärarna och de kan fokusera på att planera undervisningen inom de områden där faktiska insatser behövs. Som vi ser det är Magma den mest kostnadseffektiva insatsen vi kan göra för höjda resultat och stärkt likvärdighet. säger Peter Bragner, grundskolechef för Skolområde 3.

Höstterminen började med att Magma höll introduktionsutbildningar för alla lärare och satsningen är nu i full gång. Det kommer även att hållas fler workshops där lärare från samtliga skolor frivilligt får delta. Det blir en chans för att utbyta erfarenheter och lära av varandra över skolgränser, vilket även är en del i satsningen för att höja resultaten.

Magma har växt snabbt under de senaste åren och när vårterminen drar igång kommer mer än var 4:e grundskoleelev i Sverige ha tillgång till verktyget.

– Vi är oerhört glada över att fördjupa samarbetet och att Magma utgör en del av en riktad insats för för eleverna i Stockholm. Vi har redan ett så stort engagemang bland lärare över hela staden, och det känns fantastiskt att kunna göra en samlad insats på detta sättet säger Arvid Gilljam, grundare av Magma.


Samarbetet med Stockholm Område 3 innebär nu att mer än var fjärde grundskoleelev i Sverige har tillgång till tjänsten. Över 65 av Sveriges 290 kommuner har även tecknat heltäckande kommunavtal.

More episodes

No items found.