NyheterArtiklar

Stockholms stad gör en riktad insats för matematiken och inleder samarbete med Magma

Julia Trost
Apr 10

Stockholms stad väljer att satsa på Magma för att erbjuda likvärdig matematikundervisning och stärka matematikresultaten inom staden. Redan från februari 2024 har omkring 78 000 grundskoleelever i Stockholm fått tillgång till Magmas digitala verktyg.

Stockholms stad tar ett stort steg framåt i sin matematiksatsning och med hjälp av Magma sker nu ett fokusskifte inom matematikundervisningen för att stötta lärare i sitt arbete med elevers kommunikation och det systematiska kvalitetsarbetet.

Att Magmas funktioner stödjer lärare i datadrivna arbetssätt, frigör tid och erbjuder underlag för planering av undervisningen har varit avgörande. Verktygets möjligheter att möta eleverna på deras nivå och att arbeta språkutvecklande är några av delarna Stockholms stad hade med i beslutsunderlaget.

Henrik Appert, VD för Magma, uttrycker sin entusiasm över samarbetet:

“Det är otroligt kul att Stockholms stad väljer att satsa på Magma för att uppnå en mer engagerande matteundervisning och samtidigt avlasta lärare. Det visar potentialen i meningsfull digitalisering och hur en strategisk insats för förbättrad undervisningsmiljö kan bidra till positiv förändring. Jag känner mig stolt över att få samarbeta Stockholm stad för att höja resultaten i matematik!“.

NyheterArtiklar

Stockholms stad gör en riktad insats för matematiken och inleder samarbete med Magma

Julia Trost
Apr 10

Stockholms stad väljer att satsa på Magma för att erbjuda likvärdig matematikundervisning och stärka matematikresultaten inom staden. Redan från februari 2024 har omkring 78 000 grundskoleelever i Stockholm fått tillgång till Magmas digitala verktyg.

Stockholms stad tar ett stort steg framåt i sin matematiksatsning och med hjälp av Magma sker nu ett fokusskifte inom matematikundervisningen för att stötta lärare i sitt arbete med elevers kommunikation och det systematiska kvalitetsarbetet.

Att Magmas funktioner stödjer lärare i datadrivna arbetssätt, frigör tid och erbjuder underlag för planering av undervisningen har varit avgörande. Verktygets möjligheter att möta eleverna på deras nivå och att arbeta språkutvecklande är några av delarna Stockholms stad hade med i beslutsunderlaget.

Henrik Appert, VD för Magma, uttrycker sin entusiasm över samarbetet:

“Det är otroligt kul att Stockholms stad väljer att satsa på Magma för att uppnå en mer engagerande matteundervisning och samtidigt avlasta lärare. Det visar potentialen i meningsfull digitalisering och hur en strategisk insats för förbättrad undervisningsmiljö kan bidra till positiv förändring. Jag känner mig stolt över att få samarbeta Stockholm stad för att höja resultaten i matematik!“.

More episodes

No items found.