PedagogikArtiklar

Tidsstudier och utantillkunskap i matematik

Jan 22

Memorering av baskunskaper är en förutsättning för att lyckas bra i matematik. Utan att kunna exempelvis multiplikationstabeller och enklare division blir det mycket svårt för elever att gå vidare till mer komplexa moment inom matematiken. Genom att lära sig utantill, kan elever avlasta sitt arbetsminne (det upskattas att man endast kan hantera 4 saker samtidigt i arbetsminnet), som därmed kan användas för att hantera nya koncept, eller kombinera matematiska metoder. Långtidsminnet är, till skillnad från arbetsminnet, näst intill obegränsat.

Samtidigt har vi hört att det är mycket svårt för lärare att bedöma graden av utantillkunskap inom matematik. Genom vanliga prov och diagnoser kan det vara mycket svårt att se huruvida elever har automatiserat fakta, eller helt enkelt gjort en beräkning.

För att hjälpa lärare bedöma graden av utantillkunskap hjälpte vi till med mätning av tiden som elever lade på olika matematiska beräkningar. I första hand testade vi grundläggande multiplikationstabeller följt av motsvarande division (typen 6⋅4, 4⋅9 och 24/6, 36/9). Detta följdes av multiplikation med 10- och 100-tal och slutligen enklare decimaltal.

Vi hjälpte lärare att utvärdera andelen rätt som elever fick, samt vilken tid som elever lade på varje uppgift. Resultatet blev en tydlig överblick över tidsåtgång för elever på olika beräkningar, inom den bestämda progressionen.

Ovanför ser vi hur Elev 1 presterade på denna tidsstudie. Vi kan se att eleven fick alla rätt, representerat av de gröna staplarna. Vidare ser vi att eleven klarade de flesta frågor på under 10 sekunder.

Elev 2 hade 6 frågor som hen fick fel på, och vidare gavs inget svar på de sista 9 delfrågorna. Vi ser också att några av de enklaste frågorna kräver upp en minut att beräkna.

Vid ett “vanligt” prov där endast rätt/fel bedöms hade vi riskerat att endast se att Elev 2 missade 15 av frågorna, och att dessa var något “svårare”. Då missar man den grundläggande insikten att eleven även har otroligt svårt för den enklaste typen av multiplikation.

Resultatet från denna diagnos användes för att utforma individbaserad multiplikations- och divisionsövning för hela klassen.

Kan denna typen av tidsstudie utgöra ett standardiserat sätt att mäta elevers utantillkunskap och följas av individanpassad undervisning?

Berätta gärna om er erfarenhet av tidsstudier och dela gärna med er av forskning på ämnet som visar såväl för- som nackdelar med att arbeta på detta sättet!

PedagogikArtiklar

Tidsstudier och utantillkunskap i matematik

Jan 22

Memorering av baskunskaper är en förutsättning för att lyckas bra i matematik. Utan att kunna exempelvis multiplikationstabeller och enklare division blir det mycket svårt för elever att gå vidare till mer komplexa moment inom matematiken. Genom att lära sig utantill, kan elever avlasta sitt arbetsminne (det upskattas att man endast kan hantera 4 saker samtidigt i arbetsminnet), som därmed kan användas för att hantera nya koncept, eller kombinera matematiska metoder. Långtidsminnet är, till skillnad från arbetsminnet, näst intill obegränsat.

Samtidigt har vi hört att det är mycket svårt för lärare att bedöma graden av utantillkunskap inom matematik. Genom vanliga prov och diagnoser kan det vara mycket svårt att se huruvida elever har automatiserat fakta, eller helt enkelt gjort en beräkning.

För att hjälpa lärare bedöma graden av utantillkunskap hjälpte vi till med mätning av tiden som elever lade på olika matematiska beräkningar. I första hand testade vi grundläggande multiplikationstabeller följt av motsvarande division (typen 6⋅4, 4⋅9 och 24/6, 36/9). Detta följdes av multiplikation med 10- och 100-tal och slutligen enklare decimaltal.

Vi hjälpte lärare att utvärdera andelen rätt som elever fick, samt vilken tid som elever lade på varje uppgift. Resultatet blev en tydlig överblick över tidsåtgång för elever på olika beräkningar, inom den bestämda progressionen.

Ovanför ser vi hur Elev 1 presterade på denna tidsstudie. Vi kan se att eleven fick alla rätt, representerat av de gröna staplarna. Vidare ser vi att eleven klarade de flesta frågor på under 10 sekunder.

Elev 2 hade 6 frågor som hen fick fel på, och vidare gavs inget svar på de sista 9 delfrågorna. Vi ser också att några av de enklaste frågorna kräver upp en minut att beräkna.

Vid ett “vanligt” prov där endast rätt/fel bedöms hade vi riskerat att endast se att Elev 2 missade 15 av frågorna, och att dessa var något “svårare”. Då missar man den grundläggande insikten att eleven även har otroligt svårt för den enklaste typen av multiplikation.

Resultatet från denna diagnos användes för att utforma individbaserad multiplikations- och divisionsövning för hela klassen.

Kan denna typen av tidsstudie utgöra ett standardiserat sätt att mäta elevers utantillkunskap och följas av individanpassad undervisning?

Berätta gärna om er erfarenhet av tidsstudier och dela gärna med er av forskning på ämnet som visar såväl för- som nackdelar med att arbeta på detta sättet!

More episodes

No items found.