NyheterArtiklar

Växjö kommun satsar på Magma för en förbättrad och likvärdig matematikundervisning

Julia Trost
Jan 22

Växjö kommun inleder ett samarbete med Magma, med målet att genom likvärdig matematikundervisning stärka matematikresultaten inom kommunen. Från och med läsåret 23/24 kommer omkring 10 000 grundskoleelever i Växjö ha tillgång till Magmas digitala verktyg.

Växjö kommun ligger i framkant inom digitaliseringen i skolan och med hjälp av Magma sker nu ett fokusskifte inom matematikundervisningen med sikte på att ta den till nästa nivå. Caroline Hedenbergh-Bornliden, verksamhetschef för grundskolan i Växjö kommun, berättar mer om samarbetet.

Vi strävar efter att ge våra elever de bästa möjligheterna att utveckla sina matematiska förmågor. Variation i undervisningen samt tillgång till digitala verktyg som utvecklar elevernas motivation och förståelse i utbildningsmiljön är en nyckel till att få alla elever att nå sin fulla potential, förklarar Caroline Hedenbergh-Bornliden.


Beslutet att inleda samarbete med Magma följde efter en omfattande pilot av verktyget som varade under ett helt läsår där flera skolor deltog.

– Att hitta digitala verktyg som verkligen utnyttjar digitaliseringens potential och gynnar elevernas lärande är inte enkelt. Vi behöver verktyg som stöd i lärandeprocessen, för att stimulera och förklara koncept, öva färdigheter och förankra förståelse. Genom detta samarbete möjliggör vi utveckling och skapar en likvärdighet i matematikundervisningen, fortsätter Caroline.

Magma är det verktyg som uppfyllde Växjös kriterier, ett digitalt verktyg som centrerar kring elevernas uträkningar och stödjer lärare i datadrivna tillvägagångssätt, och kommunen valde därför att teckna en kommunlicens.

– Det är fantastiskt att se hur många skolledare som ser potentialen att förbättra matematikundervisningen genom strategiska insatser som centrerar på kvalitetsarbete och likvärdighetsfrågor. Det är en lyx att få fördjupa vårt samarbete med kommuner som Växjö, säger Henrik Appert, VD på Magma.

Sofie Herbertson, förstelärare inom digitalisering på Sandsbro skola i Växjö har varit drivande projektledare för denna pilot. Hon har märkt ett entusiastiskt gensvar från skolorna.

– Responsen från de lärare som testat Magma i piloten har varit väldigt positiv. Jag ser enorm potential i hur Magma kan utveckla elevernas förmåga att formulera och lösa problem samt föra och följa matematiska resonemang säger Sofie.

Samarbetet med Växjö bidrar till att mer än en fjärdedel av Sveriges grundskoleelever nu har tillgång till Magma. I dagsläget har över 80 av Sveriges 290 kommuner tecknat fullständiga kommunavtal.

NyheterArtiklar

Växjö kommun satsar på Magma för en förbättrad och likvärdig matematikundervisning

Julia Trost
Jan 22

Växjö kommun inleder ett samarbete med Magma, med målet att genom likvärdig matematikundervisning stärka matematikresultaten inom kommunen. Från och med läsåret 23/24 kommer omkring 10 000 grundskoleelever i Växjö ha tillgång till Magmas digitala verktyg.

Växjö kommun ligger i framkant inom digitaliseringen i skolan och med hjälp av Magma sker nu ett fokusskifte inom matematikundervisningen med sikte på att ta den till nästa nivå. Caroline Hedenbergh-Bornliden, verksamhetschef för grundskolan i Växjö kommun, berättar mer om samarbetet.

Vi strävar efter att ge våra elever de bästa möjligheterna att utveckla sina matematiska förmågor. Variation i undervisningen samt tillgång till digitala verktyg som utvecklar elevernas motivation och förståelse i utbildningsmiljön är en nyckel till att få alla elever att nå sin fulla potential, förklarar Caroline Hedenbergh-Bornliden.


Beslutet att inleda samarbete med Magma följde efter en omfattande pilot av verktyget som varade under ett helt läsår där flera skolor deltog.

– Att hitta digitala verktyg som verkligen utnyttjar digitaliseringens potential och gynnar elevernas lärande är inte enkelt. Vi behöver verktyg som stöd i lärandeprocessen, för att stimulera och förklara koncept, öva färdigheter och förankra förståelse. Genom detta samarbete möjliggör vi utveckling och skapar en likvärdighet i matematikundervisningen, fortsätter Caroline.

Magma är det verktyg som uppfyllde Växjös kriterier, ett digitalt verktyg som centrerar kring elevernas uträkningar och stödjer lärare i datadrivna tillvägagångssätt, och kommunen valde därför att teckna en kommunlicens.

– Det är fantastiskt att se hur många skolledare som ser potentialen att förbättra matematikundervisningen genom strategiska insatser som centrerar på kvalitetsarbete och likvärdighetsfrågor. Det är en lyx att få fördjupa vårt samarbete med kommuner som Växjö, säger Henrik Appert, VD på Magma.

Sofie Herbertson, förstelärare inom digitalisering på Sandsbro skola i Växjö har varit drivande projektledare för denna pilot. Hon har märkt ett entusiastiskt gensvar från skolorna.

– Responsen från de lärare som testat Magma i piloten har varit väldigt positiv. Jag ser enorm potential i hur Magma kan utveckla elevernas förmåga att formulera och lösa problem samt föra och följa matematiska resonemang säger Sofie.

Samarbetet med Växjö bidrar till att mer än en fjärdedel av Sveriges grundskoleelever nu har tillgång till Magma. I dagsläget har över 80 av Sveriges 290 kommuner tecknat fullständiga kommunavtal.

More episodes

No items found.