LärarfokusArtiklar

Vad utmärker en exceptionell lärare?

Alice Eriksson
Oct 18

Ett samtal med Anna Didriksson på Vättleskolan i Göteborg

Under våren 2022 genomförde vi på Magma en studie över resultat på Nationella Proven i årskurs 6. Vi såg  att lärare som arbetat med Magma hade bättre resultat än historiska mått, något som du kan läsa om här. Vidare såg vi att vissa lärare utmärkte sig genom att få anmärkningsvärt bättre resultat bland sina elever. En av dessa lärare är Anna Didriksson som såg andelen underkända elever sjunka med hela 77% på sin skola. Detta är ett exceptionellt resultat, av en exceptionell lärare, och därför träffade vi Anna för att bättre förstå hur hon arbetar med matematiken.

Anna har varit lärare i 26 år och i 21 år på Vättleskolan. Hon har lång erfarenhet av vad som behövs för att lyckas som lärare och elev inom matematiken, och specifikt vad som behövs för elever på Vättleskolan.

Anna uppnår en strukturerad variation i matten genom olika moment, med olika verktyg och genom att sätta olika mål. Hon har valt att planera lektionerna utifrån boken, som därmed utgör strukturen för undervisningen och Magma används som ett verktyg för att engagera elever och variera lektionerna. Ett vanligt återkommande moment är att arbeta enligt EPA (ensam, par, alla). Då finns det möjlighet för elever att tänka igenom uppgifter själva, få diskutera i par, för att sedan lyfta uträkningar från Magma i helklass. För Anna är det viktigt att kunna kommunicera matematik.

"Eleverna måste sätta ord på det de gör, man lär sig genom att prata. Man får upptäcka att man kan göra på olika sätt, och att det är okej."


Alice och Daniel på Magma med Anna på Vättleskolan

Anna anser att självkänslan inom matematiken är mycket viktig, hon delar ofta  uträkningar från enskilda elever med hela klassen, just för att stärka deras självförtroende. Det tar bort stigmat och rädslan för de elever som tycker det är jobbigt när de på förhand fått bekräftat att de gjort rätt. När elever räknar i Magma får de automatisk direkt återkoppling på sina uträkningar. Det skapar ett extra starkt engagemang i matematiken, och dessutom leder det till stärkt självkänsla hos eleverna.

“Att få eleverna att rätta i boken själva, och jämföra med facit är jättejobbigt för många. Jag tror ju att det är väldigt bra för dem med snabb återkoppling. Idag är de så vana vid det från spel."


För att komplettera det matematiska samtalet finns tydliga moment för färdighetsträning och repetition. Anna jobbar med läxor i Magma varje vecka, det finns inga bortförklaringar när eleverna  gör sina läxor digitalt, ”hunden kan inte äta upp pappret”. Genom att göra läxorna i Magma får hon en bra överblick på hur det har gått för klassen. Läxorna som eleverna får ska vara en repetition av vad de jobbat med under veckan, de ska inte behöva ta hjälp av sina föräldrar. Hittills har alla elever fått en och samma läxa, men framöver kommer läxorna att individanpassas utifrån elevernas kunskapsnivåer.

Resultatmatrisen i Magma

I Magmas resultatmatris kan man enkelt se att vissa elever haft större utmaningar från förra veckans läxa. Något som Anna använder för att individanpassa innehållet, både för de som behöver repetera och för de som behöver en extra utmaning. Dessutom tycker hon att det är en stor tillgång att kunna få ut statistik på elevernas progressionen och lyfta det vidare inom kollegiet. Då ges möjligheten att formativt identifiera utmaningsområdena, men också för att kunna visa till exempel elevhälsoteamet vilka elever som behöver extra stöttning.

Vi tycker det är fantastiskt att se hur Magma används för allt från matematiska samtal, till färdighetsträning och läxor. Det är tydligt att Anna tillämpar struktur i sin undervisning samtidigt som hon lyckas variera den. Kanske är detta en av orsakerna till att hon lyckats så bra med sina elever på Vättleskolan.

LärarfokusArtiklar

Vad utmärker en exceptionell lärare?

Alice Eriksson
Oct 18

Ett samtal med Anna Didriksson på Vättleskolan i Göteborg

Under våren 2022 genomförde vi på Magma en studie över resultat på Nationella Proven i årskurs 6. Vi såg  att lärare som arbetat med Magma hade bättre resultat än historiska mått, något som du kan läsa om här. Vidare såg vi att vissa lärare utmärkte sig genom att få anmärkningsvärt bättre resultat bland sina elever. En av dessa lärare är Anna Didriksson som såg andelen underkända elever sjunka med hela 77% på sin skola. Detta är ett exceptionellt resultat, av en exceptionell lärare, och därför träffade vi Anna för att bättre förstå hur hon arbetar med matematiken.

Anna har varit lärare i 26 år och i 21 år på Vättleskolan. Hon har lång erfarenhet av vad som behövs för att lyckas som lärare och elev inom matematiken, och specifikt vad som behövs för elever på Vättleskolan.

Anna uppnår en strukturerad variation i matten genom olika moment, med olika verktyg och genom att sätta olika mål. Hon har valt att planera lektionerna utifrån boken, som därmed utgör strukturen för undervisningen och Magma används som ett verktyg för att engagera elever och variera lektionerna. Ett vanligt återkommande moment är att arbeta enligt EPA (ensam, par, alla). Då finns det möjlighet för elever att tänka igenom uppgifter själva, få diskutera i par, för att sedan lyfta uträkningar från Magma i helklass. För Anna är det viktigt att kunna kommunicera matematik.

"Eleverna måste sätta ord på det de gör, man lär sig genom att prata. Man får upptäcka att man kan göra på olika sätt, och att det är okej."


Alice och Daniel på Magma med Anna på Vättleskolan

Anna anser att självkänslan inom matematiken är mycket viktig, hon delar ofta  uträkningar från enskilda elever med hela klassen, just för att stärka deras självförtroende. Det tar bort stigmat och rädslan för de elever som tycker det är jobbigt när de på förhand fått bekräftat att de gjort rätt. När elever räknar i Magma får de automatisk direkt återkoppling på sina uträkningar. Det skapar ett extra starkt engagemang i matematiken, och dessutom leder det till stärkt självkänsla hos eleverna.

“Att få eleverna att rätta i boken själva, och jämföra med facit är jättejobbigt för många. Jag tror ju att det är väldigt bra för dem med snabb återkoppling. Idag är de så vana vid det från spel."


För att komplettera det matematiska samtalet finns tydliga moment för färdighetsträning och repetition. Anna jobbar med läxor i Magma varje vecka, det finns inga bortförklaringar när eleverna  gör sina läxor digitalt, ”hunden kan inte äta upp pappret”. Genom att göra läxorna i Magma får hon en bra överblick på hur det har gått för klassen. Läxorna som eleverna får ska vara en repetition av vad de jobbat med under veckan, de ska inte behöva ta hjälp av sina föräldrar. Hittills har alla elever fått en och samma läxa, men framöver kommer läxorna att individanpassas utifrån elevernas kunskapsnivåer.

Resultatmatrisen i Magma

I Magmas resultatmatris kan man enkelt se att vissa elever haft större utmaningar från förra veckans läxa. Något som Anna använder för att individanpassa innehållet, både för de som behöver repetera och för de som behöver en extra utmaning. Dessutom tycker hon att det är en stor tillgång att kunna få ut statistik på elevernas progressionen och lyfta det vidare inom kollegiet. Då ges möjligheten att formativt identifiera utmaningsområdena, men också för att kunna visa till exempel elevhälsoteamet vilka elever som behöver extra stöttning.

Vi tycker det är fantastiskt att se hur Magma används för allt från matematiska samtal, till färdighetsträning och läxor. Det är tydligt att Anna tillämpar struktur i sin undervisning samtidigt som hon lyckas variera den. Kanske är detta en av orsakerna till att hon lyckats så bra med sina elever på Vättleskolan.

More episodes

No items found.