ResearchArtiklar

Forskningen bakom Magma - Likvärdighet genom diskussion i matematikklassrummet

Som vi nämnt i vår tidigare artikel "Forskningen bakom matteappen Magma - handskrivna uträkningar i matematiken" vänder vi oss alltid till forskning och data för vägledning för att navigera oss genom de komplexa processer som undervisning och lärande innebär . Eftersom det är allmänt uppmuntrat att tala om matematik i klassrummen, fokuserar vi i den här artikeln särkilt på forskningen relaterad till samtal om matematik. När vi utvecklade matteappen Magma fokuserade vi på de funktioner som främjar just detta och som ger alla elever lika möjligheter att delta i dessa diskussioner.
Björn Runow
Jan 22

Det finns ett flertal studier som gjorts kring att tala matematik. En sådan studie genomfördes med syftet att undersöka hur lärare kan skapa en kultur av undersökande verksamhet i matematikklassrummet. Efter att ha presenterat ett problem för eleverna orkestrerade läraren diskussioner genom att sätta fokus och presentera idéer som kan hjälpa eleverna att delat i diskussionen. Allt eftersom tiden gick upptäckte läraren att eleverna inte behövde lika mycket stöd som tidigare, utan engagerade sig på egen hand. Eleverna började föreslå alternativa lösningar, svar på frågor från andra elever och tillhandahålla olika strategier för att hantera de problem de stötte på. Eleverna uttryckte även att dessa diskussioner gav dem möjlighet att "testa sin förståelse och validera sina gissningar genom matematiskt argumenterande med kamrater".


Metoden som användes i denna studie kan replikeras med hjälp av matteappen Magma genom att tilldela eleverna en fråga, erhålla elevers handskrivna lösningar digitalt och därefter presentera och diskutera dem. Att använda matteappen Magma för detta arbete, jämfört med att göra det analogt, gör utförande betydligt enklare och mer kraftfullt. Lärare kan exempelvis lägga till en egen specifik lösning och projicera den tillsammans med de lösningar som eleverna har lämnat in, för att använda som underlag. Lärare kan även anonymisera lösningar om eleverna inte känner sig tillräckligt bekväma med att presentera sitt arbete inför klassen. Dessutom kan lärare välja att lyfta fram lösningar som belyser specifika missuppfattning i klassen som behöver hanteras.


En annan artikel fokuserar på hur matematikklassrums diskussioner kan stödja likvärdighet i klassrum där 50% av eleverna är engelska språkinlärare (ES). Studien utvärderar vilka egenskaper i diskussioner som möjliggör högre prestation för ES. Två egenskaper identifierades för att möjliggöra störst framsteg för ES, utan att negativt påverka icke-ES.


Den första egenskapen är vad studien beskriver som variation av tillvägagångssätt, vilket innebär att betona flera sätt att lösa problem på, och att presentera idéer med hjälp av flera olika resurser. Genom att presentera elevlösningar för hela klassen kan lärare visa hur olika metoder och strategier kan användas för att lösa ett problem.


Den andra egenskapen är likvärdigt deltagande, vilket är när ES tillåts olika former av deltagande, inklusive att använda handgester, illustrationer och enklas fraser. Medan lärare använder matteappen Magma under diskussioner i klassrummet kan eleverna förklara hur de tänkt genom att utgå från sina handskrivna lösningar. Vår rityta tillåter elever att uttrycka sina tankar och resonemang med hjälp av ord, siffror, former och illustrationer - vilket är unikt för digitala matematiktjänster idag. Dessutom kan genomförandet av diskussionen underlättas genom att eleverna kan "räcka upp handen" i matteappen Magma för att ställa sig i en digital kö, om de vill ha något förtydligande eller om de vill bidra till diskussionen.


Eftersom det är vårt uppdrag att hjälpa alla elever att få tillgång till matematikundervisning utformad efter deras förutsättningar, tänker vi alltid på de funktioner som kan göra matteappen Magma till ett verktyg som möjliggör likvärdigt lärande. Har du testat att genomföra en klassrumsdiskussion med hjälp av matteappen Magma? Hur har din upplevelse varit? Tveka inte att dela dina tankar och feedback med oss.


Vill du veta mer om hur matteappen Magma kan ta ditt matematikklassrum till nästa nivå? Kontakta oss!


PS, ytterligare en fördel med det matematiska innehållet i matteappen Magma är att det kan översättas till över 100 språk, så ES kan komma åt innehållet på både engelska (eller svenska) och deras modersmål.

ResearchArtiklar

Forskningen bakom Magma - Likvärdighet genom diskussion i matematikklassrummet

Som vi nämnt i vår tidigare artikel "Forskningen bakom matteappen Magma - handskrivna uträkningar i matematiken" vänder vi oss alltid till forskning och data för vägledning för att navigera oss genom de komplexa processer som undervisning och lärande innebär . Eftersom det är allmänt uppmuntrat att tala om matematik i klassrummen, fokuserar vi i den här artikeln särkilt på forskningen relaterad till samtal om matematik. När vi utvecklade matteappen Magma fokuserade vi på de funktioner som främjar just detta och som ger alla elever lika möjligheter att delta i dessa diskussioner.
Björn Runow
Jan 22

Det finns ett flertal studier som gjorts kring att tala matematik. En sådan studie genomfördes med syftet att undersöka hur lärare kan skapa en kultur av undersökande verksamhet i matematikklassrummet. Efter att ha presenterat ett problem för eleverna orkestrerade läraren diskussioner genom att sätta fokus och presentera idéer som kan hjälpa eleverna att delat i diskussionen. Allt eftersom tiden gick upptäckte läraren att eleverna inte behövde lika mycket stöd som tidigare, utan engagerade sig på egen hand. Eleverna började föreslå alternativa lösningar, svar på frågor från andra elever och tillhandahålla olika strategier för att hantera de problem de stötte på. Eleverna uttryckte även att dessa diskussioner gav dem möjlighet att "testa sin förståelse och validera sina gissningar genom matematiskt argumenterande med kamrater".


Metoden som användes i denna studie kan replikeras med hjälp av matteappen Magma genom att tilldela eleverna en fråga, erhålla elevers handskrivna lösningar digitalt och därefter presentera och diskutera dem. Att använda matteappen Magma för detta arbete, jämfört med att göra det analogt, gör utförande betydligt enklare och mer kraftfullt. Lärare kan exempelvis lägga till en egen specifik lösning och projicera den tillsammans med de lösningar som eleverna har lämnat in, för att använda som underlag. Lärare kan även anonymisera lösningar om eleverna inte känner sig tillräckligt bekväma med att presentera sitt arbete inför klassen. Dessutom kan lärare välja att lyfta fram lösningar som belyser specifika missuppfattning i klassen som behöver hanteras.


En annan artikel fokuserar på hur matematikklassrums diskussioner kan stödja likvärdighet i klassrum där 50% av eleverna är engelska språkinlärare (ES). Studien utvärderar vilka egenskaper i diskussioner som möjliggör högre prestation för ES. Två egenskaper identifierades för att möjliggöra störst framsteg för ES, utan att negativt påverka icke-ES.


Den första egenskapen är vad studien beskriver som variation av tillvägagångssätt, vilket innebär att betona flera sätt att lösa problem på, och att presentera idéer med hjälp av flera olika resurser. Genom att presentera elevlösningar för hela klassen kan lärare visa hur olika metoder och strategier kan användas för att lösa ett problem.


Den andra egenskapen är likvärdigt deltagande, vilket är när ES tillåts olika former av deltagande, inklusive att använda handgester, illustrationer och enklas fraser. Medan lärare använder matteappen Magma under diskussioner i klassrummet kan eleverna förklara hur de tänkt genom att utgå från sina handskrivna lösningar. Vår rityta tillåter elever att uttrycka sina tankar och resonemang med hjälp av ord, siffror, former och illustrationer - vilket är unikt för digitala matematiktjänster idag. Dessutom kan genomförandet av diskussionen underlättas genom att eleverna kan "räcka upp handen" i matteappen Magma för att ställa sig i en digital kö, om de vill ha något förtydligande eller om de vill bidra till diskussionen.


Eftersom det är vårt uppdrag att hjälpa alla elever att få tillgång till matematikundervisning utformad efter deras förutsättningar, tänker vi alltid på de funktioner som kan göra matteappen Magma till ett verktyg som möjliggör likvärdigt lärande. Har du testat att genomföra en klassrumsdiskussion med hjälp av matteappen Magma? Hur har din upplevelse varit? Tveka inte att dela dina tankar och feedback med oss.


Vill du veta mer om hur matteappen Magma kan ta ditt matematikklassrum till nästa nivå? Kontakta oss!


PS, ytterligare en fördel med det matematiska innehållet i matteappen Magma är att det kan översättas till över 100 språk, så ES kan komma åt innehållet på både engelska (eller svenska) och deras modersmål.

More episodes

No items found.