EdTechArtiklar

5 tips för att fånga elevens intresse

Jan 22

Högstadieskolor och gymnasier i Västra Götaland rekommenderas nu att införa distansundervisning och det ryktas också om att allt fler regioner lutar åt att göra detsamma. Många lärare har redan fått prova på att undervisa på distans men det är nog också många som ser problematiken med att ta undervisningen från klassrummen till det digitala utrymmet. När eleverna är på en annan plats (i de flesta fall hemma) blir det allt svårare att som lärare se till så att de fokuserar på rätt saker. Så hur gör man för att fånga deras intresse och behålla det?

Det man först av allt bör säga är att upplägget självklart skiljer sig från ämne till ämne och från årskurs till årskurs. Dock finns det ett antal gemensamma nämnare som kan göra stor skillnad oavsett förutsättningarna.

1. Se till så att alla har på kameran (inklusive du)

Att bara titta på ett bild eller ett namn är inte kul eller engagerade för dig som lärare eller för dina elever. Kameran hjälper dig även att hålla koll på vad dina elever gör och var deras fokus ligger. På samma sätt som i ett klassrum är det lärarens uppgift att övervaka elevernas arbete och eliminera distraktioner.

2. Håll lektionerna korta

Precis som i verkligheten, låt inte dina lektioner bli monologer som aldrig tar slut. Dela istället upp lektionen i segment och lämna tillräckligt mycket tid för diskussion. Tänk på att titta på en skärm kan vara särskilt uttröttande då det sociala elementet saknas.

3. Använd digitala läromedel

När undervisningen sker digitalt blir det också allt viktigare att anpassa läroverktygen efter det. Att använda sig av en fysisk bok innebär att eleverna måste fokusera på två saker samtidigt - både boken och datorn. Då kan det vara en stor fördel om deras uppmärksamhet bara behöver riktas åt ett håll.

iPad_Pro_Smart_Keyboard_MA3.png

4. Spela in och gör klippen lättillgängliga

En av de bästa sakerna med online undervisning är nog ändå att det är så lätt att spela in undervisningen och göra den tillgänglig för repetition vid ett senare tillfälle. En del lärare kanske oroar sig för att färre elever då kommer dyka upp vid det faktiska lektionstillfället men detta går att lösa genom att bara ge närvaro till de som gör det.

Att spela in lektionerna ger även de elever som har svårigheter i ämnet att på enkelt sätt gå tillbaka och lyssna på genomgången igen i sin egen takt. De elever som kanske inte vill höra av sig och be om hjälp kommer även att dra stor nytta av denna metod.

För att genomföra detta praktiskt kan du använda dig av skolplattformen din skola använder sig av, YouTube, Google Drive eller liknande.

5. Använd dig av presentationsmaterial

Oavsett hur bra det du säger är blir det svårare för dina elever att ta in informationen om de bara hör den muntligen. Komplementera din undervisning med en powerpoint, bilder eller andra typer av presentationsmaterial. Kom dock ihåg att inte ha alltför mycket information på en enskild slide, eleverna måste hinna läsa vad som står innan du går vidare annars kommer de bara att känna sig stressade och fokusera mindre på att lyssna på dig. Att göra detta presentationsmaterial tillgängligt efter lektionen minskar också risken för att detta händer.

Sammanfattningsvis finns det alltså en hel del tips och tricks när det kommer till att fånga dina elevers intresse. Du kan se till att alltid ha på din kamera och uppmuntra dina elever att göra detsamma samt använda dig av digitala läromedel och presentationsmaterial. När det kommer till själva lektionerna är det bra om du håller dem korta och koncisa samt gör dem tillgängliga efteråt. Genom att använda dig av dessa metoder kan du ta din digitala undervisning till nästa nivå och göra dina lektioner bättre för både dig och dina elever.

EdTechArtiklar

5 tips för att fånga elevens intresse

Jan 22

Högstadieskolor och gymnasier i Västra Götaland rekommenderas nu att införa distansundervisning och det ryktas också om att allt fler regioner lutar åt att göra detsamma. Många lärare har redan fått prova på att undervisa på distans men det är nog också många som ser problematiken med att ta undervisningen från klassrummen till det digitala utrymmet. När eleverna är på en annan plats (i de flesta fall hemma) blir det allt svårare att som lärare se till så att de fokuserar på rätt saker. Så hur gör man för att fånga deras intresse och behålla det?

Det man först av allt bör säga är att upplägget självklart skiljer sig från ämne till ämne och från årskurs till årskurs. Dock finns det ett antal gemensamma nämnare som kan göra stor skillnad oavsett förutsättningarna.

1. Se till så att alla har på kameran (inklusive du)

Att bara titta på ett bild eller ett namn är inte kul eller engagerade för dig som lärare eller för dina elever. Kameran hjälper dig även att hålla koll på vad dina elever gör och var deras fokus ligger. På samma sätt som i ett klassrum är det lärarens uppgift att övervaka elevernas arbete och eliminera distraktioner.

2. Håll lektionerna korta

Precis som i verkligheten, låt inte dina lektioner bli monologer som aldrig tar slut. Dela istället upp lektionen i segment och lämna tillräckligt mycket tid för diskussion. Tänk på att titta på en skärm kan vara särskilt uttröttande då det sociala elementet saknas.

3. Använd digitala läromedel

När undervisningen sker digitalt blir det också allt viktigare att anpassa läroverktygen efter det. Att använda sig av en fysisk bok innebär att eleverna måste fokusera på två saker samtidigt - både boken och datorn. Då kan det vara en stor fördel om deras uppmärksamhet bara behöver riktas åt ett håll.

iPad_Pro_Smart_Keyboard_MA3.png

4. Spela in och gör klippen lättillgängliga

En av de bästa sakerna med online undervisning är nog ändå att det är så lätt att spela in undervisningen och göra den tillgänglig för repetition vid ett senare tillfälle. En del lärare kanske oroar sig för att färre elever då kommer dyka upp vid det faktiska lektionstillfället men detta går att lösa genom att bara ge närvaro till de som gör det.

Att spela in lektionerna ger även de elever som har svårigheter i ämnet att på enkelt sätt gå tillbaka och lyssna på genomgången igen i sin egen takt. De elever som kanske inte vill höra av sig och be om hjälp kommer även att dra stor nytta av denna metod.

För att genomföra detta praktiskt kan du använda dig av skolplattformen din skola använder sig av, YouTube, Google Drive eller liknande.

5. Använd dig av presentationsmaterial

Oavsett hur bra det du säger är blir det svårare för dina elever att ta in informationen om de bara hör den muntligen. Komplementera din undervisning med en powerpoint, bilder eller andra typer av presentationsmaterial. Kom dock ihåg att inte ha alltför mycket information på en enskild slide, eleverna måste hinna läsa vad som står innan du går vidare annars kommer de bara att känna sig stressade och fokusera mindre på att lyssna på dig. Att göra detta presentationsmaterial tillgängligt efter lektionen minskar också risken för att detta händer.

Sammanfattningsvis finns det alltså en hel del tips och tricks när det kommer till att fånga dina elevers intresse. Du kan se till att alltid ha på din kamera och uppmuntra dina elever att göra detsamma samt använda dig av digitala läromedel och presentationsmaterial. När det kommer till själva lektionerna är det bra om du håller dem korta och koncisa samt gör dem tillgängliga efteråt. Genom att använda dig av dessa metoder kan du ta din digitala undervisning till nästa nivå och göra dina lektioner bättre för både dig och dina elever.

More episodes

No items found.